Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

KURBAN BAYRAMI - 3.


ET YEDİĞİN, MEZBAHA VAHŞETİ GERÇEĞİNE RAĞMEN YEMEĞE DEVAM ETTİĞİN İÇİN BU CANLARIN BU ŞEKİLDE ACI ÇEKTİĞİNİ BİLİYOR MUSUN? DAHA DA ÖNEMLİSİ FARKINDA MISIN? ÇOK DAHA ÖNEMLİSİ - UMRUNDA MI?UMRUNDAYSA VEGAN OL!

 • daha önce de yeri geldikçe belirttiğim üzere dindar bir müslüman olarak islam dininin uygulanmasını benimsemediğim tek vecibesi.
  islam dininde tek uygulanmaması gerektiğini düşündüğüm husus budur - kurban kesmek.
  diğer tüm vecibelerini, kurallarını, ahlakını, şartlarını v.s. kabul eden ve dini çerçevede yaşamaya çalışan, mihenk taşı olarak dini kabul eden, her konuda dini temel alan dindar bir insanım.
  • dindar bir hayvan hakları savunucusuyum. hayvan hakları çerçevesinde kurban döneminin uygulamalarını hayvan haklarına son derece aykırı bulmakta, kurban kesmek yerine ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmak gerektiğini savunmakta ve empoze etmeye çalışmaktayım.
  • "kurban döneminde masum canların canını almak sevap değil günah getirir. can almak yerine can bağışlanmalı. zaten 7 ihtiyaç sahibine dağıtma kuralına uygun davranılmamakta, dolayısıyla bu can almanın ibadet gereği olduğu söylemi gerçeği çoğunlukla yansıtmamaktadır. gerçek yardım için ihtiyaç sahiplerine et bağışlamaya gerek yok, maddi yardım ihtiyaç sahibinin daha fazla işini görecektir. ayrıca ihtiyaç sahiplerinin tamamının ete muhtaç, etsever olduğunu düşünmek de abestir, zira ihtiyaç sahibi vejetaryen/veganlar da mevcuttur. yine ihtiyaç sahipleri olarak öğrencilere de burs verilmek suretiyle çok güzel yardım edilir. bu şekilde rabbe yaklaşılır. can alarak değil." - bu kısım blogumdan alıntıdır.
  • daha önce de belirttiğim üzere hiç bir şekilde kesim yapılmaması gerektiğini düşünmekteyim bir vegan olarak. ancak ille de et tüketecekse insanoğlu, en azından şoklama yöntemi ile acısız kesim yapılsın, canlar acı çekmeden gitsin, kesildiğinin, öldürüldüğünün bilincinde olmasın.
  • buna yönelik uygulama yönetmeliği epey uzun süre önce yürürlüğe girdi. mezbahalarda halihazırda bu yönetmeliğe uygun olarak şoklama yönteminin kullanılmakta olduğu belirtilmekte ilgililer tarafından. ancak dini vecibelere uygun olarak, dini gerekçelerle yapılan kesimler maalesef bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmakta, tarım bakanlığı diyanetin apaçık fetvasına rağmen son derece katı bir tutum sergilemekte, kurban döneminde yapılan kesimleri şoklama yöntemi haricinde tutmaktadır.
  • diyanetin şoklama yöntemiyle kesim yapılabileceğine yönelik fetvası maalesef dindar kesimde de kabul görmemiştir. zira dindar kesim tarafından diyanet güvenilir dini kaynak olarak görülmez. çünkü devletin resmi kurumudur ve devletin istemlerine göre fetva verdiği, genelde devletin amacına, kamu yararına uygun davrandığı, fetvalar verdiği düşünülmektedir.
  • bu nedenle diyanetin bu fetvası toplumda güvenilir ve ciddi bir kaynaktan gelmiş olarak değerlendirilmez ve asla kabul görmez. toplum yine kurban döneminde ve diğer dönemlerde kesimlerin şoklamasız yapılması gerektiğini savunmakta ve talep etmektedir.
  • buna karşın, dini cemaatler, tarikatlar, topluluklar dindar kesimde kamusal yönlerinin olmaması hasebiyle daha fazla değer görür, güvenilir kaynak olarak kabul edilir. bu yüzden bu tür dini kurumların şoklama yöntemiyle acısız kesime destek vermesi, buna yönelik olumlu düşüncelerini açıklaması, şoklama yöntemi ile acısız kesimin caiz yani dine uygun olduğunu belirtmesi son derece ehemmiyetli olacak ve karşılık bulacaktır. bu topluluklardan nur cemaatinin önemli bir kaynağının böyle bir yanıtına rastladım bugün.
  • http://www.risaleajans.com/soru-cevap/bayiltma-ve-soklama-ile-kesim-yapmak-caiz-mi
  • buna göre, bu risale-i nur içerikli ve dindar kesimin önemsediği yayın kurumu şoklama yöntemiyle acısız kesimin caiz olduğunu belirtmektedir.
  • bu çok önemli bir husustur ve topluma duyurarak, daha geniş kesime yaymak, kurban dönemi dahil her türlü kesimin şoklama ile acısız şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik toplumu bilinçlendirmek hayvan hakları adına son derece faydalı ve amacauygun olacaktır. 
  •  
  • NOT: KURBAN BAYRAMI - 3 bu yazımdan alıntıdır.