Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Hijyen ve Sanitasyon

ders notlarımı eklemeye devam ediyorum. elyazısı ile kağıtlara aldığım notları geçirdiğim için biraz karışık olabilir.
sınavlar bitti, hepsinden geçtim.
yaz okulunda da diğer dersleri verme planı içindeyim.

`kirleten öder - çevre kanunu
Ç.K. madde 3
tck 2004
2. bölüm çevreye karşı suçlar
181-184 madde

katı atıklar
katı atık türleri
iklimsel ş.
tarımsal faaliyetler
hayvancılık faaliyetleri
coğrafi yapı
kültürel yapı
ekeonomik yapı
tüketici tercihleri

birleşimine göre katı atıklar
organik katı atıklar
inert katı atıklar

k+larına göre katı atıklar
evsel katı atıklar - çöp
endüstriyel katı atıklar
tıbbi atıklar
arıtma çamur

özel atıklar
radyoaktif atıklar
bitkisel atıklar

depolama metodu
termal bertaraf
kompost metod

Hijyenik Temizlik Ürünleri ve Kullanılan Maddeler

İnsan sağlığını korumak ve hastalıklını engellemek amacıyla yapılan her faaliyet hijyenik uygulamalar kapsamındadır.