Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

TURSENG - DİĞER DİLLERDE

TURSENG - DİĞER DİLLERDE - AZE / RU / AR

bilindiği üzere hayvan haklarına yönelik bilinçlendirici yazılar ve hayvan hakları ihlalleriyle ilgili şikayet dilekçeleri yazıp yayınladığım, aynı zamanda hayvanlara ilişkin hukuki ihlallerle ilgili somut olaylara dair ücretsiz hukuki danışmanlık yapmakta olduğum, bu hayvan hakları blogunun dili türkçe. 
hayvan haklarının tüm dünyada iyileştirilmesi/geliştirilmesi/sağlanması amacıyla daha geniş kesime ulaşmak için ilk aşamada aşağıdaki 5 yazım AZERİCE / RUSÇA / ARAPÇA'ya çevrilecek ve burada yayınlanacaktır. özellikle Azerbaycan gibi her açıdan gelişmiş modern bir ülke olmasına rağmen, "bir ülkenin medeniyet seviyesi onun hayvanlara yaklaşımı ile ölçülür" şeklindeki bilinen önermeyi çürütecek kadar, medeniyet seviyesi hayvan sevgisi ve hayvan haklarına yaklaşımı ile ters orantı oluşturan bir ülke halkının, özetle dünyada Azerice konuşan toplam 50 milyon insanın bu sitedeki yazılara ulaşıp bilinçlenmesini amaçlamaktayım. bu yüzden ilk aşamada bu siteyi türkçenin yanısıra bütünlükte azerice de yayınlamam amacauygun olacağından, azericeye çevrilmesini ön planda tutmakta ve son derece önemsemekteyim. 
altta azericeye çevrilmiş ilk yazım yer almaktadır. diğer 5 yazım ve devamında hemen hemen tüm yazılarım azericeye kazandırılacak, site azericeye çevrilecek, azericeye yerelleştirilecektir. devamında on milyonlarca insan tarafından konuşulan rusça ve yine aynı şekilde arapçaya da çevrilecektir.

1. ANGORKA DOVŞANI İŞGƏNCƏSİ - ANGORKA MƏHSULLAR ALMAYIN! 

YAZIMIN TÜRKÇESİ (ASLI): ANGORA TAVŞANI VAHŞETİ - ANGORA ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMAYIN
Əhəmiyyətlidir: Vizual + 18 olub, ürək, əsəb və ruh xəstələri ilə az yaşlı şəxslərin diqqətli olması məsləhət görülür.
 Qaz tükü vəhşiliyinin bir bənzəri də bu gün bloqa göndərilməsi ilə diqqətimi cəlb edən videoda göstərilən, anqorka dovşanı vəhşiliyidir.
Youtube videosu da buraya əlavə olunur. Heyvan hüquqları müdafiəçiləri olaraq bu vəhşilik məzmunlu videonu izləməkdə çətinlik çəksək də, axıra qədər izləməliyik, bu vəhşilik haqqında şüurlanmalıyıq ki, cəmiyyəti də məlumatlandıraq. Həmişə qeyd etdiyim kimi, bu yazıq canların bizdən başqa heç kimləri yoxdur, bu canların çəkdikləri əzab və işgəncələrə ancaq biz heyvan hüquqları müdafiəçiləri əhəmiyyət veririk və dayandırmaq üçün səy göstəririk. Bu səbəblə tamamilə işgəncəni dərk etmək, dəhşətin böyüklüyünü başa düşmək üçün mütləq əvvəldən axıra qədər videonu izləyin. İzlətdirin. Hamını xəbərdar edin.


 Videonun hamısını izləməyə əsəbim tab gətirmədi, dayandıra dayandıra bir neçə hissəsinə baxmağım, yazıq, gözəlim, məsum, səssiz və ancaq bədəni çox incidəndə və həyatını itirmə əsnasında fəryad edən dovşancanların səslərini eşitməyim, vəhşiliyin böyüklüyünü başa düşməyimə kifayət etdi. Göründüyü kimi təkcə qazlar deyil, yunundan tekstil sektorunda ətraflıca istifadə edilən anqorka dovşanları da canlı canlı yolunur, kofta, jaket, jilet, beret kimi hər cür "geyim" üçün yazıq dovşancanlara əziyyət və işgəncə edilir.
 Not: Videonun hamısını bir az əsəblərim sakitləşəndə, özümə gəlincə izləyəcəyəm, mütləq. Hər kəs də belə etməlidir. Mütləq əvvəldən axıra qədər izləməlidir. Heç vaxt bir az baxıb buraxmayın, sizlərin izləyərkən belə pis olduğu, bu ağrını, bu işgəncəni bu canların yaşadığını yadınızdan çıxartmayın.
Dovşanlar haqqında çox az məlumatı olanlar belə son dərəcə səssiz canlar olduqlarını, əsla və qətiyyən səslərinin çıxmadığını bilir. Canlı canlı yolunmalarına dair videodan göründüyü kimi bu səssiz canlıların canı o qədər ağrıyır ki, Allah (c.c) -ın səssiz yaratmış olduğu bu canlılar iztirabdan, işgəncədən fəryad edir, ağlayırlar.

Anqorka yunu anqorka dovşanının canlı yolunması nəticəsində əldə edilir. Canlara əzaba, işgəncəyə dur de! Anqorka yunu məhsulları vəhşilik məhsuludur. Almayın, geyinməyin, hər kəsə izah edin.


Bütün bu məhsullar anqorka dovşanların yunlarının canlı canlı yolunması ilə istehsal edilib. Bu canlı yolma əsnasında dovşanlar yaralanıb, bir qismi əzab və işgəncə altında ölüb. Anqorka yunu vəhşilikdir - vəhşiliyə xeyr!
 Heç vaxt anqorka yunundan istehsal edilmiş məhsullar satın almayın, geyinməyin. Vəhşiliyə xidmət etməyin. Almasanız istehsal edilməz. Tələb istehsalatı ortaya çıxardır, tələb edilməzsə istehsal dayanar! Anqorka dovşanlarına əziyyət və işgəncəyə dur de!


 Anqorka dovşanı yunu eynilə qaz tükü kimi xüsusilə çin, macarıstan kimi ölkələrdən idxal edilməkdə olub, münasib qiymət, ucuz/köle əməyinin sayəsində bu ölkələr tərəfindən dünyanın hər yerinə ixrac edildiyindən, bütün ölkələrdə bu vəhşilik məhsulu satılır, istifadə edilir və bu yundan istifadə edilərək məhsullar istehsal edilir.
 Bu səbəblə heyvan hüquqları müdafiəçiləri olaraq eynilə qaz tükü, süd danası (veal) və bütün vəhşiliklər kimi anqorka yunu vəhşiliyini də cəmiyyətlərə çatdırmaqla öhdəçilikliyik. Sənaye heyvan vəhşiliklərinin hamısı ilə mübarizə aparmaq bütün heyvan hüquqları müdafiəçilərinin məsuliyyətindədir. Çevirisi Yapılacak Diğer Yayınlarım