Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

TIP ALANINDA HAYVAN DENEYLERİTıp alanında yüz yıllardır hayvan deneyleri yapılmaktadır. Her ne kadar modern çağda bu hayvan deneylerinin deneyleri gerçekleştirecek kurum ve kuruluşun bünyesinde oluşturulacak “Etik Kurul” önderliğinde, uygun koşullarda yapılması H.K.K. madde 9 ile de öngörülse de, yine de hayvanların yaşam haklarına saygı duyulmayarak insanlar için feda edilebilecek canlılar olarak görülmesi modern çağın koşullarıyla çelişki oluşturmaktadır.


Tıp alanında yapılan hayvan deneylerinin sanıldığı kadar olumlu sonuçlar doğurmadığı ve tıptaki birçok gelişmede katkısı olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Tıp bilim adamları artık bir süredir canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen hayvan deneylerinin yerine gerçekleştirilen ve gerçekleştirilebilecek deneylerinin ortaya çıkarılması gibi bir eğilime yönelmişlerdir. Tıptaki gelişmelerde fazla katkısını olmadığı bilinen bu hayvan deneylerinden artık tıp bilim adamlarının da uzaklaşmasına ve bu deneylerin yerini alabilecek alternatif deneyler aramalarına sebebiyet veren en önemli faktör ise insanlarda görülen hastalıkların kesinlikle hayvanlar üzerinde görülmemesidir. İnsan ve hayvan fizyolojilerinin çok farklı olması nedeniyle de hastalıkların çözümünde yapılan araştırmalarda başvurulan hayvan deneylerinin olumlu sonuç vermediği de artık bilinmektedir. Etik kurulların yapılandırılmasını öngören yönerge ve H.K.K.da da yer aldığı üzere yeni alternatif bir deneyin ortaya çıkması durumunda kesinlikle o alanda hayvan deneylerine başvurulmamalı ve hayvanlardan yararlanılmadan söz konusu yeni deney aracılığıyla araştırmalar gerçekleştirilmelidir. Tıptaki birçok önemli gelişmede hayvan deneylerinin bir katkısı olmamış bu önemli buluşlar canlı hayvan kullanılmadan, canlı hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirilmeden ortaya çıkmıştır. Örneğin, penisilin, morfin, antiseptikler, yapay solunum gibi önemli hususlar, en önemlisi ise, sigara ile akciğer kanserinin arasındaki doğrusal bağın ortaya çıkması faktörüdür. Bu nedenle, sigaranın akciğer kanserine kesin olarak sebep olduğu faktörüne ve sigara içilmezse akciğer riskine yakalanma şansının minimuma indiği gerçeğine rağmen günümüzde halen bu hastalığın sebeplerinin ortaya çıkarılması ve tedavi yolları aranması için sürdürülen araştırmalarda canlı hayvan üzerinde gerçekleştirilen hayvan deneylerine başvurulmasının açıkça anlamsız olduğu görülmektedir. İki eşit canlının – insan ve hayvanın yaşam hakları da eşittir. Bu nedenle, diğer canlı türü olan insanın kozmetik, tıp ve diğer zorunlu ve/veya lüks gereksinimleri için, her ne koşulla olursa olsun kendi farkında olan, haz, mutluluk, üzüntü ve acı gibi insanda var olan her türlü duyguyu barındırdığı bilimsel olarak kanıtlanan bir diğer canlı olan hayvanın üzerinde acı çekmesine ve ölmesine sebep olan deneylerin gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Kozmetik ve tıp alanında yoğun olarak başvurulan hayvan deneylerine son verilmesi ve buna yönelik düzenlemeler yapılarak H.K.K madde 9 un iptal edilecek buna yönelik yasakları içeren bir madde öngörülmesi gerekmektedir.


UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ