Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

melda onur

hayvansever görünümüne bürünüp, partisi ve kendisi için hayvansever oylarını sağmaya çalışan, başta itlaf ve barınak vahşetleri olmak üzere hayvan hakları ihlallerinde ilk sırada bulunan kendi partisine bağlı belediyeleri görmezden gelen, bu yönüyle samimiyetini sorgulatan, şahsen hayvan sevgisine inanmadığım ve hayvan haklarına yönelik "çaba"larını sahte ve samimiyetsiz bulduğum şahıs. 
sırf kendi partinizden diye, ideolojik davranarak artık ayyuka çıkmış chp'li belediyelerin hayvan zulmü gerçeğini görmezden gelmenizi kınıyor, taraflı davranarak, siyasi çıkarlarla önemsemeyerek ölüme terk edilmesinde rol oynadığınız zulüm gören tüm zavallı canların ahı üzerinizde diyorum. 
son ve tipik chp'li belediye vakası: 
(bkz: menemen belediyesinin hayvanları ölüme terk etmesi)
şurada sözü edilen aç ve susuz, bakımsız ve tedavisiz bırakılan, chp'li belediye tarafından, göstermelik zımbırtı sevgiyolu isimli sokakta telden yapılmış, el içi kadar barakalara hapsedilen, özgürlükle özdeşleşmiş tavşan ve güvercin gibi canların şu anda halen aç/susuz/hasta olarak, (veterinersiz, bakıcısız, sokak temizlik işçilerinin insafına bırakılan, önlerine kırk yılda bir küflü ve kuru ekmek atılan), ölümü beklemesinden sorumlusunuz, bu canların tüm vebali siz ve sizin gibi hayvan haklarından bihaber chp'li yetkililerin üzerindedir.

ek: menemen belediyesi: tlf:0 232 832 07 35
depo denen yer bakıcılar:0 232 846 11 00

herkes bu numaraları arayarak bu vahşete tepki göstersin, belediyeden bu işkence barakalarının derhal, gecikmeksizin, daha fazla canın yaşam hakkını ihlal ederek, daha fazla canın hayatına mal olmaksızın kapatılmasını, bu tavşan ve güvercinlerin bir an önce özgür bırakılmasını talep etsin. 
olaya dair şikayet izmir valisine şuradan yapılabilir: https://twitter.com/valitoprak
vali twitter'da aktif bir insanmış, kendisine olay linki verilerek yukarıdaki taleplerin ivedilikle yerine getirilmesi ve bu belediyeye hkk hükümleri gereği ilgili idari para cezası yaptırımının uygulanmasının sağlanması talep edilsin gerçek hayvanseverler tarafından ki, çok az sayıda olduklarını biliyorum.