Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

HAYVANLARI KORUMA KURULU VE GÖREVLERİ

H.K.K. HAYVAN KORUMA YÖNETİMİ

H.K.K. 15. MADDE: İL HAYVANLARI KORUMA KURULU:

Bu madde ile kanunda belirlenmiş olan kurallara aykırılık halinde hayvanların korunması, hayvanların korunmasının hangi yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirileceği hususu  düzenlenmiştir.
H.K.K. madde 15: Her ilde il ayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunları ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.
Bu maddenin devamında bu toplantılara kimlerin katılacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

H.K.K. MAADE 16: İL HAYVANLARI KORUMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Bu madde ile hayvanları koruma kurulunun hayvanların korunması, sorunları tespit etmesi ve çözümlerini karara bağlamakla ilgili görevleri düzenlenmiştir. Bu maddenin a, b ve c bentlerinde hayvanları koruma kurulunun Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek, hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyerek, çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık, on yıllık plan ve projeler hazırlamak, hazırlanan uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçtan Bakanlığa bilgi vermek gibi görevleri düzenlenmiştir.

D. bendinde ise, hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak görevi öngörülmüştür.

E. bendi: İlde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek ve gerekli önlemleri almak görevi vardır.

Bu madde ile hayvan koruma kuruluna verilen görev uygulanabilir olması açısından da dikkat çekmektedir. Hayvan bakımevlerine ve hayvan hastanelerine artan ihtiyaca binaen ortaya çıkan gereksinim son derece belirgindir. Özellikle, metropollerde bu ihtiyaç daha da artmaktadır. Bu ihtiyacın bu madde uyarınca yapılandırılacak hastane ve bakımevleri aracılığıyla büyük bir bölümü karşılanacaktır. Oluşturulacak ve geliştirilecek olan bu hastanelerin özel kliniklere oranla daha uygun ücretlerle, çoğu zaman ücretsiz olarak hizmet vermeleri yine bu kanunun amacına uygun olacaktır. Hali hazırdaki uygulama resmi kliniklerde, hayvan sağlığı merkezlerinde evcil hayvanlara yapılacak olan kuduz aşılarının ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi, bu işlem dolayısıyla kesinlikle ücret talep edilmemesi yönündedir. Büyük şehirlerde hayvan sağlığı merkezlerinin, hayvan hastanelerinin ve hayvan bakımevlerinin son dönemde Hayvan Koruma Kanununun yasalaştığı 2004 yılından itibaren oldukça geniş bir alanda ve sıklıkla resmi kurumlar tarafından yapılandırılması bu kanunun bu maddesinin diğer maddelere göre daha fazla uygulandığını göstermektedir. Söz konusu bu hayvan sağlık merkezlerinin sayısındaki artış kanunun her alanda ve daha fazla uygulanabileceğine dair umut ortaya çıkarmaktadır ve bu yönüyle hayvan sağlığında atılan adımlar sevindiricidir.

H.K.K. F BENDİ: Yerel hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek.

Bu noktada hayvan koruma gönüllülerinin önemi açıkça görülmektedir. Şöyle ki, gönüllülük esası üzere, maddi beklenti içinde olmadan, tamamen insani duygularla ve sosyal sorumluluk kapsamında hayvan korumada görev almak isteyen vatandaşların müracaatlarını değerlendirerek uygun bulunanların usulüne göre, yine denetimden vazgeçmeden, sürekli denetimle yükümlü olarak hayvan korumada görevlendirilmesi hayvanları koruma kurulunun başlıca görevleri arasında sayılmıştır. H.K.K. 4. madde, 1. fıkra, d bendine göre de hayvanları koruma kurulu bu görevle H.K.K. ilkeleri gereği yükümlüdür.

not: işbu yazı 2008 tarihli Avukatlık Staj Bitim Çalışmamdan alıntıdır, tüm hakları saklıdır, kopyalanamaz, alıntılanamaz, başka mecralarda yayınlanamaz, yalnızca toplumun bilinçlenmesi amacıyla bu yazının linki çeşitli mecralarda paylaşılabilir. 
Aksi durumda fikri hak ihlali nedeniyle ortaya çıkan hukuka aykırılığa karşı hukuki yollar takip edilir.

#hayvanhakları #hayvanlarıkorumakanunu #earthlings #turseng #turseng.com #tursengcom #hayvan #hukuk #tavşan #tavsan #kedi #köpek #kopek #kuş #kus #vegan #veganizm #veganism #vejetaryen #hayvanhaklarısavunucusu #earthlingsizle #hayvandeneyleri #hayvandeneyi #hayvandeneylerinehayır #kürk #kurk #fur #govegan #animal #animals #hayvanlarıkoruyalım #hayvanhaklarıihlali #sokakkedisi #sokakköpeği #hayvanhaklarıdilekçeleri #dilekçe #hayvanhaklarıblogu #hayvanbarınağı #hayvanbarinagi #petshop #petshopşikayet #petshopsikayet #sahiplendirmeformu #sahiplendirmesözleşmesi #sahiplendirmesozlesmesi #fayton #faytonkeyfi #faytonatı #faytonahayır #adalar #büyükada # kaztüyü #kaztuyumont #angoratavşanı #angorayunu #angorayünü