Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

H.K.K. CEZAİ HÜKÜMLERİ

ZULÜM

H.K.K.a aykırı davranarak bu kanundaki kuralları ihlal etmenin hukuki yaptırımı kanuna aykırı davranarak ihlal eden şahsa idari para cezasının uygulanması şeklindedir. Kanunun hükümlerine aykırılığın cezai yaptırımları yine aynı kanunun 28. maddesinde “Cezalar” başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre, kanunun hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklerle ilgili olarak düzenlenen 5. maddesinin 1. 2. 3. ve 6. fıkralarına aykırılığın cezası bir hayvan için elli milyon (elli YTL) liradır. Yukarıda da örneklemesi yapılarak bahsedildiği üzere bu durumda örneğin, madde 5. fıkra 1. e aykırı olarak hayvan bakımı için gerekli eğitimi almadan hayvanı sahiplenen ve bakan şahıs, 3. fıkradaki düzenlemeye aykırı olarak, gerekli eğitimi almadan, eğitim programlarına katılarak sertifika almadan ev ve süs hayvanı satan şahıslar, sadece elli milyon lira (elli YTL) idari para cezası ödeyeceklerdir.


UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ