Öne Çıkan Yayın

`Uğurlu` Tavşan Bacağı Vahşeti

TAVŞAN BACAĞI VAHŞETİ İnsanoğlunun hayvanların tüyünden, yününden, özelliklerinden, sütünden, etinden vs. vs. yüzlerce işkence yöntemi...

İSTATİSTİKLERAB laboratuarlarında her otuz saniyede on hayvan çeşitli işkencelerden geçirildikten sonra öldürülmektedir. Buna göre, AB laboratuarlarında her yıl 1000000 (on milyon) hayvan acı çektirilerek öldürülmektedir.
AB ülkeleri içinde hayvan koruma alanında en etkili yasaların bulunduğu İngiltere’de bile her yıl en az 3000000 (üç milyon) hayvan laboratuarlarda öldürülmektedir.

İngiliz hekim ve yazar Dr. Vernon Coleman’ın yaptığı geniş çaptaki araştırmalar hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin değer taşımadığı ve yanıltıcı bilgiler içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Avrupa Tıp Dergisinde Dr. Vernon Coleman’ın araştırmaları ve vardığı sonuçlar geniş çaplı olarak yer almaktadır.

Tüm bu veriler ışığında hayvan deneylerinin yapılmasına göz yummayan ve karşı çıkan bilim adamları da mevcuttur. Avrupa’da 600 tıp bilim adamını bünyesinde bulunduran ve 28 ülkede aktif faaliyet gösteren “Deneylerin kaldırılması için uluslararası hekimler birliği” isimli denek hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen deneylerin sona erdirilmesini istemektedir. Bu da başlı başına hayvan deneylerinin yapılmasına sadece hayvan severlerin değil, hayvan deneylerinin içeriğini, uygulamasını ve sonuçlarını tam olarak bilen akılcı bilim adamlarının da karşı çıktığını göstermesi açısından son derece önemlidir.

İlaç testlerinde canlı hayvan deneylerine başvurmayan, söz konusu bu testlerde yalnızca insan dokusu ve bilgisayardan yararlanan bir şirket olan Pharmagene Laboratories kurucularından Gordon Baxter’in bu konudaki düşünceleri ise şu şekildedir: “İnsan genleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra tekrar geri dönerek hayvanlar üzerinde deney yapmanın bir anlamı yoktur”.

UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ