Öne Çıkan Yayın

earthlings - hayvan haklarına dair en etkili belgesel

                                                     earthlings belgeseli earthlings belgeseli hayvan haklarına yönelik duyarlılık ve ça...

Hayvan Davranışları - 2


et vahşeti - endüstriyel zulümlerden birisi daha. vegan ol! 

`Sığırlar, hareketli dilleri ile otları kavrayıp kuşatır ve çekerek kopartırlar.
Bir grup içinde otlayan sığırlar genellikle doğuya doğru yönelirler.

 Süt sağlayan sürülerde süt sağımından hemen sonra acil otlama ya da yeme ihtiyacı doğar.
Genç buzağılar bitki sapından yaprakları alıp yerken, erginler tüm bitkiyi yerler.

 Başlıca duyu noktası ağız olup koku ve görme duyuları ikinci plandadır.

Dil, otu kuşatır ve alttaki kesici dişlerle üst çenedeki sert dental lamina arasında ot koparılır. Daha kısa otları ise dudakları ve ön dişleriyle koparırlar. Tane yemleri almada dil ve dudaklarını kullanırlar.

Geviş getirme, yenilen besinlerin tekrar ağıza getirilmesi, tekrar çiğnenmesi ve tekrar yutulmasıdır.

 Yeni doğan buzağı doğumdan sonra 2-5 saat içinde emmeye başlar.

Tipik olarak buzağı annesinin kuyruk tarafında, yan yüzde ve ayakta durur.

Evcil sığırlar ve domuzlarda çiftleşme yıl boyunca sürer. Koyunlar ve keçilerde ise çiftleşme mevsimlerle sınırlıdır.

çiftleşme süresi koyun ve keçilerde domuz ve aygırlardan daha uzundur.

Sürekli hareket etme ve pozisyon değişimleri koyunların doğum öncesi genel davranışlarıdır.

Doğumun yaklaşması ile koyun sürekli hareket halinde olur bazen yüksek sesle bağırır, hissettiği acı ile dudaklarını şiddetle yalar.
Genellikle vulvada önce burun ve ön ayaklar görünür, sonra baş ve omuzlar için büyük gayret sarf edilir ve doğum gerçekleşir.

Doğumdan hemen sonra emme sıklığının ve şiddetinin artmasıyla kuzu doyar, bundan sonra emme sıklığı her saat bir veya iki kez tekrarlanır, en azından gün ışığı süresince bu böyle devam eder.

Koyun sürülerinde, kuzular daima annelerini takip eder, Sürülerde genellikle en yaşlı koyunlar liderdir, onları genç koyunları ve torunları takip eder. Alt-Üst İlişkileri Koyun ve keçi sürülerinde liderlik davranışları pek görülmez. Rekabet için neden yoktur.`

Hayvan davranışları kitabından alıntıdır, ders notları.