Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

hayvan haklarıyla ilgili yanlış bilinenler - B.K. madde 56 - 57

hayvan hakları ve hukuk

`halkı tiraj, hit, reyting uğruna yanlış hususta galeyana getiren yalan haberin öznesi. (bkz: hayvan hakları ile ilgili yanlış bilinenler)
bu hususta madde madde açıklayarak, detaylı bir entry gireceğim daha sonra, ama bu aralar çok fazla yoğun olduğum için özetini vermek istedim, yanlış anlamayı ortadan kaldırmak amacıyla.
tırnak içindeki alttaki kısım sözlük yönetiminden biri ile hayvan hakları ile ilgili başlık sabitlenmesi hususunda yaptığım mesajlaşma sırasında bu konuyu aydınlatmak amacıyla göndermiş olduğum mesajdan alıntıdır, kendi mesajım olduğu için buraya yazmakta bir beis görmüyorum.

"bu konu borçlar kanunu ile ilgili olup, hayvanları koruma kanunundan tamamen ayrı bir konudur. şöyle ki, borçlar hukukunda kusursuz sorumluluk halleri vardır. buna göre, bir insanın hayvanının bir başkasına verdiği zararlardan o hayvanın sahibi sorumludur borçlar kanunu madde 56.
b.k. madde 57 - ise bir mülke girerek hasar vermekte olan hayvan üzerinde hapis hakkını düzenler. bu 2 (iki) madde, şehirlerdeki kedi, köpekten ziyade kırsal bölgelerdeki inek, keçi v.s. gibi çiftlik hayvanlarını kastetmiştir. diyelim ki, bir kişinin ineği diğer kişinin bahçesine girdi, kaç bin tl tutarında kıymetli çiçeklerini yemeğe başladı. bu durumda bahçe sahibi hayvanı etkisiz hale getirebilir, hatta eski b.k. md. 56 hükmüne göre öldürebilir.
şimdi borçlar kanununda yapılan yeni düzenlemeyle "öldürebilir" ifadesi değiştirildi, "etkisiz hale getirebilir" ifadesi geldi bunun yerine.
yani, herhangi bir sorun yok, hatta iyileştirme var hayvanlar lehine yeni borçlar kanununda.
bu tamamen farklı bir konu ve borçlar kanununun konusu, ezelden beri bu kanunda olan bir konu. biz hayvan hakları savunucularının bununla ilgili bir sorunu yok. hatta yeni düzenleme öldürmeyi kaldırdığı için memnunuz da.

benim ve benim gibilerin karşı olduğu ve sabitlenmesini rica ettiğim konu ise hayvanları koruma kanunu ile ilgili. şöyle ki, hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması başlığında da ifade ettiğim üzere, bizler h.k.k.nun tck'ya alınmasını istiyor, en azından bu kanunda hayvanlar lehine iyileştirmeler talep ediyorduk. ama, yeni hayvanları koruma kanunu tasarısına hayır başlığında açıkça ifade ettiğim üzere orman ve su işleri bakanlığı, başbakanın h.k.k'da iyileştirme talimatına rağmen açıkça kötüleştirme yapmıştır. kanunu ölüm yasasına çevirmiştir. bizler de bu yeni hayvanları koruma kanunu tasarının yasalaşmamasını istiyoruz, yasalaşırsa hem sahipli, hem de sahipsiz canlar için katliamlar başlayacak.
yani, halkın galeyana geldiği konu borçlar kanununun zaten var olan maddesinin iyileştirilmiş olması konusudur. aslında galeyana gelmesi gerekirken pek gelmediği konu ise hayvanları koruma kanununun hayvanlar aleyhine değiştirildiği konusudur.
bu iki konu farklı. ben detaylı olarak bu farkı başlık açarak açıklayacağım."

özetle, bu b.k. madde 56 ve b.k. madde 57 her zaman var olan hükümlerdi, ntv ve benzerlerinin tiraj, reyting ve hit amacıyla bu maddeyle ilgili iyileştirilmiş ve hayvanlar lehine olan düzenlemeyi halkı galeyana getirmek amacıyla yeni bir düzenlemeymiş ve de hayvanları koruma yasası ile ilgiliymiş gibi sunmasını ise hem bilgisizlik (muhtemelen hukuk danışmanları yok yada hayvan hakları mevzuatında son derece bilgisiz), hem de para hırsının sonucu olarak görmekteyim.
bu konuda endişe edecek bir husus bulunmamaktadır, belirttiğim gibi yeni borçlar kanununun 68. maddesinde düzenlenen yeni hali hayvanlar lehinedir, zira öldürmeyi kaldırmış, etkisiz hale getirmeyi emretmiştir yasakoyucu. örneğin, bahçesine inek giren mülk sahibi ineği eskiden olduğu gibi öldüremeyecek, bir ağla, en fazla sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirecek ve zararı karşılana kadar kendi zilyetliğinde tutabilecektir.
bu iki madde de hayvan haklarıyla ilgili olduğu için inşallah ilk fırsatta detaylı olarak bu madde koşullarını ve uygulama alanını açıklayacağım.

en önemli konu ise halihazırda yeni hayvanları koruma kanunu tasarısına hayır başlığında belirttiğim hayvanlar aleyhine getirilen hükümlerin yasalaşmasının engellenmesi hususudur. bu hususta galeyana gelmek elzem ve yerinde olacaktır.

ek: eski b.k. madde 56 ve madde 57'nin, yeni b.k. madde 68'in kedi, köpek gibi evcil hayvanları kapsamama nedeni, bu maddenin daha ziyade çiftlik hayvanlarına şamil edilme nedeni ise maddede apaçık bir şekilde hasardan söz edilmesidir. bir hayvan bahçeye hasar verirse, bu madde uygulama alanı bulur. kedi ve köpek gibi evcillerin bahçeye hasar verme olasılığı yoktur, bir kimsenin köpeğinin bir başkasının bahçesine girmesi hasar oluşturmayacağından, "kedin, köpeğin bahçeme girdi, öldürdüm, zaten yasa da varmış" diyen embesil kendisini t.c.k. madde 151/2 uyarınca cezai yargılamaya tabi tutulmuşken bulur, kedi ve köpeğe zarar verme suçundan yargılanır. 
ayrıca, cehennemin dibini de boylar, masum cana eziyet ettiği için. tüm hayvanlara eziyet edip de, yetersiz yargılama ve kifayetsiz hakim vicdani kanaati nedeniyle bu dünyada hak ettiği cezayı almayanların öbür dünyada cehenneme odun olacağını biliyorum. bu da bana huzur veriyor.`
KOMŞUNUZ KEDİ KÖPEĞİNİZİ ÖLDÜREBİLİR YANLIŞ BİLGİSİ - yazımın ilk yayını bu linkte.
mevcut yazı tekraryayındır.