Yayınlar

Haziran, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

H.K.K MADDE 9.FIKRA 1. Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar.

Resim
23 Mayıs 2005 tarihli, 25823 sayılı Kozmetik Yönetmeliğinin hükümleri arasına hayvan hakları kapsamında son dönemlerde yaşanan gelişmelerin de dikkate alınması suretiyle yeni düzenlemeler yapılarak Hayvan Deneylerinin yasaklanması ve gerçekleştirilecek olan deneylerin canlı hayvan kullanılmadan, alternatif yöntemlere başvurularak yapılmasına yönelik özel hükümler getirilmesi gerekmektedir.   H.K.K MADDE 9.FIKRA 1. Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullanılamazlar. FIKRA 2. Tıbbi ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakılması ve barındırılması esastır. FIKRA 3. Başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılabilirler. Bu maddenin 4. 5. ve 6. fıkraları hayvan deneyleri yapacak kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde kuracakları ETİK KURULU yoluyla deneyleri gerçekleştirebilecekleri, etik kurullar

HAYVAN DENEYLERİNİN SINIRLANMASI, ALTERNATİFLERİNİN BULUNMASI VE UYGULANMASI, TAMAMEN YASAKLANMASI

Resim
PETA gibi hayvan severlerin oluşturduğu dernek ve kuruluşların yoğun baskısı ve müşteri tepkisi sonucunda birçok kozmetik, gıda firması ve tıp bilim adamları canlı hayvan deneyleri yerine geliştirilen çeşitli alternatif deneylere başvurmaktadırlar. Buna göre, gibi birçok firma hayvan deneylerinden tamamen vazgeçti ve alternatif deney yöntemleri kullanmaya başladı. AB ve ABD’de hayvan deneylerine kanuni yollarla düzenleme getirilmekte, firmalar alternatif deneyleri kullanmaya yönlendirilmektedirler. AB komisyonu ile üreticiler arasında varılan anlaşmaya göre, bu sektörde faaliyette buluna firmalar hayvan deneyi yapmadan geliştirdikleri ürünlerin ambalajına “Hayvan Üzerinde Test Edilmemiştir” yazısı koyacaktır. Bunun dışında, birçok hayvan dostu firma hayvan deneyine başvurmadan geliştirdikleri ürünlerin ambalajına “İşkencesiz” ibaresini düşmektedirler. Ayrıca, bu ürünlerin ambalajında mutlu tavşan amblemi kullanılmaktadır. Hayvanları korumada atılan adımlar bunlarla da sınırlı deği

İSTATİSTİKLER

Resim
AB laboratuarlarında her otuz saniyede on hayvan çeşitli işkencelerden geçirildikten sonra öldürülmektedir. Buna göre, AB laboratuarlarında her yıl 1000000 (on milyon) hayvan acı çektirilerek öldürülmektedir. AB ülkeleri içinde hayvan koruma alanında en etkili yasaların bulunduğu İngiltere’de bile her yıl en az 3000000 (üç milyon) hayvan laboratuarlarda öldürülmektedir. İngiliz hekim ve yazar Dr. Vernon Coleman’ın yaptığı geniş çaptaki araştırmalar hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin değer taşımadığı ve yanıltıcı bilgiler içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Avrupa Tıp Dergisinde Dr. Vernon Coleman’ın araştırmaları ve vardığı sonuçlar geniş çaplı olarak yer almaktadır. Tüm bu veriler ışığında hayvan deneylerinin yapılmasına göz yummayan ve karşı çıkan bilim adamları da mevcuttur. Avrupa’da 600 tıp bilim adamını bünyesinde bulunduran ve 28 ülkede aktif faaliyet gösteren “Deneylerin kaldırılması için uluslararası hekimler birliği” isimli denek hayvanlar üzerinde ge