Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Hayvanları Koruma Kanununda Petshop'lara Yönelik Düzenlemeler

H.K.K. madde 14, fıkra 1, c bendi: Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak.

Bu madde ile de yine eğitimli ve hayvan konusunda bilgili şahısların hayvan satımı ile uğraşması öngörülse de uygulamada buna çok da dikkat edilmediği açıktır. Nitekim, yukarıda da ayrıntılı olarak, sözünü ettiğimiz üzere, kanunla bu maddeden de anlaşılacağı üzere eğitimli ve bilgili kişiler tarafından hayvan satışının gerçekleştirilmesi konusunun düzenlenmesine, hayvan satışının ehil kişilerce gerçekleştirilmesinin vurgulanmasına ve hayvan satışının böylece koşula bağlanmasına rağmen, hayvan satışında yetkili kişilerin ve kurumların, özellikle, petshopların bu madde ile öngörülen bu nitelikleri taşımadığı ve uygulamalarından da anlaşıldığı üzere bu koşulları ihlal ederek, bu maddeye açıkça aykırı davrandıkları yukarıda tarafımdan belirtilen örneklerden de anlaşılmaktadır.

H.K.K. madde 14, fıkra 1, d bendi: Ev ve süs hayvanlarını on altı yaşından küçüklere satmak: Bu madde ile yine, korunmaya muhtaç, hassas, bakıma ve ilgiye muhtaç, bakımı, barınması ve beslenmesi büyük sorumluluk gerektiren hayvanların-evcil hayvanların bilinçli, sezgin, sorumluluk üstlenebilecek şahıslara satılması gerektiği düzenlenmiştir. Bu madde ile düzenlenen bu konunun tamamen teoride kaldığı, petshopların yukarıda da açıklandığı üzere C. bendine aykırı olarak eğitimli ve bilgili şahıslarca kurulmamasının bir sonucu olarak, bu petshoplarda çalışanların bu niteliklerden yoksun olması sebebiyle, bu maddenin d bendi ile öngörülen koşulların ihlal edilerek, bu bende de aykırılığın ortaya çıktığı tarafımdan yapılan araştırmada tespit edilmiştir. Şöyle ki, bu araştırmamada, söz konusu bu eğitimsiz ve bilgisiz petshoplar tarafından bu maddenin D. bendi ile yasaklanmasına rağmen on altı yaşından küçüklere hayvan satışının yapıldığı, 8, 9, 10 yaşlarındaki küçük çocuklara bile hayvan satışının yapıldığı, bu bilinçsiz, sezgin olmayan, küçük çocukların da bir hayvanın sorumluluğunu üstlenmesi söz konusu bile olamayacağından, bakımsızlık, ihmal, aç ve susuz bırakma suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri, bu küçük yaşlardaki çocukların algı yoksunluğu nedeniyle şiddete zaman zaman eğilimli oldukları ve hayvanlarına işkence, eziyet ettikleri, sakatladıkları, bilerek, isteyerek öldürdükleri sonuçlarına ulaştım. Yukarıda da belirttiğim bir örnekte olduğu gibi, bir çocuğun yavru tavşanını sırf yatağına çıkarak çiş yaptığı için duvara fırlattığını, bir başka gün ise yavru tavşanı incelerken yere düşürerek patilerini kırdığını, bir diğer örnekte yavru tavşanın kapı arasında sıkıştırılarak ezilerek öldürüldüğünü, bir başka olayda, tavşanın üzerine basılmak suretiyle ölümüne sebebiyet verildiğini, bir diğer olayda ise yavru tavşanını bilinçsizlik, bilgisizlik ve bakıma dair bilgi yoksunluğu nedeniyle yanlış besleyerek öldürüldüğünü okudum. Bu gibi veriler maalesef, çoğaltılabilir.

PETSHOP ŞİKAYET DİLEKÇESİ - petshoplar bu dilekçe ile şikayet edilebilir. 


not: işbu yazı 2008 tarihli Avukatlık Staj Bitim Çalışmamdan alıntıdır, tüm hakları saklıdır, kopyalanamaz, alıntılanamaz, başka mecralarda yayınlanamaz, yalnızca toplumun bilinçlenmesi amacıyla bu yazının linki çeşitli mecralarda paylaşılabilir. 
Aksi durumda fikri hak ihlali nedeniyle ortaya çıkan hukuka aykırılığa karşı hukuki yollar takip edilir.