Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

KONTROLLÜ HAYVAN - 1

bu foto çok hoşuma gidiyor
H.K.K. 4. MADDE, 1. FIKRA, D BENDİ:

Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

Bu ilke uyarınca ve de yukarıda da belirtilen 16. madde, 1. fıkra, d. bendine uygun olarak sahipsiz hayvanların, yani kanundaki tanımıyla, barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanların her hangi bir maddi beklenti içinde olmaksızın sırf insani duygularla sahipsiz hayvanlara ve güçten düşmüş hayvanlara sahip çıkılarak bakılmasının sağlanması amacıyla kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin müracaatlarını değerlendiren kurul bu iki madde uyarınca gerekli koşulların taşınılıyor olması halinde her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda değinilmesi gereken bir husus da yine yukarıda belirtilen H.K.K. madde 4, fıkra 1, d bendi ve H.K.K. madde 16, fıkra 1, f bendi uyarınca sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımını hayvanları koruma kurulu tarafından verilen destekle sağlayan ilgili gerçek kişi veya tüzel kişiler bu sahipsiz hayvanların H.K.K. madde 3 kapsamında tanımı yapılan kontrollü hayvan kategorisine geçmesini temin edecektir. Şöyle ki, söz konusu bu durumda hayvanın bakımını üstlenen şahıs, bu sahipsiz kategorisindeki hayvanları sorumluluklarını ve bakımını üstlenerek daha iyi konumdaki bir kategoriye Kontrollü Hayvan kategorisine geçirecektir.


not: işbu yazı 2008 tarihli Avukatlık Staj Bitim Çalışmamdan alıntıdır, tüm hakları saklıdır, kopyalanamaz, alıntılanamaz, başka mecralarda yayınlanamaz, yalnızca toplumun bilinçlenmesi amacıyla bu yazının linki çeşitli mecralarda paylaşılabilir. 
Aksi durumda fikri hak ihlali nedeniyle ortaya çıkan hukuka aykırılığa karşı hukuki yollar takip edilir.

#stopyulin2015 #stopanimaltesting