Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

arzu erdoğral

daha önceden hatırladığım kadarıyla işyerinde bir kedisi, şimdi de evde köpek candostu olan iyi bir hayvansever, iyi bir insan. 
http://instagram.com/p/sk-w8kh7wx/?modal=true
hayvanseverlikten olması gerekene - hayvan hakları savunuculuğuna geçiş yapmak için vegan olmasını ve kurban dönemine yönelik hayvan haklarına uygun bir tavır ortaya koymasını önermekteyiz.
dindar bir hayvan hakları savunucusu hukukçu olarak benim şahsi düşüncem, ibadet adı altında bir canlının canının alınmaması, ihtiyacı olanlara (ki, bunca yıllık hayatımda bir kez bile gerçekten "fakir"lere dağıtmak amacıyla kurban kesildiğini görmedim, daha ziyade uygun fiyata bir yıllık et ihtiyacının karşılanması amacının güdüldüğü, bu yönüyle ibadetin amacına ulaşmadığını tespit ettim) maddi yardım yapılması gerektiğidir. bu şahsi düşüncemin yine bunca yıllık dini birikimimle yaptığım değerlendirmeye özetle dini kaidelere de uygun olduğunu vicdani ve dini açıdan büyük bir rahatlıkla belirtebilirim ki, din benim yaşamımı kendisine uygun olarak sürdürdüğüm, tamamen uygulamaya çalıştığım bir kurallar silsilesidir. 
ama elbette ki, belirttiğim nedenlerle sırf kendi nefsi için bir canlının canını almak isteyenlerle mücadele çok zordur, bu yüzden yine bu yıl da çok sayıda canlının canı acımasızca alınacaktır. en azından dini değerleri toplumca bilinen, örnek alınan şahıslar tarafından topluma, kurban dönemini hayvanlara eziyet etmeden tamamlamanın asıl ibadet olduğu, işkence edilerek öldürülen canların vebalinin bunu yapanların üstünde ahirete kadar kalacağı, kurban etme eyleminin bizzat şahıslar tarafından bağda, bahçede, sokakta değil, belediyelerin bu amaçla oluşturduğu mezbahalarda uzman şahıslar tarafından yapılması gerektiği, en önemlisi ise şoklama yöntemiyle acısız kesim yoluna gidilmesi gerektiği anlatılmalı, sıkı sıkıya tembihlenmelidir. 
ilaveten;
(bkz: kurban bayramı/@earthlings)