Öne Çıkan Yayın

`Uğurlu` Tavşan Bacağı Vahşeti

TAVŞAN BACAĞI VAHŞETİ İnsanoğlunun hayvanların tüyünden, yününden, özelliklerinden, sütünden, etinden vs. vs. yüzlerce işkence yöntemi...

kaz tüyü yatak etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kaz tüyü yatak etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kaz Tüyü Vahşeti - 7.

konuya özel önem verilmiş ve çok geniş çevrelere duyurularak yoğun ilgi gösterilmiş olması ile tarafımı diğer endüstriyel işkencelere de aynı şekilde ilgi gösterilip bilgilenileceği, devamında tepki gösterileceği hususunda umutlandırmış olan konu.
deney, mezbaha, kürk, kaz ciğeri, süt danası, kümes hayvanları işkenceleri de kaz tüyü işkencesi gibi gerçek birer vahşettir.
bunlardan kürk hususunda toplumun biraz daha bilinçli olması sözkonusu olsa da, diğer hususlarda halen aynen kaz tüyü vahşetinde olduğu gibi toplum ya bilgisiz yada umarsız. bu nedenle deney, mezbaha, kaz ve ördek ciğeri, süt danası ve kümes hayvanları işkencelerine de özel önem vererek, toplumun bilinçlendirilmesi için yoğun olarak çalışmamız ve farkındalık oluşturmamız gerekmektedir hayvan hakları savunucuları olarak.
bu konulardan deney ve süt danası konularına daha önce detaylı şekilde değinmiş olsam da tekrar özel olarak tüm bu endüstriyel vahşet konularına özel önem verip haklarında yazacağım inşallah.

ilaveten, pet shop işkencesi ile ilgili şu başlıkta belirtilen hazır dilekçe ile kolaylıkla ilgili makama şikayet başvurusu yaparak söz konusu pet shop'a yaptırım uygulanmasını sağlayabilirsiniz. (bkz: pet shop şikayet dilekçesi)

(bkz: hayvan deneylerinde uygulanan testler/@earthlings)
(bkz: hayvan deneylerinin alternatifleri/@earthlings) - hayvan deneyleri hususu ile birlikte mutlaka alternatiflerini de göstermek gerek ki, "hayvanlar üzerinde yapmasınlar da, insanlar üzerinde mi yapsınlar" gibi abuk sorular yöneltilemesin diye.
(bkz: süt danası/@earthlings)öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran hususlar


kaz tüyünden yararlanılarak üretilen kaz tüyü mont, kaz tüyü tulum, kaz tüyü yastık, kaz tüyü yorganların, birer vahşet ürünü olması, yaygın olarak kesim yapıldıktan sonra kazların tüylerinin alındığı şeklinde düşünüldüğü, hatta çoğunlukla her endüstriyel hayvan zulmünde olduğu gibi (mezbahalar, canların kürk ve deney hayvanları olarak kullanılması, kaz ciğeri işkencesi, süt danalarına yönelik eziyetler v.s. onlarcası) genelde gözün görmediğini gönlün hissetmiyor olması gerçeği çerçevesinde üzerinde hiç düşünülmediği üzere kaz tüyünün aslında kazlar canlıyken, belirli periyotlarla, sürekli yolma suretiyle elde edilmesi.
detaylar için: (bkz: kaz tüyü vahşeti)

Kaz Tüyü Vahşeti - 5.VİDEOLAR İZLENMELİ SONUNA KADAR

2. VİDEO da İZLENMELİ MUTLAKA

kazların ilk canlı yolum işlemine bir kaç haftalıkken başlanmakta ve periyotlar halinde yine canlı olarak devam edilmekte olduğundan, tavuklardan farklı olarak hem kaz eti tüketiminin düşük olması, hem de yine tavuklardan farklı olarak tüylerine sürekli ihtiyaç duyulması, sürekli bir yolma durumuna tabi tutulmaları hasebiyle kesinlikle ilgili video, görsel ve yazılarda belirtildiği şekilde canlı iken yolundukları ve yolunmaya devam ettikleri tüm dünya hayvan hakları savunucuları tarafından bilinen ve protesto edilen ve de her türlü akıl bulandırmaya rağmen protesto edilmeye devam edilecek olan cinnet.
 ilgili videoda yine bir amerikan kanalının hem kaz vahşetine yönelik bilinçlendirici haberi, hem de mağazaları gezen muhabirlerin kaz tüyü ürün satın almak isteyenlere yönelik söz konusu kaz tüyü işkencesinden haberdar olup olmadıklarını sordukları röportajların yer aldığı görülmektedir.
bu vahşet eylemi maalesef hiç bir ülkede yasaklanmamıştır, aynen diğer yasal işkence örnekleri olan hayvan deneyleri, mezbahalar gibi (özellikle türkiye gibi helal yani acılı kesimin uygulandığı ülkelerde) gayet yasal bir şekilde devam etmekte, hatta devlet tarafından yaygınlaştırılması için teşvik edilmektedir. bu yüzden kaz tüyü vahşetini unutmamak, kaz tüyü ürün üreten/satan/kullanan firmaları protesto edip, ürünlerini satın almamak gerekmektedir/elzemdir.

ilaveten, tarım ve köy işleri bakanlığının avrupa uyum yasaları çerçevesinde geçtiğimiz senelerde çıkardığı şoklama ile acısız kesim yöntemi yönetmeliğinin tüm mezbahalar için zorunlu hale getirilmiş olduğunu, ancak uygulamada bu hususta eksiklikler olabileceğini, mevcut mezbahalarda halen yönetmelik hükümlerine aykırı olarak şoklamasız kesim yapıldığını düşündüğümü ve mezbahalarla ilgili olanların buralarda ilgili yönetmelik hükmüne uygun olarak kesim yapılıp yapılmadığını denetlemesini ve devamında hükme aykırılık mevcutsa il tarım ve köy işleri müdürlüğüne söz konusu mezbahaları şikayet edebileceğini eklemek isterim. ayrıca, (bkz: şoklama yöntemi ile acısız kesim)

ek: kazların canlı canlı yolunduğuna yönelik çok sayıda materyal, peta tarafından yayınlanan görsel ve yazılar mevcutken ve de herkesçe bu işlemin kazlar sağken yapıldığı ve yapılmaya devam ettiği, hiç bir şekilde yasaklanmadığı yakinen bilinirken, kaz tüyü üreticileri ve/veya yakınlarının bunun aksini iddia etmesi, iddialarını görsel ve diğer kaynaklarla kanıtlayamaması da ilginçtir. kaz tüyü üretiminin hayvan haklarına uygun olarak yapıldığına yönelik tek bir kanıt bile yoktur, olamaz da zira böyle bir hayvan haklarına uygunluk hali de yoktur. kaz tüyü vahşetine yönelik yayınlanan tüm videolar tv kanalları, peta, ida gibi önemli hayvan hakları kuruluşlarının elde ettiği yasal görüntülerdir.
kaz tüyü vahşettir! kaz tüyüne hayır! kaz tüyü üreticilerine/kullanıcılarına/satıcılarına da hayır!

http://www.turseng.com/...cesi-kaz-tuyu-urunleri.html - linkte yayınlanan kaz tüyü vahşetinin delili olan ilk video peta resmi yayınıdır, bu entry'de linkini de verdiğim 2. video amerikan bir tv kanalının vahşetle ilgili yaptığı haberin videosudur.

kaz tüyü vahşeti sadece gelişmemiş ülkelerde değil, gelişmiş ve gelişmekte olan, özetle kaz tüyü üretimi yapılan tüm ülkelerde aynı şekilde ve aynı süratla devam etmektedir. bizler bu vahşete karşı çıkıp, toplumsal bilinç uyandırıp, canların bu acıya maruz bırakılmasına engel olmaya vesile olana kadar.
ilgili tüm video/resim/yazı gibi kaynaklar istisna değil, mutattır kaz tüyü üretiminde.


Kaz Tüyü Vahşeti - 4.


video izlenmeli sonuna kadar

ne kadar üzülünse de, üzüntüden kahrolunsa da, mutlaka herkes tarafından hem görsellerin, hem de hakkındaki yazıların, özetle tüm kaynakların izlenmesi/incelenmesi/okunması yoluyla minimuma indirilebilecek, toplumda oluşturalacak farkındalık sonucunda canların kurtulmasına vesile olunabilecek hayvan haklarına duyarlı insanlar ve genel olarak vicdan sahibi olanlar için üzüntü kaynağı.
üzüldüğü gerekçesiyle ilgili videoları izlemeyen/yarıda bırakanlar konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamakla birlikte, yine yeteri kadar söz konusu somut ve elle tutulacak kadar gerçek ve hissedilen acıyı içlerinde hissedemeyebilir, bu yönüyle bu canlar için verilen mücadelede yeterli motivasyona sahip olamayabilir, bu yolda insiyatif alamayabilirler.

tabi ki, üzüleceğiz. ne yapacağız, bu tür bir vahşet karşısında mutlu mu olacağız. bu görselleri izleyip, inceleyip, yazıları okuyan aklıbaşında herkes üzülmeli zaten. mutlu olup sevinen insan muhtemelen sadist ruhlu bir embesildir.
sosyal sorumlulukların temelinde acı ve üzüntü var zaten. bu yüzden her sosyal sorumlulukla uğraşan insan karşılaştıkları karşısında mutsuz olur/olmalı da zaten. ancak bu üzüntü ve mutsuzluk mücadeleden vazgeçirmemeli, bilakis daha fazla azimle çalışmalı insan denen varlığın makul olanları/bir sosyal sorumluluk seçerek bu uğurda mücadele edenleri.
hele de hayvan hakları gibi sosyal sorumlulukların en dehşet verici unsurlar barındıranı ile uğraşanlar olarak elbette üzüleceğiz, üzüntüden kahrolacağız, ama mücadeleye de şevkle devam edip, toplumun bilinçlenmesi için çalışacağız.
bu yüzden ilgili videoları sonuna kadar izleyin.
konuyla ilgili tüm kaynakları sonuna kadar inceleyin, okuyun.

"unutmayalım, bu canları bizden başka düşünen yok, bu canların kurtuluşuna bizden başka vesile olacak insanlar da yok. bizler bu vahşet hususunda yeteri kadar bilinçlenip, çevremizi ve toplumu kaz tüyü vahşeti hususunda bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz."
bu kısım kendi hayvan hakları blog'umdan alıntıdır.

ek: aynen üzüldüğü için hayvan barınaklarını ziyaret etmeyenler de yine bu kategoridedir. ne kadar üzülünse de, gidilip ziyaret edildiğinde ne kadar ruhu çekilmiş gibi hissetse de her insan, hele hele hayvan hakları ile uğraşarak kendisine hayvan hakları savunucusu diyen her şahıs mutlaka barınakları ziyaret etmeli, mama ve diğer ihtiyaçları götürüp bizzat kendisi dağıtmalı ve oradaki canlara sevgi ve şefkat göstermelidir.

Kaz Tüyü Vahşeti - 3.


yukarıda da belirtildiği üzere aynen kürk ürünleri gibi arz talep eğrisinin yine hayvan haklarına duyarlı şahıslar ve bilinçlendireceği toplum tarafından hayvanlar lehine düzenlenmesi suretiyle tamamen ortadan kaldırılamasa da azaltılabilecek olan kabus.
şöyle ki, aynen kürk ürünlerinde olduğu gibi, satın alınmazsa üretilmez. bu yüzden çevremizin, toplumun her yolla uyandırılması gerekmektedir. zira toplumda gözlemlediğim ve bildiğim kadarıyla hakkında en az bilgi sahibi olunan vahşettir bu kaz tüyü vahşeti.
video'yu izledikten ve bu konuda bilinçlendirici yazıları okuduktan o kazların yolunduktan sonraki halini, mecalsizce ve çaresizce (ki yüreğimi en fazla dağlayan kısım bu olmuştur ilgili videoda, o apaçık görülen ve insanoğlundan kaçışın mümkün olmadığını ve de insanoğlunun zalimliğini açıkça gösteren bir çaresizlik) başını yere koymasını izleyen ve kalbi bulunan herhangi bir insanın bir daha kaz tüyü ürün satın alması mümkün görülmemektedir.
bu yüzden kaz tüyü ürüne hayır! kaz tüyü ürün kullanılmasına da hayır!
kaz tüyü ürün kullananların kürk ürünlerini kullananlardan farkı bana göre bilinçsiz olmalarıdır bu konuda. ki, bu yönüyle de bilinçlendirilirlerse kaz tüyü ürün kullanmaktan vazgeçerler gibi gelmektedir tarafıma.
bu yüzden aynen kürk kullanımına olduğu gibi kaz tüyü kullanımına da tepki gösterilmeye devam edilmeli, insanların kaz tüyü ürünler satın alması her yolla engellenmeli.
önemine binaen tekrar vurgulamaktayım: özellikle twitter/facebook gibi sosyal medya araçlarında hesapları bulunanların toplumun geri kalanını konuya vakıf eylemek için evleviyetle paylaşması hayvan hakları adına son derece önemli olacaktır. sözlükteki ve blog'daki butonlardan yararlanılarak bir çok mecrada konu daha geniş çevreye yayılabilir, kamuoyunun ve yazılı/görsel basının yanısıra sosyal medyanın da dikkati konuya yönlendirilebilir.

Kaz Tüyü Vahşeti - 2.

yıllardır hayvan hakları savunucu olarak her türlü hayvansal üründen uzak durmama ve genel olarak hayvansal ürünlerin neredeyse tamamının işkence edilmek suretiyle elde edildiğini bilmeme rağmen, nedense "kaz gibi yolunmak" şeklinde abuk bir deyime de konu olan kaz tüyünün kazlar daha canlı iken üzerlerinden ilgili linkteki videoda da yer aldığı yöntemlerle koparıldığından habersiz olup, kazların tüylerini elde etmek için önce öldürüldüklerini sanıyor olmama dayanarak, benim bile bu konuyu, bu gerçeği şimdiye kadar bilmememe bakarsak, hayvan haklarına duyarlı olmayan kimselerin bu gerçekten haberdar olması imkansızdır, bu nedenle her yolla, her mecrayla bilinçlendirilmeli ve bu ürünleri satın almaktan vazgeçmeleri için yoğun bir şekilde çalışılmalı şeklinde düşünmeme neden olan canilik ve ufuk günaydın gibilerin acımasızlığını yasal olarak taşıma eylemi. işkencenin yasal hali.
kaz tüyü üreten/kullanan/satan firmaları da teşhir ederek toplumun bu firmaların ürünlerini satın almaması, bu firmalara protesto içerikli email/faks/telefon/mektup yoluyla tepki göstermesini sağlamak gerekmektedir.
(bkz: bellona),
(bkz: ikea)
(bkz: istikbal) ve google'dan aratılarak kaz tüyü ile ilgili tüm firmalar eklenmeli ilgili başlık altına.
ilaveten, bu konunun kamuyounda hayvan hakları ihlalleri ile ilgili en az farkındalık taşıyan konu olduğuna dayanarak, konuya özel önem verilmesi ve çeşitli sosyal medya araçlarında - twitter/facebook v.s. bu konunun paylaşılması ve toplumun yoğun ve sürekli bir şekilde bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
kaz tüyü tulum


"elyaf kullanılarak üretilenlerinin tercih edilmesi gerekip, yasal işkencenin en önemli örneklerinden olan kaz tüyünden üretilenlerinden uzak durulması gereken ürün.
(bkz: kaz tüyü/@earthlings)
 - kaz tüyünün nasıl elde edildiğini görmek için ilgili video mutlaka izlenmeli.
video +18"
bu kısım uyku tulumu/@earthlings entry'mden alıntıdır.

yasal işkenceye diğer örnekler: (bkz: kürk), (bkz: hayvan deneyleri)
hayvan haklarına duyarlı olanlarla, hayvan haklarına karşı duyarlı/ilgili olmasa bile, asgari düzeyde vicdana sahip herkesin yasal işkence diye tanımladığımız, yani yasalar çerçevesinde yasal olup, fiziki ve de psikolojik şiddet içeriğine ve de ölümcül sonuçlar oluşturmasına rağmen yapılan işkence içerikli eylemlere karşı durması ve bu eylemler sonucunda ortaya çıkan ürünleri protesto ederek satın almaması gerekmektedir.
her yıl milyonlarca canın acı içinde kıvranmasına, eziyetlere maruz kalarak yaşam hakkının ihlal edilmesine ve ölüp gitmesine göz yummamak, işkencesiz ürünleri tercih ederek hayvan haklarına yönelik olumlu adımlar atmak gerekmektedir.
hayvanları bülent ersoy'dan koruma kanunu
hayvan hakları savunucusu olarak benim de desteklediğim, desteklemekle kalmayıp, hayvan hakları mevzuatında uzman hukukçu sıfatımla aktif olarak tasarısının hazırlanma sürecine katılmak istediğim/katılacağım, yeryüzündeki canların daha fazla eziyet görmemesi, koruma altına alınması için evleviyetle meclis gündemine alınması gereken haklı ve yerinde yasa talebi.
zira aşağıda hayvanlara yönelik verdiği zararlar hakkında somut veriler bulunan bir şahıstan bahsediyoruz:
"böyle bir kürk manto için 50 çinçilla katledildiğini ifade etmek gerçeği yansıtmamaktadır. zira, çinçilla el kadar küçük bir can olup, böyle bir palto için yaklaşık 150 - 200 canın öldürülmüş olduğu apaçık ortadadır. maalesef, son derece üzücü ve hayvan haklarına duyarlı insanların kalibini sızlatacak bu bilgiyi belirteceğim: resimde görülen mantonun halkaları adedince çinçilla katledilmiştir. yani, bu mantoda görülen enlemesine her bir halka bir adet çinçilla hayvanıdır. gri renkli bu halkaların ortasında görülen siyahlıklar çinçillaların sırt kısmıdır. buna göre, bu mantoya bakarak bile her halkanın bir çinçillaya denk gelmesi hasebiyle, halkalar sayılmak suretiyle kaç can öldürüldüğü açıkça anlaşılır bu şahsın sırf gösteriş için giydiği tek bir adet kürkü için.
http://turseng.blogspot.com/...oyun-kurk-giymesi.html - söz konusu manto resmi burada görülebilir. mutlu mesut yaşayacakken, bu görgüsüz giyecek diye canlı canlı üzerinden kürkü - canı çekilip alınan ve mantoda halka olan canın resmi de yine aynı linkte görülebilir.
hayvan hakları savunucuları olarak bu mantoya baktığımızda bize güzel! bir giysi! olarak değil, her halkası bir candan oluşan, sadece başı bulunmayan hayvanlardan ibaret bir cesetler bütünü olarak görünen unsurun, bu kürk giyen ünlüler'e nasıl olup bu şekilde değil de, güzel ve gösterişli kıyafet olarak göründüğünü algılamak mümkün değil.

 - kaz tüyü ürünlerin - yatak, yastık, yorgan, manto, kaban v.s. evinize ulaşması için hangi aşamalardan geçtiğini, gerçek bedelinin fiyatı değil, işkenceyle alınan can olduğunu görmek için videoyu mutlaka izleyin. +18. ama yine de izleyin. bilinçlenmek ve bilinçlendirmek, kaz tüyü ürün satın almadan vazgeçmek, kanlı kaz tüyü endüstrisine katkıda bulunmamak için."

linkteki resimlerin üzerlerine tıklanarak büyütülüp bu enlemesine halkalara yakindan bakılmasını, bu kürk mantonun dikkatlice incelenmesini, o her halkanın bir zamanlar yaşayan, şimdi ise bu görgüsüzün üzerinde bir halkaya dönüşen çinçilla canları demek olduğunun iyice algılanmasını, çektikleri o acının içte hiss edilmesini önermekteyim. tabi, sadece hayvan haklarına duyarlı/ilgili şahıslara değil, bu hayvan karşıtının kendisine de. biraz da olsa vicdanı mevcutsa.
 
yerinde ve güzel bir başlık olmuştur, zira "bana ne hayvan haklarından" diyecek kadar gemi azıya almış bir hayvan karşıtından söz edilmektedir. belki bu tür başlıklar sayesinde, eğer varsa/kalmışsa utanma duygusu, biraz da olsa yaptıklarını değerlendirme içine girer, az da olsa utanır, hayvanlara çeşitli yollarla eziyet ederek ortaya çıkardığı hayvan hakları ihlallerinden vazgeçer.

kürk ve kaz tüyü


göz ardı edilen, pek bilinmeyen, bu yönüyle de fazla tepki verilmeyen benzer bir vahşet örneği de bulunan bize göre hayvanın canı, kürk giyenlere göre güzel bir giysi!, gösteriş aracı.
benzer vahşet örneği için: (bkz: kaz tüyü/@earthlings)
bu entry'lerde kaz tüyü temel entry'mden alıntı yapmış olduğum için, burada belirtme nedenim sadece bilinçlendirme amaçlıdır, yoksa içerikleri kaz tüyü entry'min içeriği ile aynıdır.
kaz tüyü yastık, kaz tüyü kaban, kaz tüyü yorgan, kaz tüyü mont v.s.
bellona, istikbal gibi yatak yorgan yastık üreticileri maalesef kaz tüyü ürünler üretmektedir. ilgili videoyu izledikten sonra, şimdiye kadar kullanan varsa kullanmaktan vazgeçeceğinden, çevresini de satın almaması, kullanmaması gerektiğine yönelik bilinçlendireceğinden eminim. bununla birlikte, ilgili kaz tüyü üreticilerine (google'da kaz tüyü ürünleri aratılarak geniş ve tam listelerine ulaşılabilir) protesto maili gönderilmesi son derece yerinde olup, amacauygun bir davranış barındıracaktır bünyesinde.
+18 mutlaka sonuna kadar bu videonun izlenmesini önermekteyim. zira insanoğlunun şerrinden ancak bu acı ve yalın gerçeklerin tam ve yakinen görülmesi, bilinmesi ve öğrenilmesi yoluyla kurtulabileceğine inanmaktayım tüm insan kaynaklı vahşete/eziyete/şiddete maruz kalan canların.
http://turseng.blogspot.com/...tuyu-urunleri.html?m=0 kaz tüyü ile ilgili detaylı yazı ve görsel linki.
bu da canlı canlı yolunmak suretiyle eziyet edilen zavallı kazların akibetini gösterir video linki: http://www.youtube.com/...ayer_embedded&v=kznv7n8bmau
uyarı: +18, reşit olmayanlar, kalp/sinir/ruh hastalarının dikkatli olması önerilir.

önemli: bugün yeni başlatmış olduğum (bkz: ücretsiz kısırlaştırma projesi) ile ilgili detaylar ve yeni bilgiler içeren yazılar yazmayı, tüm günümü bu konuya ayırarak, projeyi geliştirmeyi/duyurmayı v.s. özetle bu proje için çalışmayı hedeflemişken, gecenin bir yarısında tevafuk eseri ilgili videoyu izlemiş olmanın verdiği dehşetle gece yarısı hayvan hakları blogumda yazı yazıp, görsel hazırlayıp yayınladıktan sonra sözlüğe de gelerek buraya da ekleyince, gün boyu planlarım bu olayın vahşeti yüzünden ve vahşete karşı durup, bilinçlendirme yapmak gerektiği gerekçesiyle değişmiş, bu olay için uğraşmış oldum.
kaz tüyü vahşetinin de en az kürk vahşeti kadar önemsenmesi, geniş çevrelere duyurulması, çevrelerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

KAZ TÜYÜ İŞKENCESİ - KAZ TÜYÜ ÜRÜNLERİ SATIN ALMAYIN
ÖNEMLİ: Görseller +18 olup, kalp, ruh ve sinir hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir.
kaz tüyü dehşeti, kaz tüyü zulmü, kaz tüyü işkencesi olarak da bilumum isimler verilebilecek olup, her zamanki gibi insan kaynaklı eziyet örneklerinden olmasına rağmen maalesef mevzuat çerçevesinde yasal olarak görülmesi nedeniyle hayvan hakları savunucusu hukukçu olarak bu apaçık hakka aykırılık nedeniyle hukuki takip ve şikayet yoluna gidemediğim, ancak etik gerekçelerle ve açıkça hayvan hakları ihlali oluşturan yasal işkence örneklerinden olması hasebiyle bilinçlendirme çalışmaları yapılmak suretiyle toplumu bu ürünleri satın almaktan alıkoyabileceğimiz, üreticileri protesto ederek deryada katre kadar da olsa hayvan hakları adına olumlu adım atabileceğimiz, bir kaç yüz kazı kurtarsak bile kar sayacağımız acımasızlık.
işkence sonucu elde edilen, kullanıldığı her ürünün ve ürünü üreten ve/veya kullanan üretici ve/veya satıcıların ivedilikle protesto edilmesi gereken, yasal işkence örneklerinden birisi. 
hayvanların etinden, sütünden, derisinden, kürkünden, tüyünden, özelliklerinden v.s. yararlanan, bunu yaparken de bu canlara çeşitli ve akılalmaz eziyetler etmekten geri durmayan insanoğlunun doymak bilmeyen açgözlülüğü ve ne pahasına olursa olsun lüks düşkünlüğü örneklerinden birisi/en dayanılmazlarından bir numunesi kaz tüyü işkencesidir. aynen deneyler, kürkler gibi kaz tüyü endüstrisi de canlara acı vermesine, işkence ve eziyet içermesine, ölümüne sebep olma pahasına yasal işkencelerdendir.
önemli: kaz tüyü dehşetine katkıda bulunmamak, kaz tüyü endüstrisini büyüterek daha fazla canın ölümüne sebep olmamak için, arz talep dengesinin tarafı olarak talebi artırmak suretiyle arzı - yani bu canlara uygulanan bu işkenceleri artırmamak için kaz tüyü ürün satın almaktan vazgeçin. zaten bilinçli bir tüketici iseniz, lüks karşıtı ve hayvan haklarına duyarlı bir bireyseniz de, çevrenize bu kaz tüyü işkencesini aktararak, onların da kaz tüyü ürünler satın almasını engelleyin, çevrenizi bu konuda bilinçlendirin. 
kaz tüyü ürünlere örnekler: montlar, kabanlar, yastık ve yorganlar, yataklar v.s. 
çok sayıda üründe bu işkence sonucunda elde edilen tüy kullanılmaktadır. ürünün dışında tüy olmamasına aldanmamak, etiketi mutlaka okumak ve söz konusu üründe kaz tüyü kullanılıp kullanılmadığını araştırıp iyice emin olmak gerekmektedir hayvan haklarının iyileştirilmesi, hayvana karşı zulümlerden olan kaz tüyü zulmünün  önlenmesi adına.videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. şiddet içerikli olup, duyarlı insanlar olarak kalbimizi acıdan ve şefkatten sızlatsa da, canların maruz kaldıkları acıyı içimizde hissetsek de, gözümüzün tamamen açılması, kaz tüyü vahşeti ve işkencesini yakinen görüp, öğrenip anlamak ve çevremizi bilinçlendirmek üzere çalışmaya teşvik etmek, kaz tüyü karşıtı eylemlerde bulunmak, kaz tüyü üreticilerini protesto etmek, bu firmalara kaz tüyü üretimini durdurmaya yönelik talep içerikli email/mektup/faks göndermek için bu ve benzer algı ve göz ve de ruhu açıcı görsellerin izlenmesi/görülmesi/okunması gerekmektedir, önemlidir, elzemdir.

Bu video da yine kaz tüyü vahşetini anlatan bir görsel olup konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve toplumu bilinçlendirme yöntemlerini öğrenmek için mutlaka sonuna kadar izlenmesi gerekmektedir. ne kadar dayanılmaz olsa da...unutmayalım, bu canları bizden başka düşünen yok, bu canların kurtuluşuna bizden başka vesile olacak insanlar da yok. bizler bu vahşet hususunda yeteri kadar bilinçlenip, çevremizi ve toplumu  kaz tüyü vahşeti hususunda bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz.

BU ÜRÜNLERİN TAMAMINDA İŞKENCE SONUCUNDA ELDE EDİLEN KAZ TÜYÜ KULLANILDIkaz tüyü atölyesi

mont/kaban/yatak/yastık/yorgan v.s. için canların tüyleri bu şekilde yolunuyor, canlar çoğunlukla bu işlem sonucunda yaralanıyor, ölüyor. 


ek: hayvan haklarına yönelik çalışmalarda görsellerin - video/resim/broşür v.s. öneminin son derece fazla olduğuna inanmaktayım. zira, yukarıdaki linkte bulunan kaz tüyünün nasıl elde edildiğini gösterir videoyu izleyen, normal, makul ve ortazekalı olup, sadist, acımasız, şiddet eğilimli olmayan her bireyin bu videoyu izledikten sonra kaz tüyü ürün alıp kullanmayacağından eminim.

UYARI: bu yazı bu blog'da (eski adıyla www.turseng.blogspot.com yeni adıyla www.turseng.com) EARTHLİNGS nick'iyle yazan hayvan hakları savunucusu hukukçuya ait olup, hiç bir şekilde - tamamen veya kısmen - alıntılanamaz, kopyalanamaz, başka bir mecrada yayınlanamaz. toplumu bilinçlendirme amacıyla ilgili yazıdan bahsedilerek, blog linki verilmek suretiyle blog'umuza yönlendirme yapılabilir. blog'da yer alan, earthlings'e ait tüm materyallerin hakkı saklıdır ve yalnızca kendisine aittir. tüm eserleri fikri haklar yasası çerçevesinde koruma altında olup, söz konusu kanun hükümlerine ve işbu uyarıya rağmen hukuka aykırı olarak bu ve diğer tüm eserlerinin kopyalanması, alıntılanması, başka bir mecrada yayınlanması halinde fikri hak ihlali nedeniyle hukuki yola başvurulacağını ve fikri hak ihlali gerçekleştirerek intihal yapan şahıslara hukuki çerçevede, yasalar gereği yaptırım uygulatılacağını önemine binaen bir kez daha belirtirim. 
işbu uyarı earthlings'in bu blog'da yayınladığı tüm eserleri için (yazı/görsel) geçerlidir.