Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

28 Mayıs 2016 Cumartesi

TIP ALANINDA HAYVAN DENEYLERİTıp alanında yüz yıllardır hayvan deneyleri yapılmaktadır. Her ne kadar modern çağda bu hayvan deneylerinin deneyleri gerçekleştirecek kurum ve kuruluşun bünyesinde oluşturulacak “Etik Kurul” önderliğinde, uygun koşullarda yapılması H.K.K. madde 9 ile de öngörülse de, yine de hayvanların yaşam haklarına saygı duyulmayarak insanlar için feda edilebilecek canlılar olarak görülmesi modern çağın koşullarıyla çelişki oluşturmaktadır.


Tıp alanında yapılan hayvan deneylerinin sanıldığı kadar olumlu sonuçlar doğurmadığı ve tıptaki birçok gelişmede katkısı olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Tıp bilim adamları artık bir süredir canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen hayvan deneylerinin yerine gerçekleştirilen ve gerçekleştirilebilecek deneylerinin ortaya çıkarılması gibi bir eğilime yönelmişlerdir. Tıptaki gelişmelerde fazla katkısını olmadığı bilinen bu hayvan deneylerinden artık tıp bilim adamlarının da uzaklaşmasına ve bu deneylerin yerini alabilecek alternatif deneyler aramalarına sebebiyet veren en önemli faktör ise insanlarda görülen hastalıkların kesinlikle hayvanlar üzerinde görülmemesidir. İnsan ve hayvan fizyolojilerinin çok farklı olması nedeniyle de hastalıkların çözümünde yapılan araştırmalarda başvurulan hayvan deneylerinin olumlu sonuç vermediği de artık bilinmektedir. Etik kurulların yapılandırılmasını öngören yönerge ve H.K.K.da da yer aldığı üzere yeni alternatif bir deneyin ortaya çıkması durumunda kesinlikle o alanda hayvan deneylerine başvurulmamalı ve hayvanlardan yararlanılmadan söz konusu yeni deney aracılığıyla araştırmalar gerçekleştirilmelidir. Tıptaki birçok önemli gelişmede hayvan deneylerinin bir katkısı olmamış bu önemli buluşlar canlı hayvan kullanılmadan, canlı hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirilmeden ortaya çıkmıştır. Örneğin, penisilin, morfin, antiseptikler, yapay solunum gibi önemli hususlar, en önemlisi ise, sigara ile akciğer kanserinin arasındaki doğrusal bağın ortaya çıkması faktörüdür. Bu nedenle, sigaranın akciğer kanserine kesin olarak sebep olduğu faktörüne ve sigara içilmezse akciğer riskine yakalanma şansının minimuma indiği gerçeğine rağmen günümüzde halen bu hastalığın sebeplerinin ortaya çıkarılması ve tedavi yolları aranması için sürdürülen araştırmalarda canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen hayvan deneylerine başvurulmasının açıkça anlamsız olduğu görülmektedir. İki eşit canlının – insan ve hayvanın yaşam hakları da eşittir. Bu nedenle, diğer canlı türü olan insanın kozmetik, tıp ve diğer zorunlu ve/veya lüks gereksinimleri için, her ne koşulla olursa olsun kendi farkında olan, haz, mutluluk, üzüntü ve acı gibi insanda var olan her türlü duyguyu barındırdığı bilimsel olarak kanıtlanan bir diğer canlı olan hayvanın üzerinde acı çekmesine ve ölmesine sebep olan deneylerin gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Kozmetik ve tıp alanında yoğun olarak başvurulan hayvan deneylerine son verilmesi ve buna yönelik düzenlemeler yapılarak H.K.K madde 9 un iptal edilecek buna yönelik yasakları içeren bir madde öngörülmesi gerekmektedir.


UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

22 Mayıs 2016 Pazar

HAYVAN DENEYLERİNİN ALTERNATİFLERİYukarıda sayılan testlerin alternatifleri mevcuttur. Canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen deneylere alternatif olarak üretilmiş olan bir dizi test 27 Nisan 2007 tarihinde bağımsız bir bilimsel danışma komitesi olan Avrupa Alternatif Yöntemlerin Onaylanması Merkezinin (ECVAM) onayından geçmiştir. Bu yöntemlerden ikisi kimyasalların gözleri tahriş edici etkisinin sınanmasında (Draize testi) mezbahalardan elde edilecek hayvan dokusu artıklarının kullanımını önermektedir. Canlı hayvan üzerindeki deri testlerinin yerine kullanılabilecek diğer iki testte de canlı hayvanların üzerinde gerçekleştirilen deri testlerinin yerine yapılabilecek olan hücre kültürlerinden yararlanılabilecektir.

Önemli kozmetik markalarından ....1989 yılında EYTEX sentetik maddesi üzerindeki testlerin olumlu sonuç verdiğini belirterek, bu tarihten itibaren hayvan deneyleri yapmamakta ve tüm testlerini bu madde üzerinde gerçekleştirmektedir.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

8 Mayıs 2016 Pazar

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLERTavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüdür.

KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVAN DENEYLERİ

Kozmetik sektöründe piyasaya yeni ürün sürmek, ürün geliştirmek adına her yıl yüz binlerce hayvan katledilmektedir. Kozmetik ürünlerin içeriğindeki maddeler genel olarak tavşanlar ve hamster, kobay faresi gibi kemirgenler üzerinde denenmektedir. Bu maddeler zehirlilik, deri ve göz tahrişleri, alerji ve kansere sebep olma açısından çeşitli deneyler yapılarak bu hayvanlar üzerinde test ediliyor. Bu tür deneylerin hayvanlara büyük acılar vermesine, sağlıklarını kısmen veya tam olarak kaybetmelerine ve çoğunlukla ölmelerine sebep olmasına rağmen kamuoyunun gözünden uzak yerlerde yapılması ve genel olarak insanların bu konuda bilinçsiz, duyarsız olması gibi nedenlerle hayvan severlerin yoğun tepkisine rağmen kesintisiz olarak her üç saniyede bir deney hayvanının ölümüne neden olması pahasına devam etmiştir.

HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLERDE YAPILAN TESTLER

DRAİZE TESTİ

 Bu testte tavşanın veya kemirgenlerin gözlerine test yapılacak madde (şampuan, ruj, çamaşır suyu, deterjan v.b.) sıkılmak veya damlatılmak suretiyle uygulanıyor. Deney yapılan hayvanın gözünü kaşımaması için kafası bir kutuya sıkıştırılıyor. Bu testler çoğu zaman bir kaç kez daha gerçekleştiriliyor. Bazen testi yapanlar araştırma sonucunu etkilememesi koşuluyla anestezi uygulayabiliyorlar. Bu deney sürecinde deney yapılan hayvanın çektiği acının hafifletilmesi için ise kesinlikle her hangi bir ağrıkesici verilmiyor. Bu maddelerin ciddi hasarlara yol açması nedeniyle tavşanlar görme yeteneklerini kaybediyor. Kozmetik sektörünün var olan ürünleri geliştirmek ve piyasaya yeni ürünler sürmek amacıyla her yıl yüz binlerce hayvan görme yeteneğinden yoksun bırakılmakta ve tarifi imkansız acılara maruz kalmaktadırlar.

AKUT ORAL TOKSİSİTE - LD 50 (LETHAL DOS – AĞIR DOZ) TESTİ

Ağız yoluyla Akut LD 50 deyiminden deney hayvanlarına ağız yolu ile bir defada verildiği zaman deney hayvanlarının %50 ini öldüren doz anlaşılır.
Besinlere katılacak katkı maddelerinin toksik değerlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu deneylerde deney hayvanlarına öldürücü dozda (LD 50: Lethal Doz: Deney hayvanlarının %50inin ölümüne neden olan doz) katkı maddesi verilir. Doz kısmen azaltılarak cevap sonuç ilişkisi araştırılır. Her dozda deneyde kullanılan hayvanların hücre, doku ve organları incelenerek, karsinojenik, mutajenik, teratojenik ve allerjik etkileri araştırılır. Deney hayvanlarında kusma, kasılma, felç ve iç kanama gibi tipik zehirlenme belirtileri görülür. Öldürücü dozda verilen bu maddeler hayvanların yarısının ölüm sonucunu doğurur ve hayvanlar ölünceye kadar şiddetli şekilde hastalanarak acı çekerler ve yine şiddetli acılar içinde kıvranarak ölürler. Söz konusu bu deneyin tek amacı ne kadar doz miktarının hayvanların ölümü sonucunu doğuracağını öğrenmek olduğu için zehirlenen hayvanların acı çekmesini en azından azaltmak için ağrıkesici vermek veya acısına son vererek acısız bir şekilde öldürmek gibi eylemlere deney sonucunu etkileyeceği düşünülerek başvurulmamaktadır.
ABD Kongresi Teknoloji Değerlendirme Dairesinin (OTA) yaptığı açıklamaya göre, sadece ABD-de her yıl “BİR KAÇ MİLYON” hayvan bu deneyler sonucunda büyük acılar içinde ölmektedirler. Bu LD 50 testinin dışında da hayvanların acı çekerek ölmesine sebep olan akut oral toksisite testleri uygulanmaktadır.

AKUT DERMAL TOKSİSİTE TESTLERİ

Deri yoluyla Akut LD 50 deyimi ile tabir edilen ise, deney hayvanlarına deri yolu ile bir defada verildiği zaman %50 sini öldüren dozdur.

Bu testte deney hayvanlarının, genel olarak tavşanların kürkleri kazınarak ortaya çıkan deriye söz konusu zehirli madde bir defada deneye katılan hayvanların %50 sini öldürecek dozda, yani öldürücü dozda tatbik ediliyor. Tavşanların tahriş olan acıyan yarayı kaşımaları ise yine boyundurukla engelleniyor.

SOLUNUM YOLUYLA LD 50 deyimi ile ifade edilen deney hayvanlarına solunum yoluyla deney hayvanlarının %50 sinin belirli bir süre içinde ölümünü gerçekleşmesine sebep olacak düzeydeki dozdur. Bu testte de söz konusu kimyasal maddenin buharı tavşanlara solutularak zehirlenmeleri sağlanıyor.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ