Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

EVCİL HAYVANLAR HACZEDİLEMEZLER - H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5

H.K.K. MADDE 5. FIKRA 5: Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

5159 sayılı H.K.K.un ilk tasarısında bu madde yer almamaktaydı. Bu kanun hayvanların sahiplerinin borcundan dolayı haczedilmesi hususunda her hangi bir düzenleme getirmemekteydi. Ancak, özellikle, haczedilen köpeklerin sahiplerinden ayrıldıktan sonra çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı ve yemek yemeyi ret ederek öldükleri görülüyordu. Bu nedenle böyle bir teklif getirildi ve 5. maddenin 5. fıkrası bu şekilde hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği hususu kanunla düzenlendi. Bu maddenin uygulamasında önemli unsur “Ticari amaç”tır. Bu durumda bu madde ile düzenlemesi gerçekleştirilen hayvanların sahiplerinin borçlarından dolayı haczedilemeyeceği kuralı “Ticari amaç” unsuru ile uygulamada büyük bir kolaylık ve açık bir çözüm getirmektedir. Şöyle ki, yalnızca ticari bir amaç güdülmeksizin bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borçları dolayısıyla haczedilemezler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, yine sahipli olan, ama ticari bir amaç güdülerek bakılan ev ve süs hayvanları haczedilebilirler. Örneğin, köpek çiftliklerindeki köpekler, petshoplardaki çeşitli ev ve süs hayvanları v.b. sahiplerinin borcu dolayısıyla haczedilebilirler. Çünkü, bu tür hayvanlar ticari amaçla üretilmekte ve yetiştirilmektedirler. Sahipleri ile her hangi bir yakınlaşmanın, duygusal bağın mevcudiyetinden pek söz edilemez. Bu maddenin getirilmesindeki asıl amaç sahiplerine duygusal bağla bağlanmış olan ev ve süs hayvanlarının psikolojik durumunun, yaşam hakkının korunmasıdır.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

EK: aslında bu konuda daha önce detaylı olarak yazıp sonra silmiştim, fazla özel bulduğum için, zira hiçbir zaman özel bilgilerime yer vermedim. sadece genel bilgilendirme olması amacıyla şu hususu belirtmekteyim, inşallah, rabbimin izni ve inayetiyle bu sene sonuna doğru türkiye'den taşınmış olacağım. tek sorun kıta avrupası hukuku eğitimi almış bir hukukçu olarak anglo-sakson hukukun geçerli olduğu ülkelerde zorluk yaşayabileceğimdi ancak inşallah bu sorunu da halletmiş olarak görünüyorum. 
muhtemelen taşındıktan sonra bloga, türkiye'yle ilgili değil, bulunduğum ülkedeki hayvan hakları sorunlarıyla ilgili yazılar yazacağım. bu nedenle mutlaka ta 2012 yılından bu yana yazmış olduğum bin küsür yazının okunup bilgi edinilmesini önemine binaen bir kez daha belirtmekteyim. zira hemen her konuda yazmış bulunuyorum.