Öne Çıkan Yayın

TAVŞAN - YERYÜZÜNDE YARDIMA EN FAZLA MUHTAÇ OLAN CAN

mezbaha - ölümü farkeden tavşancanın acı ve korku dolu bakışları. ölmek istemiyorlar, yaşama isteğine sahipler, öleceklerini hissedinc...

16 Ekim 2015 Cuma

YENİMAHALLE MACUNKÖY HAYVAN BARINAĞI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

                                                           Türkiye Cumhuriyeti
                                                                  Ankara Valiliği
                                              Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne
Ben, hayvan hakları ile ilgilenen, hayvan dostlarımızın beslenmesini/korunmasını/can güvenliğini gözeten hayvan korumacıyım.
OLAY: 16.10.2015 (gün/ay/yıl) tarihinde sosyal medyada yayınlanan bilgi ve görseller sayesinde, Yenimahalle Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi - Macunköy Hayvan Barınağında tutulmakta olan, resimleri ilişikte ekli bu sahipsiz köpeklerin, barınak çalışanları ve dolayısıyla bu çalışanları işe alan, barınaktaki canlardan sorumlu Yenimahalle Belediyesi tarafından psikolojik ve fiziki saldırıya maruz kalmış, aç susuz bırakılmış, hasta olduklarında tedavi edilmemiş, bu yönüyle ölüme terk edilmiş olduklarına yönelik iddialar içeren haberleri öğrenmiş bulundum. Bu açıklamalara göre belediye çalışanları tarafından aç susuz bırakılan köpeklerin açlıktan ve hastalıktan öldükleri, yeteri kadar beslenemedikleri, veterinerlerin barınakla ilgilenmediği, barınaktaki hayvanlara yönelik en basit veterinerlik hizmetlerinin bile sağlanmadığı, örneğin iç ve dış parazit işlemlerinin bile gerçekleştirilmediği iddia edilmektedir. 

Bu barınağı ziyaret eden çok sayıda gönüllünün her daim bu barınakta yaşama tutunmaya çalışan, ilişikte delil niteliğinde görselleri bulunan  yetişkin ve yavru olmak üzere çok sayıda köpeği aç susuz, tedavisiz, hasta olarak gördükleri yine hem ulusal medya, hem de sosyal medya paylaşımlarında yoğun olarak ifade edilmektedir. Bunun da ötesinde hayvan barınaklarının yeni adıyla ve yeni işleviyle eskisi gibi yüzlerce hayvanın sürekli tutulmakta olduğu barınaklar olarak değil, tam tersi çeşitli bölgelerden alınan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp, hastaysa tedavi ve rehabilite edilip, bu amaçla belli bir süre geçtikten sonra alındıkları yere bırakılmaları gereken bir geçici bakımevi olarak faaliyet gösterdikleri gerçeği dikkate alındığında, Macunköy Hayvan Barınağının hangi amaçla bu kadar çok sayıda köpeği uzun süreli/süresiz olarak geçici bakımevinde tutmaya çalıştığı tarafımızca anlaşılmamıştır. Hayvanseverlerin sokakta denk geldikleri küpesiz köpek ve kedilerin kısırlaştırılmasına yönelik taleplerinin karşılanmadığı gibi, yine sokakta denk geldikleri trafik kazasında yaralanan veya ağır hasta kedi/köpeklerin tedavi taleplerinin de "yetersiz kaynak, elverişsiz ortam" gibi anlamsız gerekçelerle karşılanmadığı, bu tür tedavi ve rehabilite taleplerinin bu barınak çalışanları ve veterinerleri tarafından sürekli reddedildiği de ileri sürülen iddialara arasındadır. Yenimahalle Belediyesinin sorumluluk alanında onlarca sanayi bölgesinin bulunması hasebiyle buralarda yüzlerce köpeğin aşısız, kısırlaştırılmadan, küpesiz olarak barındığı, bu köpeklerin kısırlaştırma işleminin ilgili belediye veterinerlik hizmetleri tarafından yapılmaması nedeniyle yine her yıl onlarca yavrunun doğduğu, bu canların büyük kısmının açlık, susuzluk, hastalık, çevresel etkenler gibi sebeplerle acı içinde yaşamlarını kaybettiği, Yenimahalle Belediyesinin sözkonusu bölgede üreme kontrolü sağlamadığı kuvvetli delillerle desteklenmek suretilye iddia edilmektedir. Ayrıca, barınak gönüllülerinin şikayetlerini aktarmak için belediye başkanı ile görüşme taleplerinin ve şimdiye kadar vermiş oldukları tüm şikayet dilekçelerinin yanıtsız kaldığı da iletilen şikayetler arasında yer almaktadır. Bu da Yenimahalle Belediye yönetiminin veterinerlik hizmetlerine verdiği önemi apaçık göstermektedir, gönüllülerin görüşme taleplerinin bile kabul edilmediği bir belediyede hayvan haklarının ihlal edilmemesini beklemek abestir, barınak koşullarının kötüden de öte olması beklenen bir sonuçtur. 

H.K.K. md.6 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüğe aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
TALEP: 1. Bu barınağın denetlenerek, hakkında sosyal medyada paylaşılmakta olan iddiaların araştırılmasını, Yenimahalle Belediyesi hakkındaki söz konusu bu iddiaların yerindeliğinin incelenmesini, bu inceleme ve denetimler sonucunda sözü edilen iddiaların gerçek olduğunun tespit edilmesi ve barınağın hayvan hakları mevzuatı hükümlerine aykırı olarak çalıştırıldığının kesinleşmesi halinde, ezelden beri hakkında çok sayıda hayvan hakları ihlallerinin olduğu iddia edilen, barınağın olumsuz koşullarda bulunduğu hayvan haklarıyla ilgili hemen herkesçe ileri sürülen Yenimahalle Belediyesinin, sorumluluğu altında bulunan diğer sahipsiz hayvanlara daha fazla eziyet etmesinin önlenmesini, barınakta bulunan bu hayvanların can güvenliğinin sağlanmasını, aç susuz tutulmalarına son verilmesini, barınaktaki tüm hayvanların ivedilikle tam ve gereği gibi beslenmesini, hasta olanlarının tedavilerinin geciktirilmeksizin yapılmasını/yaptırılmasını, kısırlaştırma/küpe takma/aşı işlemlerini gerçekleştirme/iyileşme sürecinden sonra evleviyetle alındıkları bölgelere bırakılmasını, barınaktaki hayvanları olumsuz koşullarda barındıran, aç susuz ve tedavisiz bırakan, ölüme terk eden, bu yönüyle hayvan hakları ihlali gerçekleştiren belediye yetkililerine idari para cezası verilmesini talep etmekteyim.
H.K.K. md.6/1 sahipsiz hayvanların öldürülmesi kesin olarak yasaklanmış olup, H.K.K. md. 6/4 gereği sahipsiz hayvanların korunması görevi yerel yönetimlere – belediyelere ait olup, bu yükümlülüklere aykırı davranan belediyelere, bu ihlali gerçekleştirdiklerine dair idari kurumların hayvan hakları ihlali tutanağı düzenlenerek, H.K.K. md 28 gereği idari para cezası verilmektedir.
Olaya uygulanacak olan hükümler:  
Araştırmanın sonucuna göre hakkındaki yukarıda belirtilen iddiaların gerçek olduğunun kesinleşmesi halinde, Yenimahalle Belediyesi H.K.K. madde 6’da belediyeler için öngörülen yükümlülükleri yerine getirmediği hukuken anlaşılmış olacağından, aşağıda belirtilen yaptırım uygulanacaktır. 
TALEP 2: İlaveten Yenimahalle Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan barınak çalışanlarının ve veterinerlerin köpekleri aç susuz ve bakımsız ve de tedavisiz bırakarak yükümlülüklerini ihmal etmeleri nedeniyle, belediye tarafından görevlerine son verilmesi ve bu tür dehşetverici hayvan ölümlerinin tekrarlanmaması için barınağa sürekli barınakta bulunarak tedavi ihtiyacı olan hayvanlara ilgili tedaviyi uygulayacak, iç ve dış parazit işlemlerini ivedilikle gerçekleştirecek, kısırlaştırma ve rehabilite işlemlerini gereği gibi yapacak kadrolu veteriner hekimlerin alınması, belediyenin barınak köpeklerine türünün özelliklerine göre sağlıklı şekilde besleme yapması, temizlik işçilerinin şimdikinden farklı olarak görevlerini yerine getirerek barınağı temizlemesi, barınak gönüllüleri ile işbirliği içinde olması da taleplerimiz arasındadır.
Söz konusu hükümleri uygulayarak ilgililere hayvan hakları ihlali çerçevesinde idari yaptırım uygulamanın yanısıra, bu taleplerimizin kurumunuz tarafından belediye yetkililerine iletilmesini de talep etmekteyiz.  
Cezalar MADDE 28. - Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir: c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.

Olaya uygulanacak hayvanları koruma kanunu maddeleri: 
YÜKÜMLÜLÜKLER:
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması MADDE 6/1 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
H.K.K. md. 6/4 Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 
YAPTIRIM:
 H.K.K. md. 28/ c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş yüz TL lira idari para cezası.
Dilekçemin olayın vahameti gereği bir an önce işleme konularak, sonuçları hakkında bilgilendirilmek istediğimi belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

İLİŞİK:  
Sosyal medyada söz konusu barınakta aç susuz ve tedavisiz bırakılarak ölüme terk edilen, açlıktan ve hastalıktan ölen köpeklerin barınak gönüllüleri tarafından çekilen resimleri: 
Başvuru sahibinin adı, soyadı, iletişim bilgileri:
Tarih:
İmza:

bu da sözkonusu şikayetleri sosyal ağlarda paylaşmak suretiyle dile getiren hayvanseverin çekmiş olduğu videoların linki ve kendisinin yorumu:
 https://www.facebook.com/turkan.turkoglu.1800/videos/1633513893576508/
https://www.facebook.com/turkan.turkoglu.1800/videos/1632781933649704/
ALINTIDIR:
"Sen benim aklıma mukayet ol rabbim 😢 bu acıyı hergün görüyorum kapılar kilitli kimse yok güvenlikten başka. Permeperisan haldeler 😢😢 Başbakanlığa şikayette bulundum belediyeye gittim daha hic bişey olmadi gelmediler bile. Ankaranın ayazi daha ekim ayindayiz ve Beton üzerindeki onlarca canin çığlıkları 😢😢😢 "
"İzleyin dinleyin Ankara yeni mahalle sahipsiz hayvanlar cezaevindeki rezilligi görün. ...! Yetemiyoruz artık çok büyük destek lazım yoksa onların bu kış son kışlari olacak." 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DİLEKÇE GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:
dilekçeyi resimlerle birlikte kopyalayarak emailin içine yapıştırıp belirtilen email adreslerine gönderin:  ankara@ormansu.gov.tr, bolge9@ormansu.gov.tr, dkmp@ormansu.gov.tr, amutlu@ormansu.gov.tr

Şikayet dilekçesini inceleyerek olaya yaptırım uygulayacak olan makam ANKARA ORMAN VE SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Dilekçeyi göndererek şikayete katılımın yanısıra, olaya yaptırım uygulama yetkisi bulunan bu Ankara Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün kurumun adresine bizzat giderek, telefon açarak, faks çekerek ek tepkiler göstermek gerektiğini de belirtirim. Bu dilekçenin yaptırım gücünü artıracak, olaya yetkili ve ilgililerin daha fazla önem vererek, talep edilen yaptırımları ivedilikle uygulamalarını sağlayacaktır. 


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Söğütözü Cad. No: 14/E Yenimahalle - ANKARA    Tel: 0312 207 60 61    Faks: 207 59 81 
 DAĞITIM: Yukarıdaki emaillere ek olarak, BİMER ve tüm resmi kurumlar ve basın/yayın organlarının emaillerine gönderilebilir. Ayrıca, Yenimahalle Belediyesinin CHP belediyesi olması hasebiyle ilgili vahşet iddiası bu parti yetkililerine de iletilmelidir çeşitli yollarla - sosyal ağlar ve/veya doğrudan parti iletişim kanallarıyla.