Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

BALIKESİR AYVALIK HAYVAN BARINAĞINA DAİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ

DİLEKÇE GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
alttaki dilekçeyi resimlerle birlikte kopyalayarak emailin içine yapıştırıp belirtilen email adreslerine gönderin:  balikesir@ormansu.gov.tr, bolge3@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, balikesirobmbasin@ogm.gov.tr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Türkiye Cumhuriyeti
                                              ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NEÜ

Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
OLAY: 09.08.2014 (gün/ay/yıl) tarihinde sosyal medyada yayınlanan bilgi ve görseller sayesinde, Balıkesir Ayvalık Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi – Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağında tutulmakta olan, resimleri ilişikte ekli bu sahipsiz köpeklerin, barınak çalışanları ve dolayısıyla bu çalışanları işe alan, barınaktaki canlardan sorumlu Ayvalık Belediyesi tarafından aç susuz bırakılmış, hasta oldukları halde tedavi edilmemiş, bu yönüyle ölüme terk edilmiş olduklarına yönelik iddialar içeren haberleri öğrenmiş bulundum. Bu açıklamalara göre belediye çalışanları tarafından aç susuz bırakılan köpeklerin açlık ve hastalıkla boğuştukları, yeteri kadar beslenemedikleri, barınakla sürekli ilgilenecek veteriner hekimlerin bulunmadığı, barınaktaki hayvanlara yönelik en basit veterinerlik hizmetlerinin bile sağlanmadığı, örneğin iç ve dış parazit işlemlerinin bile gerçekleştirilmediği iddia edilmektedir. Fotoğrafları çeken Cem Yıldırım isimli gönüllüye ait açıklama. "AYVALIK BAKIM EVINDE ONLARCA CAN VAR AMA HER BIRI ILERI DERECE UYUZLU KIMISI DERI HASTALIKLARI CALISAN BIR KAC PERSONEL SIKINTILI CALISIYOR ORDA VETIRINER HEKIMLERI YOK TEDAVILERI ISE OZEL KLINIKTE YAPILIYOR AMA BIRDE VETERINER DIYE TANISTIGIM KISI VAR ORADA ODA TEKNISYEN AMA VET HEKIM DEGIL ORDA CANLAR KOTU DURUMDA BEN ANLATMAYIM ZATEN RESIMLER HERSEYI ORTAYA KOYACAK ."
Bu barınağı ziyaret eden çok sayıda gönüllünün her daim bu barınakta yaşama tutunmaya çalışan, ilişikte delil niteliğinde görselleri bulunan  yetişkin ve yavru olmak üzere çok sayıda köpeği aç susuz, tedavisiz, hasta olarak gördükleri yine hem ulusal medya, hem de sosyal medya paylaşımlarında yoğun olarak ifade edilmektedir. Bunun da ötesinde hayvan barınaklarının yeni adıyla ve yeni işleviyle eskisi gibi onlarca hayvanın sürekli tutulmakta olduğu barınaklar olarak değil, tam tersi çeşitli bölgelerden alınan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp, hastaysa tedavi ve rehabilite edilip, bu amaçla belli bir süre geçtikten sonra alındıkları yere bırakılmaları gereken bir geçici bakımevi olarak faaliyet gösterdikleri gerçeği dikkate alındığında, Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağının hangi amaçla bu kadar çok sayıda köpeği uzun süreli/süresiz olarak geçici bakımevinde tutmaya çalıştığı tarafımızca anlaşılmamıştır. 

H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
TALEP: 1. Bu barınağın denetlenerek, hakkında sosyal medyada paylaşılmakta olan iddiaların araştırılmasını, Ayvalık Belediyesi hakkındaki söz konusu bu iddiaların yerindeliğinin incelenmesini, bu inceleme ve denetimler sonucunda sözü edilen iddiaların gerçek olduğunun tespit edilmesi ve barınağın hayvan hakları mevzuatı hükümlerine aykırı olarak çalıştırıldığının kesinleşmesi halinde, ezelden beri hakkında çok sayıda hayvan hakları ihlallerinin olduğu iddia edilen, barınağın olumsuz koşullarda bulunduğu hayvan haklarıyla ilgili hemen herkesçe ileri sürülen Ayvalık Belediyesinin, sorumluluğu altında bulunan diğer sahipsiz hayvanlara daha fazla eziyet etmesinin önlenmesini, barınakta bulunan bu hayvanların can güvenliğinin sağlanmasını, aç susuz tutulmalarına son verilmesini, barınaktaki tüm hayvanların ivedilikle tam ve gereği gibi beslenmesini, hasta olanlarının tedavilerinin geciktirilmeksizin yapılmasını/yaptırılmasını, kısırlaştırma/küpe takma/aşı işlemlerini gerçekleştirme/iyileşme sürecinden sonra evleviyetle alındıkları bölgelere bırakılmasını, barınaktaki hayvanları olumsuz koşullarda barındıran, aç susuz ve tedavisiz bırakan, ölüme terk eden, bu yönüyle hayvan hakları ihlali gerçekleştiren belediye yetkililerine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim.
H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmış olup, H.K.K. md. 6/4 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüklere aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
Olaya uygulanacak olan hükümler:  
Araştırmanın sonucuna göre hakkındaki yukarıda belirtilen iddiaların gerçek olduğunun kesinleşmesi halinde, Ayvalık Belediyesi H.K.K. madde 6’da belediyeler için öngörülen yükümlülükleri yerine getirmediği hukuken anlaşılmış olacağından, aşağıda belirtilen yaptırım uygulanacaktır. 
TALEP 2: İlaveten Ayvalık Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan barınak çalışanlarının ve veterinerlerin köpek ve kedileri aç susuz ve bakımsız ve de tedavisiz bırakarak yükümlülüklerini ihmal etmeleri nedeniyle, belediye tarafından görevlerine son verilmesi ve bu tür dehşetverici açlık ve hastalık halinin tekrarlanmaması için barınağa sürekli barınakta bulunarak tedavi ihtiyacı olan hayvanlara ilgili tedaviyi uygulayacak, iç ve dış parazit işlemlerini ivedilikle gerçekleştirecek, fotolardan da görüldüğü üzere ileri derecede uyuz olan köpeklerin tedavisini bir an önce yapacak, kısırlaştırma ve rehabilite işlemlerini gereği gibi yerine getirecek kadrolu veteriner hekimlerin alınması, belediyenin barınak köpeklerine türünün özelliklerine göre sağlıklı şekilde besleme yapması, temizlik işçilerinin şimdikinden farklı olarak görevlerini yerine getirerek barınağı temizlemesi, barınak gönüllüleri ile işbirliği içinde olması da taleplerimiz arasındadır.
Söz konusu hükümleri uygulayarak ilgililere hayvan hakları ihlali çerçevesinde idari yaptırım uygulamanın yanısıra, bu taleplerimizin kurumunuz tarafından belediye yetkililerine iletilmesini de talep etmekteyiz.  
Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.

Olaya uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri: 
YÜKÜMLÜLÜKLER:
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
H.K.K. md. 6/4 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 
YAPTIRIM:
 H.K.K. md. 28/ c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

İLİŞİK:  
Söz konusu barınakta aç susuz ve tedavisiz bırakılarak ölüme terk edilen, açlık ve hastalıkla boğuşan köpeklerin barınak gönüllüleri tarafından çekilen ve sosyal ağlarda yayınlanan resimleri: 

Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:

not:  Dilekçeyi göndererek şikayete katılımın yanısıra, olaya yaptırım uygulama yetkisi bulunan bu  kurumun - balıkesir orman ev su işleri şube müdürlüğünün adresine bizzat giderek, telefon açarak, faks çekerek ek tepkiler göstermek gerektiğini de belirtirim. Bu dilekçenin yaptırım gücünü artıracak, olaya yetkili ve ilgililerin daha fazla önem vererek, talep edilen yaptırımları ivedilikle uygulamalarını sağlayacaktır. tel: (266) 261 62 83 -84 (yaptırım uygulayacak makamın telefon numarası bu)