Öne Çıkan Yayın

TAVŞAN - YERYÜZÜNDE YARDIMA EN FAZLA MUHTAÇ OLAN CAN

mezbaha - ölümü farkeden tavşancanın acı ve korku dolu bakışları. ölmek istemiyorlar, yaşama isteğine sahipler, öleceklerini hissedinc...

pitbull etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
pitbull etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

16 Ekim 2021 Cumartesi

tehlikeli köpek şantajı


görselin konuyla bir ilgisi yok, sadece tavşanları çok sevdiğim için ekledim. uzun süredir toparlamakta olduğum tavşan kitabımın kapağı bu olacak.


tehlikeli köpeklerle ilgili toplumda oldukça yanlış bir kanı mevcut, tehlikeli köpeklerin yasak olduğuna dair. halbuki, tehlikeli köpek beslemek yasak değil, tehlikeli köpekleri satmak, üretmek, hediye ve takas etmek vs. yasak. yalnız tehlikeli köpeklerin candostları sıklıkla komşuları/ hasımları veya kötüniyetli varlıklar tarafından `tehlikeli hayvan beslemek yasak, şikayet edersek el koyarlar hayvanınıza` denmek suretiyle bir çeşit şantaja maruz kalmakta, sürekli candostlarına şikayet edilerek el konulacağı gibi bir endişe yaşamakta, adeta sistematik tacize tabi tutulmaktalar.

bu konuya defalarca değindim. tekrar değinme nedenim yan komşumuzun köpeğine yönelik bir diğer komşunun tekrarlanan yoğun şikayeti. özetle, yan komşunun çok uslu, sessiz, sakin, çok tatlı ve çok sevdiğim bir pitbull`u var. çok iyi anlaşıyoruz kendisiyle, beni tanıyor ve mutlu oluyor her gördüğünde, onunla oynuyorum, mama ve ödüller alıyorum, çok değer veriyorum ve hepsinden önemlisi doğal olarak nadiren havladığında da sesinden rahatsız olmuyorum. diğer yan komşu da rahatsız olmuyor, aslında şikayetçi 5. eve kadar hiçbir komşu rahatsız değil. bir tek 5. evdeki komşu niyeyse bu sessiz sakin yavrucağın sesinden çok rahatsız oluyor ve durmaksızın bu canın dostlarını şikayetleri ile taciz ediyor. doğal olarak, yan komşuya takip etmesi gereken hukuki yolları bir emaille göstermiş oldum. bu email metnini buraya da ekliyorum, benzer durumlarla karşılaşan hayvan dostları da bilgilensin diye. not: halihazırda hayvanı kısırlaştırdılar, çip taktırdılar, diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirdiler, mutlu mesut yaşamaya devam ediyor yavrucak.

`merhaba, burada iki sorun var. A. tehlikeli köpek sorunu B. gürültü sorunu

A. TEHLİKELİ KÖPEK SORUNU

1. tehlikeli köpeklerle ilgili genelge ve hayvan koruma kanunu madde 14 j bendinde yer alan yükümlülükleriniz ve düzenlemeler ilişikte, çıktılarını alıp her zaman yanınızda bulundurun.

xxx pitbul melezi olduğu için o da bu tehlikeli köpek kategorisinde. 

 ilgili eklerden de göreceğiniz üzere pitbul BESLEMEK YASAK DEĞİL! üretmek, satmak, takas etmek vs yasak. dolayısıyla, yükümlülüklerinizi yerine getirerek xxx`i beslemeye devam edebilirsiniz. bu hükümlerde besleme/ bulundurma ile ilgili hiçbir kelime geçmiyor, buna göre mevcut pitbulu barındırmaya devam edebilirsiniz ancak üretemezsiniz, satamazsınız vs.

2. kısırlaştırma yükümlülüğünüz var. mutlaka bir an önce kısırlaştırın. kısırlaştırdığınıza dair belgeyi tarım ve orman il müdürlüğü, il hayvan koruma kuruluna götürüp teslim edin ve pitbulunuz olduğunu da belirterek kaydını bu kurula yaptırın. kısır olması - üretme/ satma amacı gütmediğinize dair en önemli ve kesin delil olacak. 

3. belediyeye kaydını yaptırın.

4. kapı dışına köpek uyarı tabelası ekleyin.

5. gezdirmeye ağızlık ve zincir tasma ile çıkarın.

B. GÜRÜLTÜ SORUNU:

gürültü yönetmeliğine göre bu konuda yetkili çevre ve şehircilik bakanlığıdır. 

hayvan polisi gürültü konusunda yetkili değil. 

 yukarıdaki tüm işlemler bittikten sonra, çevre ve şehircilik il müdürlüğüne, şikayet edildiğinizi belirterek gürültü ölçüm talebinde bulunun. aslında bunu şikayetçi talep eder ancak sizin durumunuzda yanlış kurum ilgilenmiş, bu yüzden bizzat başvurun.

desibel ölçerle xxx`in sesinin desibelini ölçecekler. köpeğin yanına değil, şikayet sahibinin bahçesine koyarak ölçüm yapılacak. bu ölçüm sonucuna bakarak desibel sınırını aşıyorsa idari para cezası uygulayacaklar. köpeğe el koymak, barınağa aldırmak vs gibi eylemler mümkün değil.

benim fikrime göre xxx nadiren ve pesten havladığı için bu gürültü sınırını aşması söz konusu olmayacak. bu yüzden para cezası da uygulanmayacak.

ayrıca, neden kaydı geç yaptırdığınızı sorarsa belediye ve il hayvan koruma kurulu, bu konuda bilgisiz olduğunuzu, toplumun bu konuya dair yeterince bilinçlendirilmediğini, veteriner hekimlerin bile sizi bu konuda bilgilendirmediğini, ancak bu olaydan sonra kişisel araştırmanızla yükümlülüklerinizi öğrendiğinizi, buna rağmen şimdiye kadar köpeğinizi asla üretmediğinizi, aileden biri olarak gördüğünüzü belirtin. 

son olarak, hayvan polisinin tehlikeli köpeklerle ilgili yetkisi - ÜRETMEK VE SATMAKLA sınırlı, buna göre, hayvan polisi sadece tehlikeli köpekler satılıyor veya üretiliyorsa müdahale edebilir, xxx kısır olacağı için hayvan polisinin yetki alanı dışında kalacak. 

özetle, size, `tehlikeli hayvan yasak` - diye bir söylemde bulunulduğunda, ilişikteki çıktıları göstererek, beslemenin yasak olmadığını, üretmenin/ satmanın yasak olduğunu söyleyeceksiniz. kısır olduğuna dair belgeyi de gösterip sadece besleme amaçlı bulundurduğunuzu, üretmediğinizi, yükümlülüklerinizi de yerine getirdiğinizi vurgulayacaksınız.

-------------------

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ:

"h.k.k. madde 14, bent l'de bu hayvanlarla ilgili düzenleme bu şekilde yer almıştır: l) pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır."

"tehlikeli hayvan sahiplerinin yükümlülükleri;
1) dogo argentino, fila brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde il hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim edeceklerdir.
2) köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaktır.
3) adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecektir.
4) köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili belediyeye teslim edecektir.
5) mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecektir.
6) köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir kullanacaktır.
7) köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık takacaktır.
8) binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhaları köpeğin olduğu binanın tüm giriş yerlerine asacaktır.
9) köpek; binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar vermeyeceği bir şekilde barındıracaktır.
10) tüm veteriner kliniklerine bakım ve tedavi amaçlı gelen tehlike arz eden köpeklerin veteriner hekimler odası tarafından ilgili valiliğe yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir."

 ---------------------------------------------------

TEHLİKELİ KÖPEKLERLE İLGİLİ GENELGE


T.C

             ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

SAYI : B 18 0 DMP 0 03 05 010 01/126/3070                                                     22.04.2008 

KONU: Tehlikeli köpekler                                                                                   Bilindiği üzere Bakanlığımızca; hayvanların ranat yaşamalarını, Fyi ve uygun muamele edilmelerini, onların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 14. maddesinin (1) bendinde; "Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklâmını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır" hükmü yer almaktadır.

Bu hükme uymayanlara Kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3.000 YTL. idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.

Bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla, Kanunda belirtilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa haricinde ülkemizde Kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair Bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon kurulmuş olup Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinde yer alan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa'ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.

Ayrıca, tehlikeli köpekleri bulunduran hayvan sahiplerinin aşağıdaki hükümlere uymaları gerekmektedir;

1)    Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini
bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde İl Hayvan
Koruma Kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde
kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim
edeceklerdir.

2)     Köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaktır.

3)      Adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecektir.

4)   Köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili
belediyeye teslim edecektir.

5)  Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecektir.

6)   Köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve
geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir
kullanacaktır.

7)    Köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık
takacaktır.

8)      Binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhaları köpeğin olduğu binanın tüm giriş yerlerine asacaktır.

9)      Köpek; binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar vermeyeceği bir şekilde barındıracaktır.

10)   Tüm veteriner kliniklerine bakım ve tedavi amaçlı gelen tehlike arz eden
köpeklerin veteriner hekimler odası tarafından ilgili Valiliğe yazılı olarak bilgi verilmesi
gerekmektedir.


BARKOD 364619     644763

 Söğütözii Cad. 14/E Kat: 16 A Blok Söğütözü/ANKARA Tel. 103121 207 50 00 (60711 Faks:(0312i 287.11.78


S,raNo:9222   KT 29.04.2008

 

                                          T.C

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Bu bağlamda, tehlikeli hayvanları bulunduran kişilerin yukarıda belirtilen hükümlere
uymaları için internet, yerel basın, hayvan koruma dernek ve vakıfları aracılığı ile halka
duyurulmasının sağlanması hususunda;                                              

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

İMZA/ MÜHÜR

4 Ekim 2014 Cumartesi

sokakta yan yana 2 pitbull 2 rottweiler gezdirmek

halen pitbul beslemenin yasak olduğunu sananları göstermiştir. 
pitbull beslemek yasak değil, pitbul üretmek, satmak, takas ve hediye etmek yasak.
yani mevcut pitbullar candostları ile birlikte mutlu mesut, yaşamlarının sonuna kadar yaşayabilir. ancak üretilemezler, satılamazlar, hediye ve takas edilemezler. hatta kısırlaştırma zorunluluğu mevcuttur. pitbull, dogo, tosa ve filalarını kısırlaştırmayanlar için hayvan hakları mevzuatında yaptırımlar öngörülmüştür ve katı bir şekilde uygulanmaktadır. 
detaylı bilgi için: (bkz: tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme)
bu videoda yer alan görüntülerde şahsım için tek sorun pitbulların ağızlıksız dolaştırılmaları. zira pitbull ve diğer 3 cins köpek için ağızlık ve zincir tasmayla dolaştırılma koşulu mevcut, öyle ki, bu koşula uymayanların şikayet edilmesi halinde köpeklere el konulma ve barınağa alınma gibi çok ciddi yaptırımlar sözkonusu olmaktadır. bu yüzden her zaman belirttiğim gibi pitbull ve diğer 3 cins köpek candostunuz varsa, bu canların kalan ömürlerini barınakta geçirmelerini istemiyorsanız 5 liraya ağızlık, 10 liraya zincir tasma alıp öyle çıkarın dolaşmaya. 
bunun haricinde köpeklerin kulak ve kuyruklarının kestirilmediği de görülmekte ki, bunu da çok takdir ettim. kötüniyetli olmadıklarına önemli bir emaredir bu durum. dövüş veya diğer canlılar için tehlike arz eden bir tarzda yetiştirmek isteyenler maalesef pitbullarının kulak ve kuyruklarını kestirmektedirler.
özetle, gayet sevimli bir görüntü, bu canlarla ben karşılaşmış olsaydım, hemen ağızlık için uyardıktan sonra devamında dördüyle de sarıla boğuşa oynardım.

ek: 
(bkz: pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri)
(bkz: kediyi pitbull'a öldürten genç/@earthlings)
(bkz: köpeğine ağızlık tak/@earthlings)
(bkz: hayvan sahiplerinin kısırlaştırma yükümlülüğü)
ve 
(bkz: köpeklerin kulaklarını ve kuyruklarını kesmek)


23 Mayıs 2014 Cuma

kediyi pitbull'a öldürten genç

(bkz: köpeğine ağızlık tak/@earthlings)
(bkz: tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme)
(bkz: pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri)

ek: pitbull, dogo, tosa ve filalarla ilgili bilinmesi ve uygulanması, uygulamayanların uyarılması, uyarıya rağmen kaçınanların il orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edilerek yaptırım uygulatılması gerekenler detaylı olarak üstteki linklerde mevcut. herkes okusun, öğrensin, öğretsin, uygulanmasını sağlasın.
en temel 3'ünü burada da belirtmekteyim: 1. ağızlık takma zorunluluğu,
2. zincir tasma kullanma zorunluluğu, (dikkat! alelade, plastik v.s. değil, zincir)
3. kısırlaştırma zorunluluğu.
bu köpeklerle ilgili diğer tüm yükümlülük, sorumluluk ve zorunluluklar belirttiğim üzere linklerde tarafımdan açıklanmıştır.

hem bu hayvanların, hem de diğer hayvan ve küçük çocukların yaşam hakkının korunması için bu hususların bilinmesi ve yaygınlaştırılması, herkesçe bilinmesinin sağlanması önemlidir. 
bu dört cins köpeğin sahipleri tarafından kısırlaştırılmaması, bilakis ürettirilip internet üzerinden veya reel ortamda satılmasının tespiti halinde hemen il orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet ederek tüm yaptırımları uygulatın.
özellikle facebook ve twitter üzerinden kendi profilleri, sayfalar veya gruplar üzerinden bu dört cins köpeğin satışını yapanların farkedilmesi halinde hemen linklerini, görsellerini, iletişim bilgilerini alarak belirtilen makama şikayet edin. bu durumda köpeklere el konur, zavallılar üretilmekten, sürekli çiftleştirme ve doğurtulma sonucunda hasta düşüp ölmekten kurtarılır, şahsa da yüklü idari para cezası verilir.


                                                                             *****
sahipsiz - sokak hayvanının ölümüne sebep olduğu için şikayet dilekçesi ile bulunduğu ilin orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edilmesi halinde, idari para cezası yaptırımına tabi tutulacak olan yaratık.görseli izlemedim, izleyenler arasından hayvan haklarına duyarlı olanlar bu tür somut olaylarda kullanılması için hazırlamış olduğum sahipsiz hayvana eziyet edenleri şikayet dilekçesini olaya uyarlayarak olayın vuku bulduğu ilin orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edebilirler. 
şahsın kimliğinin, görselin yayınlandığı haber sitesinden yardım alınarak tespit edilmesini, devamında dilekçeye eklenmesini önermekteyim.
kimliğin tespit edilememesi halinde, herhalükarda dilekçeyi görsel linkini ve olay hakkında malum olan tüm bilgileri ekleyerek aynı şikayet makamına elden/emaille/faksla/mektupla v.s. gönderin.
http://www.turseng.com/...anlara-eziyet-edenleri.html - bu dilekçe sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik tüm kötü muamele durumlarında kullanılır, somut olayların ortaya çıktığı illerin orman ve su işleri müdürlüklerine başvurularak zavallı sokak hayvanının hakkı aranır. 

kötü muameleye örnek - bir sokak hayvanını öldürme, öldürtme, yaralama, dövme, işkence etme, tecavüz v.s.


29 Haziran 2012 Cuma

pitbul teriyer düşmanı


hayvanlara yönelik kinini, nefretini dile getirmek, canlara yönelik şiddeti, vahşeti körüklemek için pitbul'u bahane eden hayvan düşmanı.

pitbulun yasaklanması gibi başlıklar altında veya reel hayatta, h.k.k.-un tabiriyle tehlikeli hayvanların toplanıp uyutulmasını isteseler, çok arzu etseler de, böyle bir işlem hayvan haklarına aykırı olduğundan hiç bir zaman gerçekleşmeyecek, hevesleri kursaklarında kalacaktır.
bir canın yasaklanmasını istemek yerine biraz araştırıp, bilgi sahibi olmak daha yerinde bir davranış olacaktır.
(bkz: tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme),
(bkz: pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri)

ek: hayvan dostları zaten biliyordur bilmiyorsa da okuyup bilgilenir ama, hayvan düşmanlarının bilgi edinmek gibi bir amacı olduğundan emin olmadığım için ilgili başlıklardan alıntı yapacağım.

"h.k.k. madde 14, bent l'de bu hayvanlarla ilgili düzenleme bu şekilde yer almıştır: l) pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır."

"tehlikeli hayvan sahiplerinin yükümlülükleri;
1) dogo argentino, fila brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde il hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim edeceklerdir.
2) köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaktır.
3) adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecektir.
4) köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili belediyeye teslim edecektir.
5) mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecektir.
6) köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir kullanacaktır.
7) köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık takacaktır.
8) binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhaları köpeğin olduğu binanın tüm giriş yerlerine asacaktır.
9) köpek; binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar vermeyeceği bir şekilde barındıracaktır.
10) tüm veteriner kliniklerine bakım ve tedavi amaçlı gelen tehlike arz eden köpeklerin veteriner hekimler odası tarafından ilgili valiliğe yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir."

sonradan ek düzenlemeyle dogo argentina ve fila brasileiro da bu köpekler arasına dahil edildi.
buna göre halihazırda yaşamakta olan bu tehlike arz eden canları kurallara uygun olarak, gerekli önlemleri alarak beslemek ve barındırmak yasak değil, ama üretmek, satmak yasaktır. böylece halihazırdaki canların yaşam hakkı korunmakta, üremesi engellenmektedir.
detaylı bilgi ve devamı için ilgili başlıklara bakılmasını önermekteyim. bilhassa hayvan düşmanlarının, belki ilgili önlemleri, düzenlemeleri öğrenirseniz bir nebze de olsa kalbinizdeki bu korkunç duygudan arınırsınız.

19 Haziran 2012 Salı

pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri


5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve bakanlık genelgelerinde tehlikeli köpekler olarak tanımlanan pitbull terrier, japanese tosa, fila brasileiro ve dogo argentino cinsi köpeklerin ve yine mevzuatın ifadesiyle bu köpeklerin melezlerinin sahiplerinin diğer hayvan sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ek olarak, sırf bu köpek sahiplerine özel olarak düzenlenmiş bulunan ve uygulanmaması, ihlal edilmesi halinde yaptırımları bulunan zorunluluklar.
buna göre, bu köpeklerin sahipleri hem bu köpeklerin, hem de toplumun can güvenliğinin temin edilmesi amacıyla kanunla kendilerine yüklenen bu görev, sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. bu yükümlülüklere ek olarak hayvan hakları mevzuatında belirtilen hayvan sahiplerinin görev ve sorumlulukları da yine bu şahıslara yüklenmiştir. bu şahıslar diğer hayvan sahiplerinin görev ve yükümlülüklerinden ari değiller. burada düzenlenen yükümlülükler bu köpeklerin özellikleri nedeniyle kanunla tanımlanan ek yükümlülüklerdir.
bu hükümler aşağıda görülebilir:
genelge
"t.c. çevre ve orman bakanliği
doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
sayi: b 18 0 dmp 0 03 05 010 01/ 126 22/04/2008
konu: tehlikeli köpekler
dağitimli
bilindiği üzere bakanlığımızca; hayvanların rahat yaşamalarını, iyi ve uygun muamele edilmelerini, onların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayan 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
söz konusu kanunun 14. maddesinin (l) bendinde; “pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklâmını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır” hükmü yer almaktadır.
bu hükme uymayanlara kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3.000 ytl. idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.
bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla, kanunda belirtilen pitbull terrier, japanese tosa haricinde ülkemizde kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı müsteşarlık makam oluru ile bir komisyon kurulmuş olup hayvanları koruma kanununun 14. maddesinde yer alan pitbull terrier ve japanese tosa’ya dogo argentino, fila brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir.
ayrıca, tehlikeli köpekleri bulunduran hayvan sahiplerinin aşağıdaki hükümlere uymaları gerekmektedir;
yükümlülükler;
1) dogo argentino, fila brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde il hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim edeceklerdir.
2) köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaktır.
3) adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecektir.
4) köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili belediyeye teslim edecektir.
5) mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecektir.
6) köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir kullanacaktır.
7) köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık takacaktır.
8) binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhaları köpeğin olduğu binanın tüm giriş yerlerine asacaktır.
9) köpek; binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar vermeyeceği bir şekilde barındıracaktır.
10) tüm veteriner kliniklerine bakım ve tedavi amaçlı gelen tehlike arz eden köpeklerin veteriner hekimler odası tarafından ilgili valiliğe yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

bu bağlamda, tehlikeli hayvanları bulunduran kişilerin yukarıda belirtilen hükümlere uymaları için internet, yerel basın, hayvan koruma dernek ve vakıfları aracılığı ile halka duyurulmasının sağlanması hususunda;
bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
prof. dr. m.kemal yalinkiliç
bakan a.
genel müdür"

görüldüğü üzere genelgede tehlikeli köpek sahiplerinin sorumlulukları maddeler halinde, gayet açık, seçik, net olarak belirtilmiştir. yapılması gereken çevremizde bu apaçık hükümlere aykırı davranan, örneğin, bu dört cins köpekten birine veya melezlerine sahip olup da kısırlaştırmayan, bunları üreten, satan, hediye eden, sahiplendiren, ağızlıksız dolaştıran, zincir tasma kullanmayan, özetle yukarıdaki maddeleri ihlal eden birini gördüğümüzde yapılması gereken ilgili şehirdeki il orman ve su işleri müdürlüğüne ilgili şahısları açık adres, isim ve olayı anlatan bir dilekçe ile brlikte şikayet etmektir. bu durumda bu kuralları ihlal eden tehlikeli köpek sahibine söz konusu kurum yapıtırım uygulayacak, 3000 tl idari para cezası verecektir. bu da görüldüğü üzere oldukça etkili ve caydırıcı bir yaptırımdır.

sadece tehlikeli köpek sahipleri değil, evinde ve bahçesinde ev ve süs veya kontrollü hayvan bulunduranların da yine bu hayvanlarını kısırlaştırma yükümlülüğü söz konusudur mevzuat gereği.

tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme - 2.


kanunkoyucunun tehlikeli hayvan olarak tanımlanan canlarla ilgili yapmış olduğu bu düzenleme ile bu canların yaşam hakkı da koruma altına alınmıştır. bu canları fiyatlarının yüksek olması hasebiyle yasadışı olarak kendi evinde, çiftliğinde gerekli üretim izinleri olmadan (üretim izni verilemez zaten zira bu hayvanların üretilmesi yasak) bu canları üretip satmak suretiyle sağlığını sömürmesi, ömrünü kısaltması da yasaklanmıştır.
bu düzenleme ile açıkça görüldüğü üzere bu hayvanın halihazırdaki sahipleri kanunun öngördüğü yükümlülükleri, sorumlulukları yerine getirmek koşuluyla bu canları evinde, bahçesinde barındırabilir, diğer canlar gibi gezmeye çıkartabilir. bu tür hayvan sahiplerine gidip de, "pibull yasak", "dogo yasak" barındıramazsın bu canları, "seni şikayet edeceğim" demek hukuka aykırıdır. zira, kanunda öngörülen bu düzenleme ile bu canların barındırılması yasaklanmamıştır, hayvan sahipleri halihazırdakı bu can dostlarını rahatlıkla barındırabilir, ancak bu canların üretilmesi, satılması ve hediye edilmesi yasaklanmıştır.
yani, yasaklanan bu canlar değil, bu canların üretilmesi, satılması, hediye edilmesidir. kanun bu canların sahipleri için bununla ilgili çok sayıda yükümlülük ve görev öngörmüştür.

bizim bölgede hemen hemen her bahçede bir can dostu var. bir komşumuzun da pitbull cinsi bir köpeği var. bu can diğer canlar gibi son derece sevimli, canayakın, tatlı, şirin şeker bir can.
o evin önünden geçerken hemen kendisini sevdirmek istiyor. kuyruğunu kopacak gibi sallıyor, çok seviniyor yoldan geçen birilerini görünce. biz de gidip onu sevmeden, oynamadan geçip gitmiyoruz o sokaktan. hem o mutlu oluyor, hem de biz, çok seviyoruz o canı.
sürekli mahallenin çocukları ile sarmaş dolaş vaziyette. bu canı sevmeyen bir insan bile yok bizim civarda.
zaten bu tür köpeklerde dikkat edilmesi gereken husus şudur: bu canları köpek dövüşü olarak veya diğer kötü niyetlerle kullanacak olan sahipleri ilk önce kuyruk ve kulaklarını kestirirler kanuna aykırı olmasına rağmen.
bizim bu komşu pitbull'un kuyruğu yerinde, sevincini gayet güzel ifade ediyor.


tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme - 1.

hayvanları koruma kanununun 14.m. l bendinde öngörülen, günlerdir sözlükte pitbull'un yasaklanması gibi herhangi bir anlam içermeyen başlıkta tartışılan konuyla ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla belirtmekte fayda gördüğüm düzenleme.
pitbull'un yasaklanması diye bir ifade hiç bir anlam içermemektedir. zira, neyi amaçladığı anlaşılmamaktadır. pitbull'un yasaklanması istek ve talebiyle kastedilen pitbull'ların toplanıp uyutulması ise bu talebin hayvan hakları ihlali oluşturduğu apaçık ortadadır. çünkü, her hayvan yaşam hakkına sahiptir, hiç bir hayvan karakteristik özelliklerinden dolayı, ne kadar tehlikeli olursa olsun öldürülmeyi haketmez, böyle bir işlem ve eylem de hayvan haklarına aykırılık oluşturur.
olaya pitbull'ların yasaklanması şeklinde değil, pitbull gibi kontrol edilmesi zor ve kanunun ifadesiyle tehlikeli köpeklerle ilgili gerekli düzenlemelerin tam olarak uygulanmak suretiyle hem bu canların, hem de toplumun can güvenliğini kontrol altına alınması şeklinde yaklaşmak gerekmektedir.

h.k.k. madde 14, bent l'de bu hayvanlarla ilgili düzenleme bu şekilde yer almıştır: l) pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır.
sonradan çevre ve orman bakanlığı, şimdiki adıyla orman ve su işleri bakanlığının ek düzenlemeleri ile fila brasilieiro ve dogo argentino gibi köpekler de bu tehlikeli hayvanlar tanımına eklenmiş ve bu hayvanların da h.k.k. madde 14/l uyarınca üretilmesi, satışı, ücretsiz sahiplendirilmesi, hediye edilmesi yasaklanmıştır.
önemli: buna göre, bu köpekleri kanun hükümlerine aykırı olarak üreten, kanunun öngördüğü ve ekleyecek olduğum koşullara aykırı olarak gezdiren, kısırlaştırmayan, satan, hediye eden, ücretsiz sahiplendiren kişiler hukuka aykırı davranmış olacaklarından, bu tür kişilerin görülmesi, bilinmesi halinde mutlaka ilgili şehirdeki il orman ve su işleri müdürlüğüne müracaat edilerek, kanunda öngörülen yaptırımların uygulanmasının talep edilmesi gerekmektedir.

görüldüğü üzere, kanunkoyucu bu hayvanların can güvenliğini korumakla birlikte, bu hayvanın üretilerek çoğaltılmasını, satılmasını yasaklamış, bu hayvanlarla ilgili bu canların sahiplerine çok önemli yükümlülükler üstlemiştir. bu yükümlülüklere aykırı davranan tehlikeli köpek sahiplerinin şikayet edilmesi halinde gerekli yaptırımlar uygulanacaktır bu şahıslara.
tehlike arz eden köpeklerin öldürülmesi gibi hayvan haklarına aykırı taleplerde bulunmak yerine bu hayvan sahiplerinin kanunla üstlendikleri yükümlülüklerine aykırı davranıp davranmadığına bakmak gerekir.
pitbull ve diğer tehlikeli köpek sahiplerinin yükümlülükleri ve yaptırımlarını daha sonra yazacağım.

1 Haziran 2012 Cuma

PİTBUL SATIŞININ YASAK OLMASI - 2. Yazı


ÖN YAZI: Halihazırdaki H.K.K. pitbul canlar hakkında makul ve yaşam hakkını koruyan hükümler öngörmektedir. Buna karşılık, yeni tasarı bu makul çözümlerden tamamen uzaklaşarak yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren 3 ay içinde tüm sahipli ve sahipsiz pitbulların toplatılarak uyutulmasını, yani öldürülmesini öngörmekte, böyle hayvan hakları savunucuları olarak eleştirdiğimiz halihazırda yürürlükte bulunan H.K.K.'un bile gerisinde kalmakta, adeta bu kanunu aratmaktadır. Bu keyfiliğe karşı çıkarak canların hakkını savunalım, koruyalım ve imza kampanyalarına katılarak bu korkunç tasarının yasalaşmasını engelleyelim.

-------------------------------------------------
YAZI: (Halihazırda uygulama bu yazıda belirttiğim şekilde ve hem hayvan haklarına, hem de insan haklarına uygundur. Hem bu tehlikeli diye nitelenen canları, hem de insanları korumaktadır. Bu şekilde kalması gerek yasal düzenlemenin. Yeni değişiklik ve düzenlemeye HAYIR!!!).
hayvanları koruma kanununun tck'ya alınması suretiyle söz konusu kanundaki tüm yaptırımlar idari para cezası olmaktan çıkıp adli para cezası ve hapis cezasına dönüştürüleceğinden daha caydırıcı olacak ve daha iyi uygulama alanı bulacak hukuki düzenleme.
pitbul teriyer düşmanı, pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri, tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme başlıklarında da belirttiğim üzere bu dört tür köpeği köpek dövüşü veya benzer amaçlarla değil, evcil hayvan olarak yükümlülüklerine uygun şekilde barındıran can dostlarının neredeyse tacize varacak şekilde üzerlerine gidilmesi tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. buna göre türkiye'de pitbul beslemenin yasak olduğu düşünülmekte veya yasaklanması yani bu canların sahiplerinin ellerinden alınarak uyutulması talep edilmektedir çok sayıda pitbul düşmanı değil aslında hayvan düşmanı, yaşam düşmanı tarafından. (bkz: pitbul teriyer düşmanı/@earthlings)
bilinmesi gereken halihazırda mevcut pitbul ve diğer üç tür köpeğin değil, bunların üretilmesinin, satılmasının yasaklanmış bulunmasıdır.
pitbul ve diğer üç tür köpeğin sahiplerinin en önemli yükümlülüğü - kısırlaştırmadır. mutlaka ve evleviyetle bu canları kısırlaştırarak belediyeye kaydettirmeleri gerekmektedir bu canların dostlarının.

önemine binaen tekrar belirtiyorum: önemli
1. facebook, twitter, ekşisözlük* ve pet sitelerinde pitbul ve diğer üç tür köpeği üreten, satan şahıs ve sayfa ve de gruplara rastlanması halinde ilgili gerekçeyle site yönetmine şahsın bloke edilmesi ve sayfa ve grupun kapatılması talep edilir.
2. köpek dövüşü yapılmakta ise pitbul veya diğer köpekler kullanılarak; - il emniyet müdürlüğü bilişim şubesine bildirilir.
3. üretim ve satışı yapılıyorsa bu sayfa ve gruplarda, bulunulan ildeki il orman ve su işleri müdürlüğüne bildirilir.
bunlar yapıldığında belirttiğim yaptırımlar uygulanır bu hukuka aykırı davranan şahıslara.

PİTBUL SATIŞININ YASAK OLMASIÖn Yazı: Halihazırda yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu aşağıda yazıda belirttiğim makul çözümleri öngörmektedir pitbul ve diğer 3 tür tehlikeli köpeklerle ilgili. Bu hükümlere göre mevcut tehlikeli köpeklerin yaşam hakkı korunmakla birlikte üretilmesi, satılması, takas ve hediye edilmesi yasaklanmıştır. Bu oldukça makul ve yerinde bir çözümdür. Ancak, hayvan düşmanı kalpsizler tarafından önerilen ve bakanlıkça tasarılaştırılarak başbakanlığa yasalaşmak üzere gönderilen yeni düzenlemede tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde tüm pitbulların toplanarak öldürülmesi öngörülüyor. Bu yaşam hakkını hiçe sayan, hayvan düşmanı yeni hayvan hakları kanunu tasarısına aklı başında her hayvan hakları savunucusu karşı çıkmakta ve tepkilerini dile getirerek yasalaşmasını engellemeye çalışmaktadır.
Bu hayvan düşmanı tasarıya karşı imza kampanyasına katılarak imza atmak her aklıbaşında ve kalbi yerinde insan için elzemdir:

YAZI:
5199 s. h.k.k.'nun öngördüğü hüküm gereğidir.
söz konusu kanunun 14. maddesinin (l) bendinde; “pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklâmını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır” hükmü yer almaktadır.
"bu hükme uymayanlara kanunun 28. maddesi gereğince hayvan başına 3.000 ytl. idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur.
bu hükme açıklık getirilmesi amacıyla, kanunda belirtilen pitbull terrier, japanese tosa haricinde ülkemizde kanunun 14. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan köpek ırklarına dair bakanlığımızda oluşturulan 20.11.2007-208 sayılı müsteşarlık makam oluru ile bir komisyon kurulmuş olup hayvanları koruma kanununun 14. maddesinde yer alan pitbull terrier ve japanese tosa’ya dogo argentino, fila brasileiro ve bu ırkların melezleri de ilave edilmiştir".
"ayrıca, tehlikeli köpekleri bulunduran hayvan sahiplerinin aşağıdaki hükümlere uymaları gerekmektedir;
yükümlülükler;
1) dogo argentino, fila brasileiro ve yukarıda belirtilen ırkların melezlerini bulunduran hayvan sahipleri söz konusu talimatın yayımından itibaren üç ay içinde il hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldıracak, altı ay içerisinde kısırlaştırarak, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına teslim edeceklerdir".
diğer yükümlülükler için (bkz: pitbul sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri)
(bkz: tehlikeli köpeklerle ilgili yasal düzenleme)
önemli:
buna göre, h.k.k. ve bakanlık genelgesine aykırı olarak en önemli yükümlülüğü olan söz konusu köpekleri kısırlaştırmayarak;
yasaklar
1. pitbull, dogo, tosa ve fila türlerinin ve melezlerini üreten,
2. satan
3. hediye eden,
4. takas eden,
5. ücretsiz sahiplendiren

şahıslara h.k.k. madde 28 hükmü gereği
1. 3000 tl para cezası,
2. söz konusu köpeğe el konulması,
3. bir daha hayvan sahiplenmesinin engellenmesi şeklinde üç yaptırım uygulanır. yaptırımlar

yaptırımı uygulayacak olan kurum
il orman ve su işleri müdürlüğüdür.

buna göre, çevrenizde, sosyal ve görsel/yazılı medyada herhangi bir şekilde ilgili maddede belirtilen bu dört tür köpeğin üretimini, satışını, takasını yapan, ücretsiz sahiplendirmesini veya hediye edilmesini sağlayan kimselerin tespit edilmesi halinde hemen bulunduğunuz ildeki orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet ederek, ilgili 14. maddenin uygulanmasını ve hukuka aykırı davranan şahsın 28. ve 24. maddedeki yaptırımlara tabi tutulmasını sağlamak gerekmektedir.
kanun maddeleri bu tehlikeli köpek diye tabir edilen canların yaşam hakkını korumakla birlikte, üretimini, satışını ciddi şekilde yasaklamıştır. bu kanun hükümlerine aykırı davranak, ilgili kuralları ihlal ederek bu canları üretip satan ve maalesef çoğunlukla köpek dövüşünde kullanılmak üzere yetiştiren ve satanlar ilgili 3 yaptırıma tabi tutulacaktır il orman ve su işleri müdürlüğüne şikayet edildiklerinde.
özellikle, facebook ve pet siteleri gibi kontrolün minimumda olduğu sitelerde bu canların üretimini, satışını, takasını ve hatta köpek dövüşünün organize edilmesini temin edenler olduğunu bilmekteyiz.
bu tür siteleri kullanan hayvan haklarına duyarlı insanların bu amaçla açılmış sayfa ve grupları ilk önce facebook'a ve ilgili site yönetimine şikayet ederek bildirmeleri (hukuka aykırılık veya en yakın gerekçeyle), devamında köpek dövüşü söz konusu ise ilgili emniyet müdürlüğüne sayfa linki ve varsa şahıs bilgileri ile birlikte iletmeleri, satış ve üretim yasağına aykırı davranılmasına yönelik belirttiğim yaptırımları uygulaması için de il orman ve su işleri müdürlüğüne link ve varsa kişi bilgileriyle birlikte şikayeti bildirmeleri bu şahıslara belirtilen tüm yaptırımların uygulanmasını sağlayacaktır.
facebook ve twitter kullanmayan biri olarak google'da basit bir aramada bile bir kaç pitbull satış ve üretim sayfasına rastladım. facebook kullananlar daha kolaylıkla ve daha rahatça bu sayfa ve iletişim bilgilerine ulaşarak şikayetlerini iletebilirler.
bu hususu ihmal etmemek ve bu tür grup, kişi ve sayfalara denk geldiğinde geçip gitmemek, belirttiğim hukuki yolları izleyerek şikayet edip, hukuki yaptırımların uygulanmasını sağlamak pitbul canların çoğunlukla köpek dövüşlerinde kullanılmasının önüne geçilerek yaşam hakkını koruyacağı gibi, yasa hükmünün uygulanarak üretim ve satışının yapılmasının da karşısını alacaktır.