Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Hukuka Aykırı Kulak Kuyruk Kesimini Şikayet Yolu

kulak kuyruk kesiminin yasak olması
Bilgilendirme: sosyal ağlarda veya reel yaşamda sahip olduğu hayvanın kulak ve/veya kuyruklarını kestrimiş bulunan veya yine sahip olduğu hayvanın ses tellerini aldıran/tırnaklarını söktüren vs. herhangi bir şekilde hukuka aykırı cerrahi işlem yaptıran varlıkları gördüğünüzde aşağıdaki forma dilekçeyle şikayet yoluna gidin: hayvanhaklari@ormansu.gov.tr buraya email atarak veya cimer"den başvurarak.

------------------------------- bu twitter/facebook/instagram vs. hesabının sahibi (kişisel bilgileri ilişikteki fotolarda mevcuttur) köpeğinin kulak ve kuyruğunu yasadışı olarak kestirmiştir (fotolar ilişikte mevcut). Aşağıdaki hukuki bilgileri dikkate alarak bu şahsa ve kesim işlemini yapan veterinere ilgili tüm yaptırımların uygulanmasını talep etmekteyim.
kulak ve kuyruk kesimi ve de ses tellerinin alınması gibi hayvan sağlığının gerektirmediği sürece yapılmaması gereken eylemler hayvan hakları ihlali oluşturmakta ve Avrupa Ev Hayvanları Korunması Sözleşmesi madde 10 ve h.k.k. madde 8/2 uyarınca hukuka aykırılık oluşturmakta ve h.k.k. madde 28, e fıkrası uyarınca 1000 tl tutarında idari para cezası yaptırımı gerektirmektedir.
ilgili maddeler:
H.K.K. madde 8/2 - Hayvan hakları ihlali - yasak - hukuka aykırılık
"Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik  cerrahi müdahale yapılması
Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir."
H.K.K. madde 28/e - e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına yedibuçukmilyar lira idarî para cezası; ikinci, üçüncü ve dördüncü  fıkralarına uymayanlara hayvan başına birmilyar lira idarî para cezası.
Madde 10
Cerrahi Operasyonlar :
- Bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmek veya tedavi edici olmayan amaçlar için ona cerrahi operasyonda bulunmak yasaktır.Özellikle;
a) Kuyrukların kesilmesi,
b) Kulakların kesilmesi,
c) Ses kısıklığı yaratılması,
d) Tırnak ve dişlerin sökülmesi
önlenecektir.
bu hayvan hakları ihlalinde önemli nokta şudur: hem hayvanına ilgili yasa hükümlerine aykırı olarak gereksiz cerrahi işlemler yaptıran şahsa, hem de yapan veteriner hekime idari para cezası verilir. ayrıca bu tür işlemleri gerçekleştirerek hukuka aykırı davranan, hayvan hakları ihlali gerçekleştiren veteriner hekime meslek odası tarafından da disiplin cezası uygulanır şikayet üzerine.

ek bilgi için linke gidin: Kulak Kuyruk Kesimi