Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

20 Ağustos 2016 Cumartesi

HAYVAN DENEYİ VAHŞETİNE DAİR DETAYLAR


  • Ayrıca, bu madde ile getirilen hükümlere aykırı olarak, 2. fıkra, 4. cümlenin hükmüne “Bilimsel bir zorunluluk yok ise, hiç bir hayvan birden fazla büyük cerrahi girişimde kullanılamaz” aykırılık teşkil edecek şekilde, özellikle, zaten bilinen gerçeklerin bir de bilimsel olarak kanıtlanması gerektiği düşüncesiyle bazı bilim adamları canlı hayvanlar üzerinde anestezi yapılmaksızın birden fazla cerrahi girişimde bulunmaktadırlar. 
  • Örneğin, hayvanların acı eşiğinin ölçülmesi amacıyla canlı hayvan deneyleri yapılmakta, bu deneylerde hayvanlar cerrahi yöntemlerle parçalanmaktadırlar, bu cerrahi işlemler sırasında yukarıdaki hükme dayanarak anestezi verilmesinin bilimsel araştırmanın sonucunu etkileyeceği savıyla anestezi yapılmaksızın cerrahi yöntemlerle parçalanmaktadırlar. 
  • Yönetmeliğin 13. maddesinde hayvan deneyleri yapacak kuruluşların mutlaka veteriner hekim çalıştırması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Uygulamada bu maddenin getirdiği hükümler önemine rağmen uygulanmamaktadır. Bu madde hükmüne aykırı olarak hiç bir şekilde tıp, veterinerlik bilgilerine sahip olmayan dolayısıyla da zaten büyük acılar çeken deney hayvanının daha fazla acı çekmesine sebep olan şahıslar bu hayvan deneylerini gerçekleştirmektedirler. 
  • Bu ve diğer hayvanlar açısından son derece önemli ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun davranılmasını sağlayacak faktör ancak ve ancak denetimlerin sıkça ve gerekli şekilde yapılmasıdır. 
  • Ama, tabi ki, nihai olarak en önemli amaç, Türkiye’de de AB de olduğu gibi hayvan koruma kanunları, yönetmelikleri ve genel olarak hayvan hakları mevzuatı iptal edilerek yeni gelişmelere uygun şekilde ve hayvan haklarını tam olarak koruyabilecek, yaptırımını sağlayabilecek ve de T.C.K. kapsamında hayvanlara karşı işlenen fiillerin suç olarak nitelenmesini ve uygulanacak olan yaptırımların da yine T.C.K. kapsamında değerlendirilmesini sağlayacak H.K.K. ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin çıkarılmasıdır.
UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

14 Ağustos 2016 Pazar

TAVŞAN
çok sevdiğim, çam fıstığı, pamuk helva, vanilya gibi kokan, hayatımın anlamı olan tavşanlar


http://www.turseng.com/p/tavsan.html - sayfamdan alıntıdır, tavşanlarla ilgili güncel bilgiler için bu bölümü düzenli olarak ziyaret edin.

bilindiği üzere tavşanları çok sevmekteyim. uzun yıllardır hayvan haklarıyla uğraşan hukukçu bir hayvan hakları savunucusu olarak tüm hayvanları sevmekle birlikte, fıtratıma yakın ve muhteşem yaratılmış olan, yeryüzündeki melekler olarak isimlendirdiğimiz tavşanları daha çok sevmekte, hayvanseverler tarafından bile hayvan haklarının kedi ve köpek haklarından ibaret görünüp, diğer hayvanların haklarının gözardı edilmesi sebebiyle ve de tüm hayvanlar içinde bu başlık altında yayınlanacak olan yazılarda da görüleceği üzere en fazla eziyete tabi tutulan, hakları en çok ihlal edilen canlar olması hasebiyle de tavşanlara karşı özel ilgim, sevgim ve şefkatim bulunmaktadır. bu nedenlerle tavşanlara özel önem vermekte, bu amaçla blog'un bünyesinde tavşanlara özel açtığım bu bölümde tüm bu yazıları yayınlamaktayım.

tavşanlarla ilgili tüm ihbarlar, destek ve yardım talepleri ve tavşan sağlığı/davranışı/beslenmesi v.s. ile ilgili tüm sorular bu emaille iletilebilir: turseng@gmail.com

bu başlık altında şimdiye kadar tavşanlarla ilgili yazdığım tüm yazılar, hukuki ve genel makaleler yer alacaktır. 
SAHİPLENDİRME İLANLARI İLE İLGİLİ DUYURU: uzun süredir bu bölümde tavşan sahiplendirme ilanları yer almaktaydı. yalnız hayvan haklarıyla ilgili her konuda olduğu üzere, bu konuda da sahiplendirme ilanlarına yönelik yarar/zarar değerlendirmesi yapmış bulunduğumda, sahiplendirme ilanları yayınlamanın zararının yararından fazla olduğunu, bu tür ilanların amacauygun olmadığını, tavşanlara yönelik ciddi boyutta tehlike içerdiğini, tavşan gibi sahiplendirmede son derece dikkatli davranılması gereken bir cana yönelik kötüniyetli girişimlerin olabileceğini düşünerek sahiplendirme ilanlarını yayınlamaktan vazgeçtim. artık bu sitede tavşan sahiplendirme ilanı yayınlanmayacaktır. tavşanlara karşı duyarlı olan, sahiplendirme ilanlarını yayınlayan ve yayan diğer hayvan hakları savunucularına da artık ilan yayınlamamalarını, bu tür tavşan sahiplendirme ilanlarını sosyal ağlarda yaymamalarını önermekteyim.

ÖNEMLİ: tavşanlar aynen kedi ve köpek gibi evcil hayvan, pet olarak evde yaşayan canlar olup, asla ve kat'a kafeste tutulmaması gerekmektedir. her zaman belirttiğim gibi tavşanları aynen kedi ve köpekler gibi evde serbest olarak bırakmayacaksanız, asla tavşan sahiplenmeyin. tavşanlar son derece hareketli canlar olup, kafeste tutulmaları kendilerine bir eziyet ve işkence olmakta, bu yönüyle hayvan hakları ihlali oluşturmaktadır. tavşanları kedi ve köpekler gibi evde rahatlıkla, serbestçe bırakmak, bir süs eşyası muamelesinde bulunmamak, aileden biri olarak kabul etmek gerekmektedir, elzemdir. ayrıca, tavşanları asla pet shop denen kanlı ticaretin çarklarından bir mal satın alır gibi almamak, ücretsiz sahiplenmek şarttır, zorunludur hayvan hakları adına.

TAVŞAN HASTALIKLARI - TOKSOPLAZMA

TAVŞANLARLA İLGİLİ PRATİK BİLGİLER - linke tıkla


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GÜNCEL ŞİKAYET - KATILIN! 

ankara'da tecavüz edilen, beli kolu kırılıp öldürülen tavşan olayına dair güncel bilgiler

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GÜNCEL ŞİKAYET - KATILIN! - NİĞDE HAYVAN BARINAĞINDAKİ TAVŞANLARIN BİLİNMEYEN AKİBETİ linkte yer alan şikayet metninden yararlanarak bimer aracılığıyla şikayet edin. 

HUKUKİ YARDIM:

candostunun veteriner hekim hatasıyla kaybedilmesi durumunda takip yoluTAVŞAN
çok sevdiğim, çam fıstığı, pamuk helva, vanilya gibi kokan, hayatımın anlamı olan tavşanlar


http://www.turseng.com/p/tavsan.html - sayfamdan alıntıdır, tavşanlarla ilgili güncel bilgiler için bu bölümü düzenli olarak ziyaret edin.

bilindiği üzere tavşanları çok sevmekteyim. uzun yıllardır hayvan haklarıyla uğraşan hukukçu bir hayvan hakları savunucusu olarak tüm hayvanları sevmekle birlikte, fıtratıma yakın ve muhteşem yaratılmış olan, yeryüzündeki melekler olarak isimlendirdiğimiz tavşanları daha çok sevmekte, hayvanseverler tarafından bile hayvan haklarının kedi ve köpek haklarından ibaret görünüp, diğer hayvanların haklarının gözardı edilmesi sebebiyle ve de tüm hayvanlar içinde bu başlık altında yayınlanacak olan yazılarda da görüleceği üzere en fazla eziyete tabi tutulan, hakları en çok ihlal edilen canlar olması hasebiyle de tavşanlara karşı özel ilgim, sevgim ve şefkatim bulunmaktadır. bu nedenlerle tavşanlara özel önem vermekte, bu amaçla blog'un bünyesinde tavşanlara özel açtığım bu bölümde tüm bu yazıları yayınlamaktayım.

tavşanlarla ilgili tüm ihbarlar, destek ve yardım talepleri ve tavşan sağlığı/davranışı/beslenmesi v.s. ile ilgili tüm sorular bu emaille iletilebilir: turseng@gmail.com

bu başlık altında şimdiye kadar tavşanlarla ilgili yazdığım tüm yazılar, hukuki ve genel makaleler yer alacaktır. 
SAHİPLENDİRME İLANLARI İLE İLGİLİ DUYURU: uzun süredir bu bölümde tavşan sahiplendirme ilanları yer almaktaydı. yalnız hayvan haklarıyla ilgili her konuda olduğu üzere, bu konuda da sahiplendirme ilanlarına yönelik yarar/zarar değerlendirmesi yapmış bulunduğumda, sahiplendirme ilanları yayınlamanın zararının yararından fazla olduğunu, bu tür ilanların amacauygun olmadığını, tavşanlara yönelik ciddi boyutta tehlike içerdiğini, tavşan gibi sahiplendirmede son derece dikkatli davranılması gereken bir cana yönelik kötüniyetli girişimlerin olabileceğini düşünerek sahiplendirme ilanlarını yayınlamaktan vazgeçtim. artık bu sitede tavşan sahiplendirme ilanı yayınlanmayacaktır. tavşanlara karşı duyarlı olan, sahiplendirme ilanlarını yayınlayan ve yayan diğer hayvan hakları savunucularına da artık ilan yayınlamamalarını, bu tür tavşan sahiplendirme ilanlarını sosyal ağlarda yaymamalarını önermekteyim.

ÖNEMLİ: tavşanlar aynen kedi ve köpek gibi evcil hayvan, pet olarak evde yaşayan canlar olup, asla ve kat'a kafeste tutulmaması gerekmektedir. her zaman belirttiğim gibi tavşanları aynen kedi ve köpekler gibi evde serbest olarak bırakmayacaksanız, asla tavşan sahiplenmeyin. tavşanlar son derece hareketli canlar olup, kafeste tutulmaları kendilerine bir eziyet ve işkence olmakta, bu yönüyle hayvan hakları ihlali oluşturmaktadır. tavşanları kedi ve köpekler gibi evde rahatlıkla, serbestçe bırakmak, bir süs eşyası muamelesinde bulunmamak, aileden biri olarak kabul etmek gerekmektedir, elzemdir. ayrıca, tavşanları asla pet shop denen kanlı ticaretin çarklarından bir mal satın alır gibi almamak, ücretsiz sahiplenmek şarttır, zorunludur hayvan hakları adına.

TAVŞAN HASTALIKLARI - TOKSOPLAZMA

TAVŞANLARLA İLGİLİ PRATİK BİLGİLER - linke tıkla


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GÜNCEL ŞİKAYET - KATILIN! 

ankara'da tecavüz edilen, beli kolu kırılıp öldürülen tavşan olayına dair güncel bilgiler

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GÜNCEL ŞİKAYET - KATILIN! - NİĞDE HAYVAN BARINAĞINDAKİ TAVŞANLARIN BİLİNMEYEN AKİBETİ linkte yer alan şikayet metninden yararlanarak bimer aracılığıyla şikayet edin. 

HUKUKİ YARDIM:

candostunun veteriner hekim hatasıyla kaybedilmesi durumunda takip yolu


13 Ağustos 2016 Cumartesi

HKK'da Hayvan Deneylerinin Alternatifleri  • Madde 7. Deney hayvanlarına uygulanacak işlemlerle ilgili hususları düzenlemektedir. Bu madde deney hayvanı olarak kullanılan hayvanın çok fazla acı çekmemesi ve hayvan deneyine başvurmaya gerek olmadığı, alternatif deneyi olduğu halde hayvan deneyinin yapılmaması, bunun yerine söz konusu alternatif deneyin yapılması gerektiği hususlarını düzenlemektedir. 
  • Bir diğer önemli husus ise yukarıda da belirtilen örneklerde yer aldığı üzere Draize, Ld 50 gibi hayvanlara son derece acı veren, ölümüne neden olan testlerin yapılması sırasında hayvanın çektiği acıları azaltmak için lokal veya genel anestezi uygulanması gerektiğidir.
  •  Madde 7. fıkra 1. bent c. 2. cümle deney yapılan hayvana anestezi uygulanması araştırmanın şartlarını bozması halinde yapılan işlemlerin gerekliliğini gösterir bir açıklama hazırlanır şeklinde bir düzenleme getirmiştir. Yine bu madde ile getirilen hükmün hayvan korumada amaca ulaşılamaması ve söz konusu deney hayvanlarının tam olarak korunamaması sonucunu doğurmaktadır. 
  • Nitekim, uygulamada da kanunla hayvan deneyi yapanlara getirilen bu anestezi yapmadan hayvanlar üzerinde deneyler ve testler yapma hakkı sınırsızca kullanılmakta, kanun bu hususu istisna olarak düzenlemesine rağmen genel olarak hayata geçirilmekte ve deney hayvanlarına işlemlerin yapıldığı sırada acılarını azaltıcı işlemler yapılmamakta, hemen -hemen tüm işlemler anestezisiz gerçekleştirilmektedir. 
  • Üzerinde son derece acı veren, hayvanın tarifi imkansız acılar içinde kalmasına neden olan test ve işlemler sırasında anestezi uygulansa bile sonraki deneyin sonuçlarının takibinin yapıldığı günlerde deney hayvanına hiç bir şekilde ağrısını azaltıcı, ağrı kesici işlemler yapılmamakta, deney hayvanı çok büyük acılar çekerek çoğunlukla kendisine oral, dermal veya solunum yoluyla zerk edilen kimyasal maddelerin ağırlığından, etkilerinden ölmektedirler. UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ

7 Ağustos 2016 Pazar

HAYVAN DENEYİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER


Hayvanlar üzerinde deney gerçekleştirmek için alınacak izinler ve çalışma koşulları, genel olarak hayvan deneyi yapma hususunda yetkili kurum ve kuruluş olarak faaliyet göstermek için gerçekleştirilmesi gereken her türlü prosedür Deney Hayvanları Hakkında Yönetmelik
 Madde 9: Kuruluş İzni, 
Madde 10: Çalışma İzni, 
Madde 12: Çalışanlarla ilgili hususları düzenlemektedir. Hayvan deneyi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların alması gereken izinler ve çalışanlarda aranan koşullar bu üç maddede ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Buna göre, bu üç madde uyarınca gerekli prosedürleri yerine getirmeden yetkisi olmadığı halde firmaların başvurusu üzerine veya kendiliğinden hayvanlar üzerinde deney yapacak olan kurum ve kuruluşlar yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlar kapsamında değerlendirilirler ve H.K.K madde 28. fıkra 1. bent f uyarınca idari para cezasına tabi tutulurlar. Madde 13 ise Deney Hayvanlarını Kullanan Kuruluşların hayvanları deneysel veya bilimsel amaçlarla kullanan kuruluşların Yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlenen koşullara uyması gerektiği hususları düzenlenmiştir.
Yönetmeliğin 5. maddesi hayvanların kullanılabileceği deneysel veya bilimsel çalışmaları özetlemektedir. Buna göre, bu maddede sayılanlar dışında hayvanlardan deney hayvanı olarak yararlanılamayacaktır. Madde hükmünde diğer bilimsel çalışmalar teriminin kullanılması, hayvanların deney olarak kullanılmasının sınırını tam ve kesin olarak çizmemektedir. Her ne kadar madde içinde hayvanların deney hayvanı olarak kullanılabileceği alanlar şıklar halinde sayılsa da, başlıkta kullanılan diğer bilimsel çalışmalar tabiri hayvanları kanunla belirlenen alanlar dışında da deney hayvanı olarak kullanma sonucunu doğurur ve doğurmaktadır. Bu diğer kelimesi kullanılmayarak başlığın hayvanların kullanılabileceği deneysel ve bilimsel çalışmalar şeklinde düzenlenmiş olması hayvan koruma amacına tam olarak uygun olacaktır. Bu durumda hayvanların kullanılabileceği deneysel ve bilimsel çalışmalar kanunla kesin olarak belirlendiği için bu sınırını ve tanımın dışına çıkılarak hayvanlardan kanunun öngörmediği alanlarda yararlanmanın önü kesin olarak kapatılacaktır.
Madde 6. ise deneylerde kullanılacak hayvanların bakımları ve barınmaları gibi önemli hususları düzenlemektedir. Bu durumda yukarıda da örneği verildiği üzere deney hayvanı olarak kullanılan tavşanın 45x60 boyutlarındaki bir kafeste tutulması ve kanunla ve yönetmelikle öngörülen bakım koşullarına uyulmaması hukuka aykırılık teşkil edecek ve hukuka aykırı davranan kurum ve kuruluşa H.K.K. madde 28. fıkra 1. de belirlenen cezai hükümler uygulanacaktır.UYARI: bu metin "earthlings" müstear adını kullanan, gerçek kişi hayvan hakları savunucusu olan Ankara Hukuk mezunu hukukçunun hayvan haklarına yönelik 2008 tarihli hukuki çalışmasından alıntıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Yalnızca hak sahibi olarak earthlings bu metinden yararlanabilir, kullanabilir, alıntılayabilir ve yayınlayabilir. Earthlings müstear adlı gerçek kişi hariç, kimse bu blog’da yer alan bu metinleri kullanamaz. Bu metin tamamen ve kısmen hiç bir şekilde alıntılanamaz, başka bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz. Hukuka aykırı davranılarak alıntılanması ve başka herhangi bir mecrada yayınlanması halinde yasal yollara başvurulacaktır. 

Staj bitim tezinin tamamı bu linkte: AVUKATLIK STAJ BİTİM TEZİ