Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

30 Eylül 2014 Salı

niğde hayvan barınağı

büyük bir vahşetin yaşanmakta olduğu, olayla ilgili detaylı bilgi ve görsellere şuradan ulaşılabilecek ölüm kampı.
bu olayla ilgili şikayet dilekçesi linkteki örnek barınak şikayet dilekçesi temel alınarak kolayca hazırlanabilir, devamında bu dilekçe niğde orman ve su işleri şube müdürlüğüne ve bimer aracılığıyla başbakanlığa iletilebilir. 
http://www.turseng.com/…rkopru-hayvan-barinagi.html
bu sefer sorumluluk ak partide, maalesef ak partili belediye vahşeti sözkonusu bu kez.
bu yüzden sosyal ağlar aracılığıyla ak parti yetkililerine ulaşarak taleplerin iletilmesi gerekmektedir.
çok yoğun olmam, zamanımın bulunmaması, bu örnek dilekçeleri diğer hayvan hakları savunucularının kullanarak kolayca şikayet ve takip yoluna gidebilmesi için hazırlamış olmam gibi nedenlerle hayvan haklarına duyarlı şahıslara bu dilekçeden yararlanarak şikayet başvurusu yapmalarını önermekteyim.
 

melda onur

hayvansever görünümüne bürünüp, partisi ve kendisi için hayvansever oylarını sağmaya çalışan, başta itlaf ve barınak vahşetleri olmak üzere hayvan hakları ihlallerinde ilk sırada bulunan kendi partisine bağlı belediyeleri görmezden gelen, bu yönüyle samimiyetini sorgulatan, şahsen hayvan sevgisine inanmadığım ve hayvan haklarına yönelik "çaba"larını sahte ve samimiyetsiz bulduğum şahıs. 
sırf kendi partinizden diye, ideolojik davranarak artık ayyuka çıkmış chp'li belediyelerin hayvan zulmü gerçeğini görmezden gelmenizi kınıyor, taraflı davranarak, siyasi çıkarlarla önemsemeyerek ölüme terk edilmesinde rol oynadığınız zulüm gören tüm zavallı canların ahı üzerinizde diyorum. 
son ve tipik chp'li belediye vakası: 
(bkz: menemen belediyesinin hayvanları ölüme terk etmesi)
şurada sözü edilen aç ve susuz, bakımsız ve tedavisiz bırakılan, chp'li belediye tarafından, göstermelik zımbırtı sevgiyolu isimli sokakta telden yapılmış, el içi kadar barakalara hapsedilen, özgürlükle özdeşleşmiş tavşan ve güvercin gibi canların şu anda halen aç/susuz/hasta olarak, (veterinersiz, bakıcısız, sokak temizlik işçilerinin insafına bırakılan, önlerine kırk yılda bir küflü ve kuru ekmek atılan), ölümü beklemesinden sorumlusunuz, bu canların tüm vebali siz ve sizin gibi hayvan haklarından bihaber chp'li yetkililerin üzerindedir.

ek: menemen belediyesi: tlf:0 232 832 07 35
depo denen yer bakıcılar:0 232 846 11 00

herkes bu numaraları arayarak bu vahşete tepki göstersin, belediyeden bu işkence barakalarının derhal, gecikmeksizin, daha fazla canın yaşam hakkını ihlal ederek, daha fazla canın hayatına mal olmaksızın kapatılmasını, bu tavşan ve güvercinlerin bir an önce özgür bırakılmasını talep etsin. 
olaya dair şikayet izmir valisine şuradan yapılabilir: https://twitter.com/valitoprak
vali twitter'da aktif bir insanmış, kendisine olay linki verilerek yukarıdaki taleplerin ivedilikle yerine getirilmesi ve bu belediyeye hkk hükümleri gereği ilgili idari para cezası yaptırımının uygulanmasının sağlanması talep edilsin gerçek hayvanseverler tarafından ki, çok az sayıda olduklarını biliyorum.


29 Eylül 2014 Pazartesi

arzu erdoğral

daha önceden hatırladığım kadarıyla işyerinde bir kedisi, şimdi de evde köpek candostu olan iyi bir hayvansever, iyi bir insan. 
http://instagram.com/p/sk-w8kh7wx/?modal=true
hayvanseverlikten olması gerekene - hayvan hakları savunuculuğuna geçiş yapmak için vegan olmasını ve kurban dönemine yönelik hayvan haklarına uygun bir tavır ortaya koymasını önermekteyiz.
dindar bir hayvan hakları savunucusu hukukçu olarak benim şahsi düşüncem, ibadet adı altında bir canlının canının alınmaması, ihtiyacı olanlara (ki, bunca yıllık hayatımda bir kez bile gerçekten "fakir"lere dağıtmak amacıyla kurban kesildiğini görmedim, daha ziyade uygun fiyata bir yıllık et ihtiyacının karşılanması amacının güdüldüğü, bu yönüyle ibadetin amacına ulaşmadığını tespit ettim) maddi yardım yapılması gerektiğidir. bu şahsi düşüncemin yine bunca yıllık dini birikimimle yaptığım değerlendirmeye özetle dini kaidelere de uygun olduğunu vicdani ve dini açıdan büyük bir rahatlıkla belirtebilirim ki, din benim yaşamımı kendisine uygun olarak sürdürdüğüm, tamamen uygulamaya çalıştığım bir kurallar silsilesidir. 
ama elbette ki, belirttiğim nedenlerle sırf kendi nefsi için bir canlının canını almak isteyenlerle mücadele çok zordur, bu yüzden yine bu yıl da çok sayıda canlının canı acımasızca alınacaktır. en azından dini değerleri toplumca bilinen, örnek alınan şahıslar tarafından topluma, kurban dönemini hayvanlara eziyet etmeden tamamlamanın asıl ibadet olduğu, işkence edilerek öldürülen canların vebalinin bunu yapanların üstünde ahirete kadar kalacağı, kurban etme eyleminin bizzat şahıslar tarafından bağda, bahçede, sokakta değil, belediyelerin bu amaçla oluşturduğu mezbahalarda uzman şahıslar tarafından yapılması gerektiği, en önemlisi ise şoklama yöntemiyle acısız kesim yoluna gidilmesi gerektiği anlatılmalı, sıkı sıkıya tembihlenmelidir. 
ilaveten;
(bkz: kurban bayramı/@earthlings)27 Eylül 2014 Cumartesi

hayvana işkence kabahat değil suç sayılsın


 1. tavşan/kedi/köpek/kuş v.s. gibi canları, bir alana hapsederek aç susuz/bakımsız/hasta haliyle başbaşa bırakıp ölüme terk etmek gibi bir hayvan hakları ihlalinin idari para cezası gibi cüzi rakamlı cezalarla değil, hapis ve adli para cezası gibi ciddi cezalarla yaptırıma tabi tutulması gerekliliği.

  özellikle bu yukarıda saydıklarımı gerçekleştiren bir belediyeyse.

  belediyeler köpekleri barınak adlı vahşet bölgelerine hapsedip, aç susuz, bakımsız ve hasta olarak kendi haline bırakmak suretiyle öldürmekteler, sokaklarda gerçekleştirdikleri itlaflar hariç.
  bir kısım belediye de "sadece köpeklere zulmetmek yetmez, başka eziyet edeceğimiz canları da bulup, işkence alanımızı genişletmemiz lazım, zira biz yalnızca kan ve acıyla beslenen vampirleriz" şeklinde düşüncesizlik içine girerek abuk subuk, olmayacak yerlerde belli bir alanı tellerle çevreleyip içine kuş, tavşan gibi bilumum zavallı hayvanı tıkıştırıp, bu sefer bu canları aç susuz ve tedavisiz bırakarak öldürmekteler. 
  bunlarda birisi de menemen belediyesidir. 
  detaylar bu başlıkta: (bkz: menemen belediyesinin hayvan hakları ihlali)
  bu olayı twitter'da aktif olduğu bildirilen izmir valisine ileterek, olayla ilgilenmesi için bünyesinde bulunan ilgili kuruma talimat verdirmesini sağlamak gerekmektedir, hantal bürokrasiyi hızlandırmak adına. 
  twitter hesabı bu: https://twitter.com/valitoprak

mustafa toprak

kendisine namık şimşek isimli hayvansever tarafından twitter yoluyla menemen belediyesinin tavşan ve güvercinleri sevgiyolu denilen sokakta avuç içi kadar bir yere aç susuz, bakımsız ve yasadışı şekilde hapsettiğine dair iletilen şikayetle ilgilenen, ancak iletişim kopukluğu nedeniyle olsa gerek, sevgi yolu denilen bu alana dair inceleme yaptırılması gerekirken, menemen barınağına yönelik inceleme başlatan, olayın barınakta vuku bulduğunu sanan, kendisine buradan olayın doğrusunu iletmekte olduğum vali.
detaylar alttaki linkte yer almaktadır, okunmasını önermekteyim. 
özetle, bu ölüm barakaları menemen barınağında değil, menemen belediyesinin sevgi yolu ismi verdiği, trafiğe kapattığı sokakta yer almaktadır. bu barakalar yasadığı olup, linkte detaylı şekilde belirtildiği üzere kaçak hayvanat bahçesi hükmündedir ve ivedilikle kapatılması gerekmektedir. 
valinin bu olayla ilgili inceleme yaptırması ve inceleme sonucunda ilgili belediyeye yaptırım uygulatmasını, bu ölüm barakalarını kapatmasını, hapsedilerek ölüme terk edilen güvercin ve tavşanların özgür bırakılmasını talep etmekteyiz. 
bir daha belirteyim, bu şikayete konu tavşan ve güvercin barakaları hayvan barınağında değil, sevgi yolu denilen sokakta!!!
detaylar linkte:
(bkz: menemen belediyesinin hayvan hakları ihlali)
(bkz: menemen belediyesinin hayvanları ölüme terk etmesi)


22 Eylül 2014 Pazartesi

menemen belediyesinin hayvan hakları ihlali

twitter'dan iletilen şikayetle bizzat ilgilenen vali mustafa toprak sayesinde çözüme doğru gitmek üzere olan vahşet. 
şimdi önemli husus şudur: vali tarafından inceleme talimatı verilmiş olsa da yeterli tepki alınmazsa belediyenin uyarılması, belediyenin de "tamam, yem ve su vereceğiz" şeklinde geçici ve çözüme yönelik olmayan sözler vermesiyle sonuçlanacaktır bu soruşturma. 
bu yüzden hayvan haklarına duyarlı olan ve twitter hesabı bulunan herkese, mutlaka ve hemen şimdihttps://twitter.com/valitoprak bu hesaba tweet atarak, olayla yakından ilgilenen valiye aşağıdaki taleplerin iletilmesini önermekteyim. 
1. belediyeye ait bu işkence barakalarının derhal, gecikmeksizin, daha fazla canın yaşam hakkının ihlal edilerek, daha fazla canın hayatına mal olmaksızın kapatılması,
2. bu tavşan ve güvercinlerin bir an önce özgür bırakılması, o daracık hapishaneden çıkarılarak doğaya salınması.
3. bu apaçık hayvan hakları ihlali nedeniyle menemen belediyesine valilik tarafından ilgili yaptırımın uygulanması.

koskoca sözlükten olaya ilgi gösteren tek kişiyi badilere ekledim, haberi olsun. 
bu olaya ilgi göstermeyen hayvanseverler ise lütfen bir daha benimle, sözlük veya emailimden irtibata geçmesin. nick altı övgülerini de silsin, zira ben iadeyi nick ziyaretimde yazdığım entry'lerin tamamını birazdan sileceğim.


menemen belediyesinin hayvan hakları ihlali - 2.

kedi köpek fetişisti "hayvansever"ler tarafından görmezden gelinen, tavşan ve güvercin oldukları için ölümü, ilgisizliği hakettikleri düşünülen, hayvansever denilen güruha yönelik antipatimin kelimelerle açıklanmasının olanaksız olduğunu bir kez daha şahsıma hatırlatan vahim olay. 

menemen belediyesi: tlf:0 232 832 07 35
depo denen yer bakıcılar:0 232 846 11 00

herkes bu numaraları arayarak bu vahşete tepki göstersin, belediyeden bu işkence barakalarının derhal, gecikmeksizin, daha fazla canın yaşam hakkını ihlal ederek, daha fazla canın hayatına mal olmaksızın kapatılmasını, bu tavşan ve güvercinlerin bir an önce özgür bırakılmasını talep etsin. 
olaya dair şikayet izmir valisine şuradan yapılabilir: https://twitter.com/valitoprak vali twitter'da aktif bir insanmış, kendisine olay linki verilerek yukarıdaki taleplerin ivedilikle yerine getirilmesi ve bu belediyeye hkk hükümleri gereği ilgili idari para cezası yaptırımının uygulanmasının sağlanması talep edilsin gerçek hayvanseverler tarafından ki, çok az sayıda olduklarını biliyorum.


21 Eylül 2014 Pazar

candostunun veteriner hekim hatasıyla kaybedilmesi durumunda takip yolu

SORU: 

"Bu maili yazmamın sebebi canım tavşanımı 2 gün önce veteriner hatasıyla kaybetmem...Okadar canım acıyor ki...Tavşanım durgundu haftasonu ,yemek yemiyordu ve  çok fazla haraket etmiyordu.Hep araştırdığım ve türkiyedeki veterinerlere güvenmediğim için çok sağlıklı bir şekilde bakmıştım bu zamana kadar.Ama ne olduysa pazartesi akşamı ona birşey olacağından korktum ve veterinere götürdüm..Götürmez olaydım.Tavşan tutmayı bile bilmeyen bir veteriner,tavşanımı evirdi çevirdi ve "genel bir enfeksiyon (!) olduğunu söyledi.Dışarıdan bakılıp ne kadar anlaşılıyorsa artık! sonra şekeri de düşmüştür diye serum ve antibiyotik vereceğini söyledi.250 ml serum iğnesi yaptı önce.Sonrada 2 iğne daha.2 sinden biri antibiyotikti,diğerini bilmiyorum.Ben  anlayamadan herşey olup bitti..Eve geldik çok daha hareketsizleşmişti.Korktuğunu düşünüp odasına bıraktım.Yatmadan sevdiği bikaç şeyi koydum yanına mutlu etmek için tepki vermedi...Sabah kalktığımda ise kıvrılmış,buz gibi olmuş yatıyordu yavrucağım.Muhtemlen iğnelerden birkaç saat sora ölmüş...Gidip dağıtmak istiyorum o veterineri,dava etmek istiyorum,ama elimde kanıt yok hiç bi şekilde.Karne vermediler  kedi köpek gibi hayvandan saymadıkları için kızımı...Ne yapabilirim bu konuda acımı hafifletecek bir öneri verin bana lütfen.."
        CEVAP: 
"kaybınız için çok üzüldüm, başınız sağolsun. 
veteriner hatası şüphesi ile hasta hayvan kaybında takip edilen prosedür bu şekilde:
1. ilk önce o kliniğe giderek hangi ilaçları uyguladığına dair belge isteyin, tek tek hepsini belirtsinler. 
 başka bir klinikte, otopsi yaptırın tavşana, otopside ölüm nedeni ortaya çıkar. otopsi raporunu alın. otopsi sonucunda ölüm nedeni vet. hatası şüphesi doğuruyorsa dava açın. 
otopsi raporu, kliniğin verdiği ilaç belgesi, tavşanın size ait olduğunu gösterir çeşitli deliller (foto, video, reçete v.s.), tanık beyanları ile birlikte savcılığa müracaat edin, tck 151/1-2 uyarınca bu durumlarda mala (yasa sahipli hayvanları bu şekilde tanımlar maalesef) zarar verme, malı yok etme gerekçesiyle ceza davası açılır 4 ay - 3 yıl hapis cezası istemiyle. 
2. ceza davasının sonucunu beklemeden hukuk - tazminat davası da açın, maddi ve manevi tazminat talebiyle. 
3. bulunduğunuz şehrin veteriner odasına bu vet. kliniğini şikayet edin, yine tüm delillerle birlikte. (foto, otopsi raporu (ölüm nedeninde vet. hatası şüphesi varsa), reçete ve detaylı açıklama yaptığınız dilekçe ile birlikte).
4. davalar klinik aleyhine sonuçlanır ve karar kesinleşirse olayı detaylı olarak sosyal ağlarda anlatın, kliniği deşifre edin, başka canlar da ölmesin diye. 

 tavşanlara penicilin ilacı verilmez, özellikle oral olarak. penicilin tavşanlar için çoğunlukla öldürücü olabiliyor. penicilin mi uyguladı acaba diye düşündüm. 
tavşanınızda solunum zorluğu, ağızda akıntı (ağızdan su gelmesi şeklinde, yattığı/oturduğu yerde yeri ıslatacak derecede) olduysa akciğer hastalığı - pastorella, akciğerde ödem gibi - olabilir. 
dışkısı cıvıksa, ishalse koksidiyoz olabilir. 
genelde tavşanlarda bu iki hastalık doğru tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor.
tavşan gibi küçük canların tedavisi türkiye gibi bir ülkede neredeyse imkansız, bu yüzden önlem almak, hastalıktan korumak çok daha önemli, zira korumak tedavi etmekten daha kolay tavşanları. 

umarım başka bir yardıma muhtaç tavşan sahiplenerek acınızı hafifletmeye çalışırsınız."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOT: bilindiği üzere dün itibariyle hayvan haklarına yönelik fayda sağlaması amacıyla sitede SORU - CEVAP bölümünü açmış bulundum. buna göre ilgili sayfanın altındaki yorumlar kısmında hayvan haklarına duyarlı herkes soru hayvan haklarına dair sorularını şahsıma yöneltebilir. bu sorular tarafımdan yanıtlanacaktır. 

16 Eylül 2014 Salı

ankara'da barınağa terk edilen 4 hasta tavşan için ilaç ve yem desteği duyurusu
ankara'da barınağa terk edilen yoğun mantar hastalıklı 4 tavşanın uzun sürecek tedavi süreci için çok sayıda baticon, tricopom şampuan, tricopom krem ve tavşan yemine ihtiyaç duyulmaktadır. 
bu zavallı canların tedavi sürecine söz konusu bu ihtiyaç listesinde yer alan ilaç ve yem bağışında bulunarak katkı sağlamak isteynler, tavşanları barınaktan alarak himayesine götürmüş.
canların durumu son derece vahim olup, kedi/köpekseverlere değil, gerçek hayvanseverlere bu canlara ivedilikle yardım etmelerini önermekteyim. 

güncel not: artık ihtiyaç kalmamıştır, ilanı paylaşanlar durumu güncellesin.
13 Eylül 2014 Cumartesi

menemen belediyesi tarafından sevgi yolu'nda ölüme terk edilen tavşan ve güvercinler


bu fotolardaki tavşan ve güvercinler menemen belediyesinin akıl sır erdirilemeyecek bir yetersizlik ve mantıksızlıkla, sırf güzel görünsün diye, süs amacıyla, sevgi yolu denilen trafiğe kapalı bir sokakta oluşturduğu, etrafı telle çevrili, üstü brandayla örtülü, yazın kavurucu, kışın buz gibi havada, aç susuz, bakımsız ve hasta olarak, üreme kontrolüne dikkat etmeden, hapsettiği canlardır.

bu vahim olayı farkeden namık şimşek isimli mantık ve vicdan ve de merhamet sahibi bir hayvansever tarafından valilik dahil birkaç resmi makam ve stk'ya gerekli şikayetler yapılmış olsa da, halen bu menemen belediyesi yetkilileri ve çalışanları tarafından aç susuz, bakımsız, hasta haliyle ölüme terk edilen, özgürlükleri ellerinden alınarak, avuç içi kadar bir alana hapsedilen canların aynı durumda olduğu bildirilmektedir.

olaya dair şikayet dilekçesi tarafımdan p.tesi hazırlanarak ilgili makamlara şikayet başvurusu yapılacak, bu anlamsız, hangi amaca hizmet ettiği bilinmeyen, zavallı canların yaşam haklarının ellerinden alınmak suretiyle hayvan hakları ihlali oluşturan işkence barakalarının tamamen kapatılması talep edilecek ve tüm hayvan haklarına duyarlı şahıslar tarafından da aynı şikayet yolunun izlenmesi önerilecektir. 
ayrıca bu saçma sapan, ölüm barakalarında eziyet gören canlarla ilgilenmek üzere bakıcı ve veteriner hekim bile bulunmamaktadır. bu işkence barakaları ilgili belediye tarafından sokakları temizlemekle görevli temizlik işçilerine emanet edilmiştir. ki, hayvansever tarafından bildirildiği üzere bu işçiler ilgili canların beslenmesi, bakımı, temizliği, hastalandıklarında tedaviye götürülmeleri ile zerre kadar ilgilenmemekte, büyük bir yüzsüzlükle "kime şikayet edersen et, bizim arkamızda belediye başkanımız tahir şahin var" demekteler. 
hayvan hakları mevzuatının hayvanat bahçesi açma ve işletmeye dair öngördüğü koşullar ilgili mevzuatta yer almaktadır ve açıktır. bu belediye ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak yasadışı hayvanat bahçesi işletmekte, ayrıca yine ilgili hükümler uyarınca bu yasadışı hayvanat bahçesinde ölüme terk ettiği hayvanlarla ilgili yükümlülüklerini de gereği gibi yerine getirmemektedir. 
bu nedenle bu ölüm barakalarının evleviyetle kapatılması, içindeki canların özgür bırakılması talep edilecektir p.tesi yazacağım dilekçede. 

o zamana kadar bu canların açlıktan ölmemesi için menemen veya civarında ikamet eden hayvan haklarına duyarlı şahısların bir an önce buraya giderek bu canlara lahana/elma/armut/havuç/maydanoz ve yumuşak ekmek, buğday vermeleri gerekmektedir. 
devamında şahsıma bu canlara yiyecek verdiğinize dair foto/video gibi görseller gönderirseniz sevinirim, canların en azından bugün aç kalmadıklarını öğrenmem açısından.  

bu arada izmir valisinin twitter'da aktif olduğu bildirildi. twitter adresi bu: https://twitter.com/ValiToprak  buradan bu yayının linkini vererek kendisine tweet atın, bu ölüm barakalarının kapatılmasını, canların özgür bırakılmasını, sorumlulara yaptırım uygulatmasını talep edin. DİKKAT! bu barakaların menemen'de SEVGİ YOLU isimli trafiğe kapalı sokakta belediye tarafından oluşturulduğunu belirtin. menemen hayvan barınağı değil, sevgi yolu sokağında mahsur bu canlar! 


11 Eylül 2014 Perşembe

ANKARA'DA YUVA ARAYAN YAVRU TEKİRLER - ÖNEMLİ

"Kurumun bahçesinden kurtardığımız ve bir kaç aydır veteriner kliniğinde baktığımız ve şimdi bir arkadaşın evinde geçici olarak kalan 4 tekir kardeş için acil yuva aramaktayız. Kedicikler 4-5 aylık civarında, tuvalet eğitimleri var, aşıları tamam. Tek ihtiyaçları mutlu olacakları bir yuva. 

Mehmet Gedik
Ankara
Tel; 0 536 268 75 17 "

ankara'da yuva arayan yavru tekirler

bu yavru tekirler sokaktan kurtarılmış, yuva arayan canlar

ankara'da yuva arayan bu yavru tekicanları sahiplenin

petshop'tan satın almayın, sokağa bırakılması halinde mutlak ölümle karşılaşacak olan bu tekircanları sahiplenin 

tekir kediler en özel kedi türleri olup, şahsen en sevdiğim kediler arasındalar.
bu canları sokaktan kurtarmış insanlara destek olun, bu canlara yuvanızı açın.


Not: gerçek hayvan sevgisine sahip, cinsçi sevgisizler arasında yer almayan samimi ve bilinçli, sorumluluk sahibi ankara'lı hayvanseverler bu tekircanlara birer - ikişer yuvasını açsın. 


8 Eylül 2014 Pazartesi

avcı

su/hava/kara avcılığı farketmeksizin "ava giderken av olma" tabirinin süjesi, bir canlının yaşamını elinden alırken kendi yaşamını kaybedenlerine zerre üzülmediğim, tam tersi duyguları hissetmekte olduğum varlık. 

habere göre bir varlık ava gitmiş, tavşan vurmuş, tavşan ölmeyince tüfeğin dipçiğiyle ölsün diye tavşana vurmaya başlamış. bu sırada tüfek ateş almış, karnından yaralanan avcı ölmüş.

haberde yer alan bu kısmı defalarca okudum, boğazım düğümlendi, ellerim buz kesti. 
dünyadaki en masum canlıyı, bir tavşanı tüfekle vuruyorsun, acı çeken ve can vermek üzere olan, yaralı bir canı tüfeğin dipçiğiyle defalarca vurarak çektiği acıyı birkaç bin kat daha artırıyorsun. ölmek üzere olan, yaralı, masum canın o yaralı vücuduna arka arkaya o tüfekle nasıl vurabildin yahu? elin nasıl gitti, "vicdan"ın nasıl izin verdi? 
mekanın cehennem olsun!
amin!


7 Eylül 2014 Pazar

çocuğunun eline oyuncak niyetine hayvan veren anne - 3. yazı

bu hayvana eziyete dair videoların altına hayvanseverler tarafından belirtilen yorumlarla tepki verilmiş. t ile başlayan hesabın sahibi bu şahıs. görüldüğü üzere tepkilere gayet laubali, vurdumduymaz, alaycı bir üslupla yanıt vermiş zira tüm hayvan düşmanlarının otrak özellikleri bunlardır. bu ve bunu gibiler için hayvanlar canlı olarak görülmez, onların yaşam hakkı yoktur, bu canlar yalnızca insanlar ve bu olayda bu kadının çocuğunu eğlendirmek, oyalamak için yaratılmışlardır. 

zavallı tavşana yapılan eziyetlere dayanamayanlar bu şekilde tepki vermiş, bu tür hayvana eziyet halleriyle karşılaşan (hem reelde, hem de sanalda) tüm duyarlı insanlara belirtttiğim hukuki yolları takip ederek hayvana eziyet edenlere yaptırım uygulanmasına ve eziyet gören canın kurtarılmasına vesile olmalarını önermekteyim. 
hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi şeklinde bir hayvan hakları ihlalinin ortaya çıkmış olması hasebiyle benden yardım isteyen hayvansevere aşağıdaki yolları takip ederek şikayet etmesini tembihlediğim "anne".

"olay kendi hayvanına eziyet şeklinde hayvan hakları ihlali.
bu durumda takip edilmesi gereken yollar bu şekilde:
http://www.turseng.com/…na-eziyet-eden-sahslar.html - bu dilekçeyi olaya uyarlayın ve varsa facebook hesabınızda, yoksa bir imza sitesinde yayınlayın. 
bana yazdığınız emaili olduğu gibi kullanabilirsiniz dilekçenin olay bölümünde. şahsa ait tüm linkleri de ekleyin.
2. önce kendiniz dilekçeyi bu adreslere gönderin. istanbul@ormansu.gov.tr, bolge1@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr , hmumcuoglu@ormansu.gov.tr 
tel: 2122625756/1255
faks: 2122625179 istanbul orman genel müdürlüğü 02122627710 - bu bilgilerden de takip edin daha sonra dilekçenin sonucunu, baskı yapın.
3. bu kurumun facebook hesabında da dilekçeyi paylaşın:
https://www.facebook.com/…ü/323633624443716?fref=ts
4. facebook hesabınızda yayınladığınız dilekçenin linki tüm sosyal ağlarda (twitter/instagram/forumlar/bloglar v.s.) paylaşarak diğer hayvanseverlerin de katılmasını sağlayın. ne kadar çok takip eden olursa bu olayı, ne kadar çok şikayet edilirse, o kadar etkili olur, sonuç elde edilir.
dilekçeyi yayınladığınız facebook veya imza kampanyası linkini bana da gönderin. 
ben hem blog'da, hem de ekşisözlük'te linki yayınlayarak katılım sağlanmasını öneririm.
5. instagrama animal abuse olarak şikayet edilmeli ancak tüm yukarıdaki yollar takip edildikten sonra. zira şahsın hesabının silinmesi halinde yaptırım uygulamaya yetkili kurum hesap sahibini bulamaz.
not: gerçek ad, soyad veya iletişim bilgilerinizi eklemeniz şart değil dilekçeye. isterseniz sahte ad, soyad kullanabilirsiniz, iletişim kısmına da email verebilirsiniz.
olayın peşini bırakmamanızı, mutlaka yukarıda belirttiğim yolları takip etmenizi, beni de kısa zamanda haberdar etmenizi önermekteyim."

not: olayda yetkili kurum olayın izmir'de gerçekleşmiş olması hasebiyle tabi ki, izmir orman ve su işleri şube müdürlüğü. olaydan duyduğum üzüntü nedeniyle bilgi verirken yanlışlıkla istanbul orman ve su işleri şube müdürlüğünün bilgilerini vermişim. 
bu belirttiğim yollar benzer durumların ya reel yaşamda yada sosyal ağlarda yaşandığının farkedilmesi üzerine tüm hayvan haklarına duyarlı şahıslar tarafından takip edilmeli, zavallı hayvanların kurtarılmasına vesile olunmalı mutlaka. olaya ilişkin gelişme, detay ve diğer bilgilerle birlikte capsleri daha sonra vereceğim bu başlık altında inşallah.

çocuğun eline oyuncak niyetine hayvan veren anne - 2. yazı

ilgili tavşana bebek tarafından eziyet görsellerinin altına bu yorumlar yazılmış, bu şekilde tepki gösterilmiş çeşitli şahıslar tarafından. bu arada benim instagram dahil hiçbir sosyal ağ hesabım yok ve asla olmayacak. 

hakkında şöyle bir email aldığım şahıs.

"size bir konuda akıl danışmak istedim. dün gece instagram'da şöyle bir hesaba denk geldim. 

hesap sahibini hiç tanımıyorum. izmir'de yaşıyormuş anladığım kadarıyla. ben istanbul'da yaşıyorum. bu hanımefendi büyük bir sorumsuzlukla bir tavşana eziyet etmekte. başkaları da defalarca uyarmış. fakat kendisi her şey benim kontrolum altında ukalalığından başka bir şey demiyor. ne yazık ki bilinçsiz. hem de çok. hiç araştırmadan tavşan sahiplendiği bariz ortada.
şu videoda tavşan pilav yiyor. 
 .....
şu videoda tavşan yanlış tutuluyor ve stresli olduğu belli
 ....
şu videoda herkes tepki göstermiş küçük kız tavşana eziyet yapıyor
 .....
galerisini gezerseniz böyle daha başka videolar da var. hayvanı kuş kafesinde tutuyorlar. ve yorum kısmında gördüm tabi ki bu kısa bir gönül eğlencesi, komşusunun çiftliğinde yeri ayrılmış, büyünce oraya yolluycakmış tavşanı. ömürlük yuva ne demek bilmiyor bu hanımefendi. 
şimdi instagramda en azından böyle bir hesabın like almasını önlemek amaçlı öncelikle bu hesabı report etmeyi düşünüyorum. ama bu demek değil ki artık bu hesap donunca o tavşan huzura kavuşacak. tavşancık halen bilinçsiz ellerde. kadın panter emel burda mı şakaları bile yapıyor hiç utanmadan. acaba nasıl tepki gösterilebilir, ne yapılabilir bu durumda sizce diye sormak istedim."

not: (bu emailde belirtilen linkleri bazı nedenlerle burada vermemekteyim, bu şahsın hesabının bulunduğu bu kısmı sildim bu yüzden.)
bu bir videodan görüntü. videoda çocuk kulaklarını çekmek, hırpalamak, ezmek, üzerine basmak, sıkmak dahil türlü eziyetler yapıyor zavallı cana. bu da zavallı tavşan, canım yavrum benim, bu bilinçsiz insanların elinde eziyet görüyor. üstelik bu videolarda yer alan ve izleyenleri çok kızdıran görüntüler anlaşılan bu anneye göre topluma gösterilebilecek olan en hafif görüntüler, yani görüntülenir ve yayınlanabilir olanlar. videoya çekemeyecek kadar şiddet içeren yüzlerce durumun bu evde her an yaşandığından eminim bu zavallı tavşanla ilgili. 

çocuğunun eline oyuncak niyetine hayvan veren anne

bimer'e yapılan şikayet. görüldüğü üzere elden ele dolaştırıp duruyorlar bu kerameti kendinden menkul kurumlar dilekçeyi. bir türlü asıl sorumlu makama göndermeyi beceremediler. olayda sorumlu makam izmir orman ve su işleri şube müdürlüğü tabi bunu bu bilgisiz bürokratlar bilmiyor. 
düşüncesiz, bencil, sırf kendi çocuğunun/bebeğinin mutlu olması için başka bir canlının bilinçsiz çocuk/bebek elinde eziyetlere maruz kalmasına rıza gösteren, çocuğu/bebeği ağladıkça eline oyuncakmış gibi canlı bir hayvanı tutuşturan, bu yönüyle hayvana sahibi tarafından eziyet edilmesi şeklinde hayvan hakları ihlali meydana getiren hayvan düşmanı varlık.

küçük çocukların, bebeklerin bilinçsiz olmaları, kötüyü, iyiden, acı vermeyi sevgi göstermekten ayrıt edememeleri hasebiyle hayvanlara zarar verdikleri bilinmektedir. bu yüzden bir çok sahiplendirme ilanında "küçük çocuklu/bebekli ailelere sahiplendirilmeyecektir" şeklinde ibare düşer birçok bilinçli hayvansever. 
bir süre önce emailime 21 aylık bebeğinin eline bir yavru tavşanı oyuncak gibi oynaması amacıyla veren bir anneye dair ihbar ve yardım talebi içeren bir yazı geldi duyarlı bir hayvansever tarafından. bu vesileyle bu konuda da yazmış bulundum.
şimdi bu emailde belirtilen instagram hesabına ve verilen diğer linklere gidip baktım, gerçekten 21 aylık küçük bir bebeğin eline peluş oyuncak gibi verilmiş yavru tavşan. bu bebek bu yavru tavşancanın boğazını sıkıyor, ayaklarıyla üzerine basıyor, itip kakıyor, ellerinin arasına alıp sıkıyor, zavallı hayvan kurtulmaya çalışıyor ama bu bebek bırakmıyor. işin kötüsü annesi tüm bunları sadece yapma diyerek izliyor, bir taraftan gülerek videosunu çekip, sürekli instagram hesabına yüklüyor. böylece bilinçsiz bir bebeğin elinde eziyet gören zavallı bir canın sırtından popülerite sağarak, sosyal ağlarda ünlü olmaya çalışıyor, muhtemelen birileri görür de bize reklam teklifi v.s. gelir düşüncesiyle. 
konu uzun bu yüzden bölerek bir kaç entry şeklinde yazacağım.