Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

KAZ VE ÖRDEK CİĞERİ VAHŞETİ - FOİE GRASÖNEMLİ: Görseller +18 olup, kalp, ruh ve sinir hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir.
kaz ve ördek ciğeri dehşeti, kaz ve ördek ciğeri zulmü, kaz ve ördek ciğeri işkencesi olarak da bilumum isimler verilebilecek olup, her zamanki gibi insan kaynaklı eziyet örneklerinden olmasına rağmen maalesef mevzuat çerçevesinde yasal olarak görülmesi nedeniyle hayvan hakları savunucusu hukukçu olarak bu apaçık hakka aykırılık nedeniyle hukuki takip ve şikayet yoluna gidemediğim, ancak etik gerekçelerle ve açıkça hayvan hakları ihlali oluşturan yasal işkence örneklerinden olması hasebiyle bilinçlendirme çalışmaları yapılmak suretiyle toplumu bu ürünleri satın almaktan alıkoyabileceğimiz, üreticileri protesto ederek deryada katre kadar da olsa hayvan hakları adına olumlu adım atabileceğimiz, bir kaç yüz kaz ve ördeği kurtarsak bile kar sayacağımız acımasızlık. 
işkence sonucu elde edilen, kullanıldığı her ürünün ve ürünü üreten ve/veya kullanan üretici ve/veya satıcıların ivedilikle protesto edilmesi gereken, yasal işkence örneklerinden birisi. 
kaz ve ördek ciğeri peta gibi önemli hayvan hakları oluşumlarının baskıları ve gizli çekimleriyle işkencelerin ifşa edilmesi sayesinde birkaç ülkede üretimi yasaklanmış olsa da, türkiye dahil diğer ülkelerde üretimine, ihracatına, satışına ve kullanımına devam edilen bir vahşet ürünü. hayvan hakları savunucuları olarak ilk aşamada toplumları bilinçlendirerek bu tür vahşet ürünlerini satın almaktan alıkoymak, devamında ise toplumları bu vahşet ürününün üretiminin durdurulması, FOİE GRAS olarak da bilinen KAZ VE ÖRDEK CİĞERİ VAHŞETİNE karşı mücadele edilmesi için yönlendirmekle yükümlüyüz. maalesef vedat milor gibi yaşamak için yemeyen, yemek için yaşayan şahıslar tarafından tv, sosyal ağ, gazete v.s. gibi yazılı/görsel/yerel/ulusal yayınlar aracılığıyla kaz ve ördek ciğeri, süt danası gibi endüstriyel vahşet ürünleri topluma kapitalist gerekçelerle, daha fazla tüketim sağlanarak burjuvazinin ceplerinin doldurulması, böylece gelir adaletsizliğinin ekonomide somut göstergesi olan lorenz eğrisinin gittikçe şişip kabarması, toplumun cüzi bir kısmına milli gelirin en büyük kısmının, toplumun geniş bir kısmına ise milli gelirin cüzi bir kısmının gitmesini sağlamak amacıyla empoze edilmekte böylece hem hayvan hakları ihlallerine, hem de gelir adaletsizliğine sebep olunmaktadır. buna karşı çıkmak bizlerin elinde olup, gerekli çabayı göstererek tüm bu insan ve hayvan hakları ihlalleriyle mücadele etmekle yükümlüyüz. 
hayvanların etinden, sütünden, derisinden, kürkünden, tüyünden, özelliklerinden v.s. yararlanan, bunu yaparken de bu canlara çeşitli ve akılalmaz eziyetler etmekten geri durmayan insanoğlunun doymak bilmeyen açgözlülüğü ve ne pahasına olursa olsun lüks düşkünlüğü örneklerinden birisi/en dayanılmazlarından bir numunesi kaz ve ördek ciğeri işkencesidir. aynen deneyler, kürkler gibi kaz ve ördek ciğeri endüstrisi de canlara acı vermesine, işkence ve eziyet içermesine, ölümüne sebep olma pahasına yasal işkencelerdendir.
önemli: kaz ve ördek ciğeri dehşetine katkıda bulunmamak, kaz ve ördek ciğeri endüstrisini büyüterek daha fazla canın ölümüne sebep olmamak için, arz talep dengesinin tarafı olarak talebi artırmak suretiyle arzı - yani bu canlara uygulanan bu işkenceleri artırmamak için kaz ve ördek ciğeri ürün satın almaktan vazgeçin. zaten bilinçli bir tüketici iseniz, lüks karşıtı ve hayvan haklarına duyarlı bir bireyseniz de, çevrenize bu kaz ve ördek ciğeri işkencesini aktararak, onların da kaz ve ördek ciğeri gibi ürünler satın almasını engelleyin, çevrenizi bu konuda bilinçlendirin. 

                                                                  videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. şiddet içerikli olup, duyarlı insanlar olarak kalbimizi acıdan ve şefkatten sızlatsa da, canların maruz kaldıkları acıyı içimizde hissetsek de, gözümüzün tamamen açılması, kaz ve ördek ciğeri vahşeti ve işkencesini yakinen görüp, öğrenip anlamak ve çevremizi bilinçlendirmek üzere çalışmaya teşvik etmek, kaz ve ördek ciğeri karşıtı eylemlerde bulunmak, kaz ve ördek ciğeri üreticilerini protesto etmek, bu firmalara kaz ve ördek ciğeri üretimini durdurmaya yönelik talep içerikli email/mektup/faks göndermek için bu ve benzer algı ve göz ve de ruhu açıcı görsellerin izlenmesi/görülmesi/okunması gerekmektedir, önemlidir, elzemdir.


Bu video da yine kaz ve ördek ciğeri vahşetini anlatan bir görsel olup konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve toplumu bilinçlendirme yöntemlerini öğrenmek için mutlaka sonuna kadar izlenmesi gerekmektedir. ne kadar dayanılmaz olsa da...unutmayalım, bu canları bizden başka düşünen yok, bu canların kurtuluşuna bizden başka vesile olacak insanlar da yok. bizler bu vahşet hususunda yeteri kadar bilinçlenip, çevremizi ve toplumu kaz ve ördek ciğeri vahşeti hususunda bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz.
kaz ve ördek ciğeri vahşetiyle ilgili izleyebileceğiniz diğer bilinçlendirici videoların linki: 

KAZ VE ÖRDEK CİĞERİ VAHŞETİNE DAİR DELİL NİTELİĞİNDEKİ DİĞER GÖRSELLER:
AŞIRI YAĞLI VE ZORLA BESLENME ŞEKLİNDE YAPILAN BU İŞKENCELERDEN SONRA ZAVALLI KAZ VE ÖRDEKLERİN, SÜREKLİ İSHAL OLMALARI SEBEBİYLE TÜM SİNDİRİM SİSTEMLERİ MAHVOLUYOR VE ALT KISIMLARINDA ÖLÜME KADAR DEVAM EDEN, ASLA İYİLEŞMEYEN KANLI YARALAR OLUŞUYOR. VAHŞETE İZİN VERME, KAZ VE ÖRDEK CİĞERİ İŞKENCESİNE DUR DE! KAZ VE ÖRDEK CİĞERİ ÜRETİMİNE SON!
Ek: hayvan haklarına yönelik çalışmalarda görsellerin - video/resim/broşür v.s. öneminin son derece fazla olduğuna inanmaktayım. zira, yukarıdaki linkte bulunan kaz ve ördek ciğerinin nasıl elde edildiğini gösterir videoyu izleyen, normal, makul ve ortazekalı olup, sadist, acımasız, şiddet eğilimli olmayan her bireyin bu videoyu izledikten sonra kaz ve ördek ciğeri tüketmeyeceğinden eminim.

UYARI: bu yazı bu blog'da EARTHLİNGS nick'iyle yazan hayvan hakları savunucusu vegan hukukçuya ait olup, hiç bir şekilde - tamamen veya kısmen - alıntılanamaz, kopyalanamaz, başka bir mecrada yayınlanamaz. toplumu bilinçlendirme amacıyla ilgili yazıdan bahsedilerek, blog linki verilmek suretiyle blog'umuza yönlendirme yapılabilir. blog'da yer alan, earthlings'e ait tüm materyallerin hakkı saklıdır ve yalnızca kendisine aittir. tüm eserleri fikri haklar yasası çerçevesinde koruma altında olup, söz konusu kanun hükümlerine ve işbu uyarıya rağmen hukuka aykırı olarak bu ve diğer tüm eserlerinin kopyalanması, alıntılanması, başka bir mecrada yayınlanması halinde fikri hak ihlali nedeniyle hukuki yola başvurulacağını ve fikri hak ihlali gerçekleştirerek intihal yapan şahıslara hukuki çerçevede, yasalar gereği yaptırım uygulatılacağını önemine binaen bir kez daha belirtirim.
işbu uyarı earthlings'in bu blog'da yayınladığı tüm eserleri için (yazı/görsel) geçerlidir.