Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

27 Haziran 2015 Cumartesi

RUHSATSIZ VE RUHSATA AYKIRI ÇALIŞAN PETSHOP/PANSİYON/EĞİTİM VE ÜRETİM YERLERİNİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Pet shop/ Pansiyon/ Eğitim veya Üretim yerinin adı, açık adresi, iletişim bilgileri (email, telefon, faks)
Başvuru sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri (email, telefon, faks):
ŞİKAYET KONUSU:
 Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım. Bu pet shop/ pansiyon/ eğitim veya üretim yerinde hayvan hakları ihlallerinin sözkonusu olduğunu düşündüğümden, kurumunuza başvuruda bulunarak ilgili işletmenin aşağıdaki hususlar açısından denetlenmesini, hukuka aykırılıkların tespit edilmesi halinde ilgili yaptırımların uygulanmasını talep etmekteyim:

Durum
Durum
Ceza
İdari Yaptırım


Mevzuata
Mevzuata
maddesi
(TL)


Uygun
Uygun Değil
1- Çalışma izni var mı?


5996

36. madde
5385
(i) bendi
2-İş yerinde görevli veteriner hekim çalışma gün


Vet. Hek.Odasınave saatlerinde görevi başında mı?


bildirim yapılacak3-   İş   yerinde   görevli   veteriner   hekim


Vet. Hek.OdasınaYönetmeliğin 18.  maddesinin birinci fıkrasının


bildirim yapılacak(a,b)  bentlerindeki  görev  ve  sorumluluklarınıyerine getiriyor mu?4-  İş  yeri  sahibi,  iş  yeri  veteriner hekiminin


5996
kontrol ve görevini yerine getirmesinde gerekli


36. madde
5385kolaylığı ve imkanları sağlıyor mu?


(ç) bendi
5- İş yeri veteriner hekimi iş yerini amacı dışında


5996
muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması amacıyla


36. madde
5385kullanıyor mu?(i) bendi
6- İş yeri sahibi/iş yeri veteriner hekimi, ihbari


5996
mecburi  hastalıkların  çıkışını  bildirip  gerekli


36. madde
538yasal tedbirleri uyguluyor mu?


(c) bendi
7- İş yeri veteriner hekimi,18. maddenin birinci


5996
fıkrasının (e) bendi kayıtlarını tutuyor mu?


36. madde
1077
(i) bendi
8-  İş  yeri
sahibi/iş  yeri  veteriner  hekimi,15.


5996
maddede belirtilen kayıtları tutuyor mu?


36. madde
1077
(i) bendi
9-   Yönetmeliğin   19.   maddesi   hükümlerine


5996
uymayan  işyerlerinin  çalışma  izin  belgeleri


36. madde
5385geçerliliğini  kaybeder.  Çalışma  izni  olmadan


(i) bendi
faaliyet gösteren işyerleri varsa yapılacak işlem10-  İş  yerleri,  Yönetmeliğin  7.  maddesinin


5199birinci fıkrasının (m) bendini uyguluyor mu?


5.maddeye uygunsuz
28.madde (b)bendine
göre işlem yapılmak
üzere Orman ve Su işleri
İl Müdürlüğüne bildirilir

11-  İş  yerleri,  Yönetmeliğin  7.  maddesinin


5199
birinci fıkrasının (ı,j,n) bentlerini uyguluyor mu?


10.madde uygunsuz28.madde (g)bendinegöre işlem yapılmaküzere Orman ve Su işleriİl Müdürlüğüne bildirilir
12- İş yerlerinde, hayvanların barındırıldığı kafes


İkaz edilir,ikaza rağmen
ölçüleri talimata uygun mu?


ölçülere uyulmamasıhalinde çalışma izni iptal
13-  Üretim  yerlerinde  annenin  ve  yavrularının


5199
sağlığını   tehlikeye   atmayacak   ve   gerekli


10.madde uygunsuz
anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri


28.madde (g)bendine
ile ilgili önlemler alınıyor mu?


göre işlem yapılmaküzere Orman ve Su işleriİl Müdürlüğüne bildirilir
14-İthali yasak olan hayvan satışı yapılıyor mu?


5996 41. madde (ı)bendine göre işlem yapılır
15-Onaltı yaştan küçüklere hayvan satılıyor mu?


519914.madde(d) uygunsuz28.madde (k)bendinegöre işlem yapılmak üzereOrman ve Su işleri İlMüdürlüğüne bildirilir
16-İşyerinde  gebe  veya  yeni  doğum  yapmış,


5199
tüylenmemiş  kanatlı  yavru,  iki  aylıktan  küçük


10.madde uygunsuz
yavru bulunduruluyor mu?


28.madde (g)bendinegöre işlem yapılmaküzere Orman ve Su işleriİl Müdürlüğüne bildirilir
17- Çevreden ve doğal hayattan alınan hayvan


Orman ve Su İşleri İl
satışı var mı?


Müdürlüğüne bildirilir
18-  Hayvanlar,  doğal  kapasitesini  veya  gücünü


5199
aşacak şekilde veya  yaralanmasına, gereksiz acı


11.madde uygunsuz
çekmesine,  kötü  alışkanlıklara  özendirilmesine


28.madde (h)bendine
neden olacak yöntemlerle eğitiliyor mu?


göre işlem yapılmaküzere Orman ve Su işleriİl Müdürlüğüne bildirilir
Not: Listede verilen ceza miktarları 2011 yılı için geçerlidir.
DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: 
İşbu form Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin Uygulama Talimatından alınmıştır.
 Dilekçeyi, üst kısımdaki pet shop/ pansiyon/ eğitim veya üretim yerine ve başvuru sahibine ait ad, soyad, iletişim bilgilerini ekleyerek alttaki forma hiçbir ekleme yapmadan (doldurmadan, alttaki form denetçiler tarafından doldurulacaktır), baştan sona kopyalayıp, varsa fotolar da ekleyerek bulunduğunuz ilin GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN email/faks adreslerine gönderin veya bir mektupla yada elden bizzat adresine giderek bu dilekçeyi teslim edin. Söz konusu makam dilekçenizi işleme koyarak mutlaka gidip şikayet ettiğiniz pet shop/ pansiyon/ eğitim veya üretim yerini denetleyecek, ruhsatsız veya ruhsata aykırı davranan işletmeyi kapatacak ve/veya uyaracak, idari para cezası verecek, ilgili tüm yaptırımları gerçekleştirecektir.
Bulunduğunuz ilin gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü bilgilerine google'da arama yaparak ulaşabilirsiniz.

ek: facebook, twitter, instagram v.s. gibi sosyal ağlarda ve tüm ilan sitelerinde, özetle internet ortamında denk gelinen tüm ruhsatsız yani kaçak olarak çalışan, yasadışı bir şekilde hayvan üreten, satan, pansiyon işleten, eğitim veren şahıs ve kuruluşlar da bu dilekçeyle kolayca şikayet edilir.