AZERBAYCAN'DA HAYVAN HAKLARI İHLALLERİNE DAİR GÖRSELLER


Azerbaycan'da sokak hayvanlarına yönelik sistematik katliamların idare tarafından yapıldığını gösterir belge. 

"temizlik idaresi
müfettiş - 1 kişi - %20
sahipsiz köpekleri öldüren işçi - 2 kişi - 93 manat
bu utanç belgesidir - azerbaycan'da sahipsiz sokak köpeklerinin
 devlet eliyle, resmi surette öldürüldüğüne dair belgedir"
Azerbaycan'da hayvan hakları ihlallerine dair videolar:
Uyarı: + 18