Öne Çıkan Yayın

TAVŞAN - YERYÜZÜNDE YARDIMA EN FAZLA MUHTAÇ OLAN CAN

mezbaha - ölümü farkeden tavşancanın acı ve korku dolu bakışları. ölmek istemiyorlar, yaşama isteğine sahipler, öleceklerini hissedinc...

16 Ekim 2021 Cumartesi

`BOĞA GÜREŞİ SANAT ADDEDİLMESİN` - İMZA KAMPANYASI

 

boğa güreşi vahşeti

BOĞA GÜREŞİ KARŞITI İMZA KAMPANYASI - yeni peru sanat yasasında boğa güreşi gibi bir vahşetin sanat, bu vahşeti icra eden mahlukatın da sanatçı addedilmemesi için linke giderek adınızı, soyadınızı ve emailinizi yazarak hayvan haklarına destek verin. boğa güreşi vahşettir, hayvan hakları ihlalidir! yasaklanması için uzun yıllardır hayvan hakları savunucuları olarak çabalarımız devam ediyor.

Boğa güreşi karşıtı yazılar - detaylı bilgi için linke gidin.tehlikeli köpek şantajı


görselin konuyla bir ilgisi yok, sadece tavşanları çok sevdiğim için ekledim. uzun süredir toparlamakta olduğum tavşan kitabımın kapağı bu olacak.


tehlikeli köpeklerle ilgili toplumda oldukça yanlış bir kanı mevcut, tehlikeli köpeklerin yasak olduğuna dair. halbuki, tehlikeli köpek beslemek yasak değil, tehlikeli köpekleri satmak, üretmek, hediye ve takas etmek vs. yasak. yalnız tehlikeli köpeklerin candostları sıklıkla komşuları/ hasımları veya kötüniyetli varlıklar tarafından `tehlikeli hayvan beslemek yasak, şikayet edersek el koyarlar hayvanınıza` denmek suretiyle bir çeşit şantaja maruz kalmakta, sürekli candostlarına şikayet edilerek el konulacağı gibi bir endişe yaşamakta, adeta sistematik tacize tabi tutulmaktalar.

bu konuya defalarca değindim. tekrar değinme nedenim yan komşumuzun köpeğine yönelik bir diğer komşunun tekrarlanan yoğun şikayeti. özetle, yan komşunun çok uslu, sessiz, sakin, çok tatlı ve çok sevdiğim bir pitbull`u var. çok iyi anlaşıyoruz kendisiyle, beni tanıyor ve mutlu oluyor her gördüğünde, onunla oynuyorum, mama ve ödüller alıyorum, çok değer veriyorum ve hepsinden önemlisi doğal olarak nadiren havladığında da sesinden rahatsız olmuyorum. diğer yan komşu da rahatsız olmuyor, aslında şikayetçi 5. eve kadar hiçbir komşu rahatsız değil. bir tek 5. evdeki komşu niyeyse bu sessiz sakin yavrucağın sesinden çok rahatsız oluyor ve durmaksızın bu canın dostlarını şikayetleri ile taciz ediyor. doğal olarak, yan komşuya takip etmesi gereken hukuki yolları bir emaille göstermiş oldum. bu email metnini buraya da ekliyorum, benzer durumlarla karşılaşan hayvan dostları da bilgilensin diye. not: halihazırda hayvanı kısırlaştırdılar, çip taktırdılar, diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirdiler, mutlu mesut yaşamaya devam ediyor yavrucak.

`merhaba, burada iki sorun var. A. tehlikeli köpek sorunu B. gürültü sorunu

A. TEHLİKELİ KÖPEK SORUNU

1. tehlikeli köpeklerle ilgili genelge ve hayvan koruma kanunu madde 14 j bendinde yer alan yükümlülükleriniz ve düzenlemeler ilişikte, çıktılarını alıp her zaman yanınızda bulundurun.

xxx pitbul melezi olduğu için o da bu tehlikeli köpek kategorisinde. 

 ilgili eklerden de göreceğiniz üzere pitbul BESLEMEK YASAK DEĞİL! üretmek, satmak, takas etmek vs yasak. dolayısıyla, yükümlülüklerinizi yerine getirerek xxx`i beslemeye devam edebilirsiniz. bu hükümlerde besleme/ bulundurma ile ilgili hiçbir kelime geçmiyor, buna göre mevcut pitbulu barındırmaya devam edebilirsiniz ancak üretemezsiniz, satamazsınız vs.

2. kısırlaştırma yükümlülüğünüz var. mutlaka bir an önce kısırlaştırın. kısırlaştırdığınıza dair belgeyi tarım ve orman il müdürlüğü, il hayvan koruma kuruluna götürüp teslim edin ve pitbulunuz olduğunu da belirterek kaydını bu kurula yaptırın. kısır olması - üretme/ satma amacı gütmediğinize dair en önemli ve kesin delil olacak. 

3. belediyeye kaydını yaptırın.

4. kapı dışına köpek uyarı tabelası ekleyin.

5. gezdirmeye ağızlık ve zincir tasma ile çıkarın.

B. GÜRÜLTÜ SORUNU:

gürültü yönetmeliğine göre bu konuda yetkili çevre ve şehircilik bakanlığıdır. 

hayvan polisi gürültü konusunda yetkili değil. 

 yukarıdaki tüm işlemler bittikten sonra, çevre ve şehircilik il müdürlüğüne, şikayet edildiğinizi belirterek gürültü ölçüm talebinde bulunun. aslında bunu şikayetçi talep eder ancak sizin durumunuzda yanlış kurum ilgilenmiş, bu yüzden bizzat başvurun.

desibel ölçerle xxx`in sesinin desibelini ölçecekler. köpeğin yanına değil, şikayet sahibinin bahçesine koyarak ölçüm yapılacak. bu ölçüm sonucuna bakarak desibel sınırını aşıyorsa idari para cezası uygulayacaklar. köpeğe el koymak, barınağa aldırmak vs gibi eylemler mümkün değil.

benim fikrime göre xxx nadiren ve pesten havladığı için bu gürültü sınırını aşması söz konusu olmayacak. bu yüzden para cezası da uygulanmayacak.

ayrıca, neden kaydı geç yaptırdığınızı sorarsa belediye ve il hayvan koruma kurulu, bu konuda bilgisiz olduğunuzu, toplumun bu konuya dair yeterince bilinçlendirilmediğini, veteriner hekimlerin bile sizi bu konuda bilgilendirmediğini, ancak bu olaydan sonra kişisel araştırmanızla yükümlülüklerinizi öğrendiğinizi, buna rağmen şimdiye kadar köpeğinizi asla üretmediğinizi, aileden biri olarak gördüğünüzü belirtin. 

son olarak, hayvan polisinin tehlikeli köpeklerle ilgili yetkisi - ÜRETMEK VE SATMAKLA sınırlı, buna göre, hayvan polisi sadece tehlikeli köpekler satılıyor veya üretiliyorsa müdahale edebilir, xxx kısır olacağı için hayvan polisinin yetki alanı dışında kalacak. 

özetle, size, `tehlikeli hayvan yasak` - diye bir söylemde bulunulduğunda, ilişikteki çıktıları göstererek, beslemenin yasak olmadığını, üretmenin/ satmanın yasak olduğunu söyleyeceksiniz. kısır olduğuna dair belgeyi de gösterip sadece besleme amaçlı bulundurduğunuzu, üretmediğinizi, yükümlülüklerinizi de yerine getirdiğinizi vurgulayacaksınız.

-------------------

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ:

"h.k.k. madde 14, bent l'de bu hayvanlarla ilgili düzenleme bu şekilde yer almıştır: l) pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır."

"tehlikeli hayvan sahiplerinin yükümlülükleri;
1) dogo argentino, fila brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde il hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim edeceklerdir.
2) köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaktır.
3) adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecektir.
4) köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili belediyeye teslim edecektir.
5) mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecektir.
6) köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir kullanacaktır.
7) köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık takacaktır.
8) binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhaları köpeğin olduğu binanın tüm giriş yerlerine asacaktır.
9) köpek; binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar vermeyeceği bir şekilde barındıracaktır.
10) tüm veteriner kliniklerine bakım ve tedavi amaçlı gelen tehlike arz eden köpeklerin veteriner hekimler odası tarafından ilgili valiliğe yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir."

 ---------------------------------------------------

TEHLİKELİ KÖPEKLERLE İLGİLİ GENELGE


T.C

             ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

SAYI : B 18 0 DMP 0 03 05 010 01/126/3070                                                     22.04.2008 

KONU: Tehlikeli köpekler                                                                                   Bilindiği üzere Bakanlığımızca; hayvanların ranat yaşamalarını, Fyi ve uygun muamele edilmelerini, onların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 14. maddesinin (1) bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklâmını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır" hükmü yer almaktadır.

Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3.000 YTL. idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla, Kanunda belirtilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon kurulmuş olup Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa'ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.

Ayrıca, tehlikeli köpekleri bulunduran hayvan sahiplerinin aşağıdaki hükümlere uymaları gerekmektedir;

1)    Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini
bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde İl Hayvan
Koruma Kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde
kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim
edeceklerdir.

2)     Köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaktır.

3)      Adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecektir.

4)   Köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili
belediyeye teslim edecektir.

5)  Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecektir.

6)   Köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve
geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir
kullanacaktır.

7)    Köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık
takacaktır.

8)      Binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhaları köpeğin olduğu binanın tüm giriş yerlerine asacaktır.

9)      Köpek; binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar vermeyeceği bir şekilde barındıracaktır.

10)   Tüm veteriner kliniklerine bakım ve tedavi amaçlı gelen tehlike arz eden
köpeklerin veteriner hekimler odası tarafından ilgili Valiliğe yazılı olarak bilgi verilmesi
gerekmektedir.


BARKOD 364619     644763

 Söğütözii Cad. 14/E Kat: 16 A Blok Söğütözü/ANKARA Tel. 103121 207 50 00 (60711 Faks:(0312i 287.11.78


S,raNo:9222   KT 29.04.2008

 

                                          T.C

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Bu bağlamda, tehlikeli hayvanları bulunduran kişilerin yukarıda belirtilen hükümlere
uymaları için internet, yerel basın, hayvan koruma dernek ve vakıfları aracılığı ile halka
duyurulmasının sağlanması hususunda;                                              

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

İMZA/ MÜHÜR