Öne Çıkan Yayın

TIP ALANINDA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE HAYVANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER

Tavşanların ve diğer hayvanların son derece kötü koşullarda barındırıldığı ve eziyet edildiği diğer alanlar da tıp ve kozmetik sektörüd...

12 Temmuz 2020 Pazar

Hijyen ve Sanitasyon

ders notlarımı eklemeye devam ediyorum. elyazısı ile kağıtlara aldığım notları geçirdiğim için biraz karışık olabilir.
sınavlar bitti, hepsinden geçtim.
yaz okulunda da diğer dersleri verme planı içindeyim.

`kirleten öder - çevre kanunu
Ç.K. madde 3
tck 2004
2. bölüm çevreye karşı suçlar
181-184 madde

katı atıklar
katı atık türleri
iklimsel ş.
tarımsal faaliyetler
hayvancılık faaliyetleri
coğrafi yapı
kültürel yapı
ekeonomik yapı
tüketici tercihleri

birleşimine göre katı atıklar
organik katı atıklar
inert katı atıklar

k+larına göre katı atıklar
evsel katı atıklar - çöp
endüstriyel katı atıklar
tıbbi atıklar
arıtma çamur

özel atıklar
radyoaktif atıklar
bitkisel atıklar

depolama metodu
termal bertaraf
kompost metod

Hijyenik Temizlik Ürünleri ve Kullanılan Maddeler

İnsan sağlığını korumak ve hastalıklını engellemek amacıyla yapılan her faaliyet hijyenik uygulamalar kapsamındadır.6 Temmuz 2020 Pazartesi

Hayvan Davranışları - 2


et vahşeti - endüstriyel zulümlerden birisi daha. vegan ol! 

`Sığırlar, hareketli dilleri ile otları kavrayıp kuşatır ve çekerek kopartırlar.
Bir grup içinde otlayan sığırlar genellikle doğuya doğru yönelirler.

 Süt sağlayan sürülerde süt sağımından hemen sonra acil otlama ya da yeme ihtiyacı doğar.
Genç buzağılar bitki sapından yaprakları alıp yerken, erginler tüm bitkiyi yerler.

 Başlıca duyu noktası ağız olup koku ve görme duyuları ikinci plandadır.

Dil, otu kuşatır ve alttaki kesici dişlerle üst çenedeki sert dental lamina arasında ot koparılır. Daha kısa otları ise dudakları ve ön dişleriyle koparırlar. Tane yemleri almada dil ve dudaklarını kullanırlar.

Geviş getirme, yenilen besinlerin tekrar ağıza getirilmesi, tekrar çiğnenmesi ve tekrar yutulmasıdır.

 Yeni doğan buzağı doğumdan sonra 2-5 saat içinde emmeye başlar.

Tipik olarak buzağı annesinin kuyruk tarafında, yan yüzde ve ayakta durur.

Evcil sığırlar ve domuzlarda çiftleşme yıl boyunca sürer. Koyunlar ve keçilerde ise çiftleşme mevsimlerle sınırlıdır.

çiftleşme süresi koyun ve keçilerde domuz ve aygırlardan daha uzundur.

Sürekli hareket etme ve pozisyon değişimleri koyunların doğum öncesi genel davranışlarıdır.

Doğumun yaklaşması ile koyun sürekli hareket halinde olur bazen yüksek sesle bağırır, hissettiği acı ile dudaklarını şiddetle yalar.
Genellikle vulvada önce burun ve ön ayaklar görünür, sonra baş ve omuzlar için büyük gayret sarf edilir ve doğum gerçekleşir.

Doğumdan hemen sonra emme sıklığının ve şiddetinin artmasıyla kuzu doyar, bundan sonra emme sıklığı her saat bir veya iki kez tekrarlanır, en azından gün ışığı süresince bu böyle devam eder.

Koyun sürülerinde, kuzular daima annelerini takip eder, Sürülerde genellikle en yaşlı koyunlar liderdir, onları genç koyunları ve torunları takip eder. Alt-Üst İlişkileri Koyun ve keçi sürülerinde liderlik davranışları pek görülmez. Rekabet için neden yoktur.`

Hayvan davranışları kitabından alıntıdır, ders notları.

5 Temmuz 2020 Pazar

Hayvan Davranışları - 1

                                              tavşan vahşeti - sessi çığlık

Etoloji, hayvan davranışlarını nedensel ve işlevsel olarak ayrıntılı bir şekilde inceleyen bilim dalıdır.

`Hayvan davranışları ile ilgili sistematik gözlem ve fikirler ilk kez Aristo (MÖ 384-322) tarafından ortaya konulmuştur.
 serotonin uyku halini ve süresini artırırken, melatonin hormonunun artması uyku ve uyuşukluk durumuna neden olmaktadır.

Kişisel olarak değişmekle birlikte genellikle NREM dört ayrı bölümden oluşur: Birinci bölüm: Uyuklama dediğimiz ve EEG’de alfa dalgaları ile karakteristik olan periyottur. Uyanıklık ve yavaş dalga uykusu arasında bir geçiş evresi olarak kabul edilebilir. İkinci bölüm: Gerçek uykunun en hafif dönemidir. Bu dönemde kalp atımları yavaşlar ve vücut ısısı düşer. Üçüncü bölüm: Genellikle uykunun başlamasından 30-45 dakika sonra başlamaktadır. Dördüncü bölüm: Derin uyku halidir. Vücudun en iyi şekilde dinlendiği ve onarım işlerini yaptığı uyku bölümüdür.

Bilgilerin uzun süreli hafızaya aktarılmasının sadece REM uykusu sırasında mümkün olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, REM uykusunu gerçekleştiremeyen bir canlının öğrenmesi de mümkün değildir. Genç hayvanlar, erişkinlere oranla daha uzun süre uyumakta ve REM uykusunda daha uzun süre geçirmektedirler.

Bir cevabın refleks olarak değerlendirilebilmesi için, aynı uyarıya devamlı spesifik bir cevabın alınması gerekmektedir. İlişkisel olmayan ve ilişkisel öğrenme şeklinde iki tip öğrenme vardır.

 bu salivasyon refleksine koşullu refleks, zil sesine ise koşullu uyaran adını verdi. Bununla birlikte, yemekle ortaya çıkan refleks koşulsuz refleks ve yemek koşulsuz uyaran olarak adlandırıldı.

Hayvan Davranışları kitabından alıntıdır, ders notları.