Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

HAYVAN DENEYLERİNİN ALTERNATİFLERİYukarıda sayılan testlerin alternatifleri mevcuttur. Canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen deneylere alternatif olarak üretilmiş olan bir dizi test 27 Nisan 2007 tarihinde bağımsız bir bilimsel danışma komitesi olan Avrupa Alternatif Yöntemlerin Onaylanması Merkezinin (ECVAM) onayından geçmiştir. Bu yöntemlerden ikisi kimyasalların gözleri tahriş edici etkisinin sınanmasında (Draize testi) mezbahalardan elde edilecek hayvan dokusu artıklarının kullanımını önermektedir. Canlı hayvan üzerindeki deri testlerinin yerine kullanılabilecek diğer iki testte de canlı hayvanların üzerinde gerçekleştirilen deri testlerinin yerine yapılabilecek olan hücre kültürlerinden yararlanılabilecektir.

Önemli kozmetik markalarından ....1989 yılında EYTEX sentetik maddesi üzerindeki testlerin olumlu sonuç verdiğini belirterek, bu tarihten itibaren hayvan deneyleri yapmamakta ve tüm testlerini bu madde üzerinde gerçekleştirmektedir.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ