1 Haziran 2014 Pazar

İZMİR BUCA BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

                                                           Türkiye Cumhuriyeti
                                                                  İzmir Valiliği
                                              İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne
Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
OLAY: 31.05.2014 (gün/ay/yıl) tarihinde sosyal medyada yayınlanan bilgi ve görseller sayesinde, İzmir Buca Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi - Buca Belediyesi Hayvan Barınağında tutulmakta olan, resimleri ilişikte ekli bu sahipsiz köpeklerin ve kedilerin, barınak çalışanları ve dolayısıyla bu çalışanları işe alan, barınaktaki canlardan sorumlu Buca Belediyesi tarafından psikolojik ve fiziki saldırıya maruz kalmış, aç susuz bırakılmış, hasta olduklarında tedavi edilmemiş, bu yönüyle ölüme terk edilmiş olduklarına yönelik iddialar içeren haberleri öğrenmiş bulundum. Bu açıklamalara göre belediye çalışanları tarafından aç susuz bırakılan köpek ve kedilerin açlıktan ve hastalıktan öldükleri, yeteri kadar beslenemedikleri, veterinerlerin barınakla ilgilenmediği, barınaktaki hayvanlara yönelik en basit veterinerlik hizmetlerinin bile sağlanmadığı, örneğin iç ve dış parazit işlemlerinin bile gerçekleştirilmediği iddia edilmektedir. 

Bu barınağı ziyaret eden çok sayıda gönüllünün her daim bu barınakta yaşama tutunmaya çalışan, ilişikte delil niteliğinde görselleri bulunan  yetişkin ve yavru olmak üzere çok sayıda köpeği aç susuz, tedavisiz, hasta olarak gördükleri yine hem ulusal medya, hem de sosyal medya paylaşımlarında yoğun olarak ifade edilmektedir. Bunun da ötesinde hayvan barınaklarının yeni adıyla ve yeni işleviyle eskisi gibi yüzlerce hayvanın sürekli tutulmakta olduğu barınaklar olarak değil, tam tersi çeşitli bölgelerden alınan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp, hastaysa tedavi ve rehabilite edilip, bu amaçla belli bir süre geçtikten sonra alındıkları yere bırakılmaları gereken bir geçici bakımevi olarak faaliyet gösterdikleri gerçeği dikkate alındığında, Buca Belediyesi Hayvan Barınağının hangi amaçla bu kadar çok sayıda köpek ve kedileri uzun süreli/süresiz olarak geçici bakımevinde tutmaya çalıştığı tarafımızca anlaşılmamıştır. Ayrıca, barınak gönüllülerinin şikayetlerini aktarmak için belediye başkanı ile görüşme taleplerinin ve şimdiye kadar vermiş oldukları tüm şikayet dilekçelerinin yanıtsız kaldığı, veteriner işlerinden sorumlu belediye başkan yardımcısı ile görüşmek istedikleri, ancak herkesçe bilindiği üzere ilgili başkan yardımcısının siyasi görüşlerinin farklı olması, AK Partili olması hasebiyle belediyede kendisine ait bir odasının bile bulunmadığı, bu yüzden belediyenin şantiyesinde bulunmak zorunda kaldığı da iletilen şikayetler arasında yer almaktadır. Bu da Buca Belediye yönetiminin veterinerlik hizmetlerine verdiği önemi apaçık göstermektedir, buna göre veterinerlikten sorumlu başkan yardımcısına görevini yerine getirmesi için bir odanın bile verilmediği bir belediyede hayvan haklarının ihlal edilmemesini beklemek abestir, barınak koşullarının kötüden de öte olması beklenen bir sonuçtur. 

H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
TALEP: 1. Bu barınağın denetlenerek, hakkında sosyal medyada paylaşılmakta olan iddiaların araştırılmasını, Buca Belediyesi hakkındaki söz konusu bu iddiaların yerindeliğinin incelenmesini, bu inceleme ve denetimler sonucunda sözü edilen iddiaların gerçek olduğunun tespit edilmesi ve barınağın hayvan hakları mevzuatı hükümlerine aykırı olarak çalıştırıldığının kesinleşmesi halinde, ezelden beri hakkında çok sayıda hayvan hakları ihlallerinin olduğu iddia edilen, barınağın olumsuz koşullarda bulunduğu hayvan haklarıyla ilgili hemen herkesçe ileri sürülen Buca Belediyesinin, sorumluluğu altında bulunan diğer sahipsiz hayvanlara daha fazla eziyet etmesinin önlenmesini, barınakta bulunan bu hayvanların can güvenliğinin sağlanmasını, aç susuz tutulmalarına son verilmesini, barınaktaki tüm hayvanların ivedilikle tam ve gereği gibi beslenmesini, hasta olanlarının tedavilerinin geciktirilmeksizin yapılmasını/yaptırılmasını, kısırlaştırma/küpe takma/aşı işlemlerini gerçekleştirme/iyileşme sürecinden sonra evleviyetle alındıkları bölgelere bırakılmasını, barınaktaki hayvanları olumsuz koşullarda barındıran, aç susuz ve tedavisiz bırakan, ölüme terk eden, bu yönüyle hayvan hakları ihlali gerçekleştiren belediye yetkililerine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim.
H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmış olup, H.K.K. md. 6/4 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüklere aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
Olaya uygulanacak olan hükümler:  
Araştırmanın sonucuna göre hakkındaki yukarıda belirtilen iddiaların gerçek olduğunun kesinleşmesi halinde, Buca Belediyesi H.K.K. madde 6’da belediyeler için öngörülen yükümlülükleri yerine getirmediği hukuken anlaşılmış olacağından, aşağıda belirtilen yaptırım uygulanacaktır. 
TALEP 2: İlaveten Buca Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan barınak çalışanlarının ve veterinerlerin köpek ve kedileri aç susuz ve bakımsız ve de tedavisiz bırakarak yükümlülüklerini ihmal etmeleri nedeniyle, belediye tarafından görevlerine son verilmesi ve bu tür dehşetverici hayvan ölümlerinin tekrarlanmaması için barınağa sürekli barınakta bulunarak tedavi ihtiyacı olan hayvanlara ilgili tedaviyi uygulayacak, iç ve dış parazit işlemlerini ivedilikle gerçekleştirecek, kısırlaştırma ve rehabilite işlemlerini gereği gibi yapacak kadrolu veteriner hekimlerin alınması, belediyenin barınak köpeklerine türünün özelliklerine göre sağlıklı şekilde besleme yapması, temizlik işçilerinin şimdikinden farklı olarak görevlerini yerine getirerek barınağı temizlemesi, barınak gönüllüleri ile işbirliği içinde olması da taleplerimiz arasındadır.
Söz konusu hükümleri uygulayarak ilgililere hayvan hakları ihlali çerçevesinde idari yaptırım uygulamanın yanısıra, bu taleplerimizin kurumunuz tarafından belediye yetkililerine iletilmesini de talep etmekteyiz.  
Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.

Olaya uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri: 
YÜKÜMLÜLÜKLER:
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
H.K.K. md. 6/4 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 
YAPTIRIM:
 H.K.K. md. 28/ c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

İLİŞİK:  
Sosyal medyada söz konusu barınakta aç susuz ve tedavisiz bırakılarak ölüme terk edilen, açlıktan ve hastalıktan ölen köpeklerin barınak gönüllüleri tarafından çekilen resimleri: 

Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:
 
bu yavru kedinin gözünde küçük bir yırtık varmış, dikilmiş, iyiymiş ancak barınak ortamının hijyenden yoksun, temizlenmeyen hali nedeniyle mikrop kapmış, hastalığı ilerlemiş.  

bu yavru kedi de uzun süre önce ölmüş ve sertleşmiş olmasına rağmen alınmamış, kardeşlerinin de sağlığının zarar görmesi durumu ortaya çıkmış böylece. mama ve su kapları da her daim boşmuş. 

yine bir can daha bakımsızlık, tedavisizlik nedeniyle ölmek üzere, ölümden önce son dışkısını yapmış, veteriner hekimler ölmek üzere olan canla ilgilenmemiş. 

bu köpek de yine tedavisizlik, bakımsızlık nedeniyle yaşamını kaybetmiş, kimse ilgilenmemiş.


bu köpek gençlik hastası, yine veteriner hekimlerin ilgilenmediği ve ölüme terk edildiği belirtilmekte. son derece bulaşıcı ve ölümcül olan bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybeden köpek alındıktan sonra halen virüslerin bulunduğu bu padokun temizlenmediği, dezenfekte edilmediği, bu yönüyle barınağa gelecek diğer canlar için tehlike saçmaya devam ettiği belirtilmekte. 

günlerdir ishal olmasına rağmen gerekli tedavi uygulanmadığı için ishalden poposu tahriş olan bir köpek. kimsenin ilgilenmediği, veteriner hekimlerin tedavi etmediği, hatta ne zaman geldiğinden haberlerinin bile olmadığı belirtilmekte.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DİLEKÇE GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
dilekçeyi resimlerle birlikte kopyalayarak emailin içine yapıştırıp belirtilen email adreslerine gönderin:  izmir@ormansu.gov.tr, bolge4@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr muzuner@ormansu.gov.tr, hbinboga@ormansu.gov.tr , mozkaya@ormansu.gov.tr, izmirobmbasin@ogm.gov.tr


Şikayet dilekçesini inceleyerek olaya yaptırım uygulayacak olan makam İZMİR İL ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Dilekçeyi göndererek şikayete katılımın yanısıra, olaya yaptırım uygulama yetkisi bulunan bu İzmir İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün kurumun adresine bizzat giderek, telefon açarak, faks çekerek ek tepkiler göstermek gerektiğini de belirtirim. Bu dilekçenin yaptırım gücünü artıracak, olaya yetkili ve ilgililerin daha fazla önem vererek, talep edilen yaptırımları ivedilikle uygulamalarını sağlayacaktır. tel: 0232 369 50 55