Öne Çıkan Yayın

`Uğurlu` Tavşan Bacağı Vahşeti

TAVŞAN BACAĞI VAHŞETİ İnsanoğlunun hayvanların tüyünden, yününden, özelliklerinden, sütünden, etinden vs. vs. yüzlerce işkence yöntemi...

kaz tüyü sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster
kaz tüyü sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster

KAZ TÜYÜ İŞKENCESİ - KAZ TÜYÜ ÜRÜNLERİ SATIN ALMAYIN
ÖNEMLİ: Görseller +18 olup, kalp, ruh ve sinir hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir.
kaz tüyü dehşeti, kaz tüyü zulmü, kaz tüyü işkencesi olarak da bilumum isimler verilebilecek olup, her zamanki gibi insan kaynaklı eziyet örneklerinden olmasına rağmen maalesef mevzuat çerçevesinde yasal olarak görülmesi nedeniyle hayvan hakları savunucusu hukukçu olarak bu apaçık hakka aykırılık nedeniyle hukuki takip ve şikayet yoluna gidemediğim, ancak etik gerekçelerle ve açıkça hayvan hakları ihlali oluşturan yasal işkence örneklerinden olması hasebiyle bilinçlendirme çalışmaları yapılmak suretiyle toplumu bu ürünleri satın almaktan alıkoyabileceğimiz, üreticileri protesto ederek deryada katre kadar da olsa hayvan hakları adına olumlu adım atabileceğimiz, bir kaç yüz kazı kurtarsak bile kar sayacağımız acımasızlık.
işkence sonucu elde edilen, kullanıldığı her ürünün ve ürünü üreten ve/veya kullanan üretici ve/veya satıcıların ivedilikle protesto edilmesi gereken, yasal işkence örneklerinden birisi. 
hayvanların etinden, sütünden, derisinden, kürkünden, tüyünden, özelliklerinden v.s. yararlanan, bunu yaparken de bu canlara çeşitli ve akılalmaz eziyetler etmekten geri durmayan insanoğlunun doymak bilmeyen açgözlülüğü ve ne pahasına olursa olsun lüks düşkünlüğü örneklerinden birisi/en dayanılmazlarından bir numunesi kaz tüyü işkencesidir. aynen deneyler, kürkler gibi kaz tüyü endüstrisi de canlara acı vermesine, işkence ve eziyet içermesine, ölümüne sebep olma pahasına yasal işkencelerdendir.
önemli: kaz tüyü dehşetine katkıda bulunmamak, kaz tüyü endüstrisini büyüterek daha fazla canın ölümüne sebep olmamak için, arz talep dengesinin tarafı olarak talebi artırmak suretiyle arzı - yani bu canlara uygulanan bu işkenceleri artırmamak için kaz tüyü ürün satın almaktan vazgeçin. zaten bilinçli bir tüketici iseniz, lüks karşıtı ve hayvan haklarına duyarlı bir bireyseniz de, çevrenize bu kaz tüyü işkencesini aktararak, onların da kaz tüyü ürünler satın almasını engelleyin, çevrenizi bu konuda bilinçlendirin. 
kaz tüyü ürünlere örnekler: montlar, kabanlar, yastık ve yorganlar, yataklar v.s. 
çok sayıda üründe bu işkence sonucunda elde edilen tüy kullanılmaktadır. ürünün dışında tüy olmamasına aldanmamak, etiketi mutlaka okumak ve söz konusu üründe kaz tüyü kullanılıp kullanılmadığını araştırıp iyice emin olmak gerekmektedir hayvan haklarının iyileştirilmesi, hayvana karşı zulümlerden olan kaz tüyü zulmünün  önlenmesi adına.videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. şiddet içerikli olup, duyarlı insanlar olarak kalbimizi acıdan ve şefkatten sızlatsa da, canların maruz kaldıkları acıyı içimizde hissetsek de, gözümüzün tamamen açılması, kaz tüyü vahşeti ve işkencesini yakinen görüp, öğrenip anlamak ve çevremizi bilinçlendirmek üzere çalışmaya teşvik etmek, kaz tüyü karşıtı eylemlerde bulunmak, kaz tüyü üreticilerini protesto etmek, bu firmalara kaz tüyü üretimini durdurmaya yönelik talep içerikli email/mektup/faks göndermek için bu ve benzer algı ve göz ve de ruhu açıcı görsellerin izlenmesi/görülmesi/okunması gerekmektedir, önemlidir, elzemdir.

Bu video da yine kaz tüyü vahşetini anlatan bir görsel olup konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve toplumu bilinçlendirme yöntemlerini öğrenmek için mutlaka sonuna kadar izlenmesi gerekmektedir. ne kadar dayanılmaz olsa da...unutmayalım, bu canları bizden başka düşünen yok, bu canların kurtuluşuna bizden başka vesile olacak insanlar da yok. bizler bu vahşet hususunda yeteri kadar bilinçlenip, çevremizi ve toplumu  kaz tüyü vahşeti hususunda bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz.

BU ÜRÜNLERİN TAMAMINDA İŞKENCE SONUCUNDA ELDE EDİLEN KAZ TÜYÜ KULLANILDIkaz tüyü atölyesi

mont/kaban/yatak/yastık/yorgan v.s. için canların tüyleri bu şekilde yolunuyor, canlar çoğunlukla bu işlem sonucunda yaralanıyor, ölüyor. 


ek: hayvan haklarına yönelik çalışmalarda görsellerin - video/resim/broşür v.s. öneminin son derece fazla olduğuna inanmaktayım. zira, yukarıdaki linkte bulunan kaz tüyünün nasıl elde edildiğini gösterir videoyu izleyen, normal, makul ve ortazekalı olup, sadist, acımasız, şiddet eğilimli olmayan her bireyin bu videoyu izledikten sonra kaz tüyü ürün alıp kullanmayacağından eminim.

UYARI: bu yazı bu blog'da (eski adıyla www.turseng.blogspot.com yeni adıyla www.turseng.com) EARTHLİNGS nick'iyle yazan hayvan hakları savunucusu hukukçuya ait olup, hiç bir şekilde - tamamen veya kısmen - alıntılanamaz, kopyalanamaz, başka bir mecrada yayınlanamaz. toplumu bilinçlendirme amacıyla ilgili yazıdan bahsedilerek, blog linki verilmek suretiyle blog'umuza yönlendirme yapılabilir. blog'da yer alan, earthlings'e ait tüm materyallerin hakkı saklıdır ve yalnızca kendisine aittir. tüm eserleri fikri haklar yasası çerçevesinde koruma altında olup, söz konusu kanun hükümlerine ve işbu uyarıya rağmen hukuka aykırı olarak bu ve diğer tüm eserlerinin kopyalanması, alıntılanması, başka bir mecrada yayınlanması halinde fikri hak ihlali nedeniyle hukuki yola başvurulacağını ve fikri hak ihlali gerçekleştirerek intihal yapan şahıslara hukuki çerçevede, yasalar gereği yaptırım uygulatılacağını önemine binaen bir kez daha belirtirim. 
işbu uyarı earthlings'in bu blog'da yayınladığı tüm eserleri için (yazı/görsel) geçerlidir. 

KAZ TÜYÜ Topluma Duyurmaya/Firmalara Tepkiye Devam

en altta da belirttiğim üzere 08.02.13 tarihinde gecenin bir yarısında tamamen tevafuken izlediğim kaz tüyünün elde edildiğini gösterir, altta da yer almakta olan vahşet videosundan çok fazla etkilenip üzülünce blogda linkteki KAZ TÜYÜ İŞKENCESİ - KAZ TÜYÜ ÜRÜNLERİ SATIN ALMAYIN başlıklı yazımı yayınlamış, devamında ekşisözlükte entry olarak girmiş olduğuma dair aşağıdaki 09.02.13 tarihli yazıma denk geldim az önce ve tekrar videoyu ilk gördüğüm andaki duygularımı hatırlayarak etkilendim/üzüldüm.
                                                                *****
 KAZ TÜYÜ İŞKENCESİ - KAZ TÜYÜ ÜRÜNLERİ SATIN ALMAYIN - toplumun, sosyal/görsel/yazılı medyanın kaz tüyü işkencesine karşı duyarsız kalmaması ve tepki göstermesinden, eyleme geçerek kaz tüyü ürünlerin satın alınmamasından ve ilgili firmalara tepki gösterilmesinden son derece memnun olup, konuyla ilgili 08.02.13 tarihli yazımda da belirttiğim
1. topluma duyurulması,
2. satın alınmaması,
3. firmalara tepki gösterilmesine yönelik amaçlarıma ulaşmış olmakla birlikte, halen daha fazla çaba göstermek, daha fazla çalışmak gerektiğini de eklemek isterim. bu üzücü ve etkileyici konuyu çevremize/topluma duyurmaya devam edelim, kaz tüyü ürün üreten/satan firmalara protesto içerikli mailler gönderelim, unutmayalım, her ne kadar toplumda bilinç uyanmış olsa da halen firmalar bu ürünleri üretmekten/satmaktan vazgeçmiş değil. bu firmalara tepki göstererek kaz tüyü ürünler üretmekten tamamen vazgeçmelerini ve elyaf türü ürün üretimine/satımına yönelmelerini sağlamak gerekmektedir.
uyarı: +18, reşit olmayanlar, kal/sinir/ruh hastalarının dikkatli olması önerilir.
"göz ardı edilen, pek bilinmeyen, bu yönüyle de fazla tepki verilmeyen benzer bir vahşet örneği de bulunan bize göre hayvanın canı, kürk giyenlere göre güzel bir giysi!, gösteriş aracı.
benzer vahşet örneği için: (bkz: kaz tüyü/@earthlings)
bu entry'lerde kaz tüyü temel entry'mden alıntı yapmış olduğum için, burada belirtme nedenim sadece bilinçlendirme amaçlıdır, yoksa içerikleri kaz tüyü entry'min içeriği ile aynıdır.
kaz tüyü yastık, kaz tüyü kaban, kaz tüyü yorgan, kaz tüyü mont v.s.
bellona, istikbal gibi yatak yorgan yastık üreticileri maalesef kaz tüyü ürünler üretmektedir. ilgili videoyu izledikten sonra, şimdiye kadar kullanan varsa kullanmaktan vazgeçeceğinden, çevresini de satın almaması, kullanmaması gerektiğine yönelik bilinçlendireceğinden eminim. bununla birlikte, ilgili kaz tüyü üreticilerine (google'da kaz tüyü ürünleri aratılarak geniş ve tam listelerine ulaşılabilir) protesto maili göndrilmesi son derece yerinde olup, amacauygun bir davranış barındıracaktır bünyesinde.
+18 mutlaka sonuna kadar bu videonun izlenmesini önermekteyim. zira insanoğlunun şerrinden ancak bu acı ve yalın gerçeklerin tam ve yakinen görülmesi, bilinmesi ve öğrenilmesi yoluyla kurtulabileceğine inanmaktayım tüm insan kaynaklı vahşete/eziyete/şiddete maruz kalan canların.
http://turseng.blogspot.com/...tuyu-urunleri.html?m=0 kaz tüyü ile ilgili detaylı yazı ve görsel linki.
bu da canlı canlı yolunmak suretiyle eziyet edilen zavallı kazların akibetini gösterir video linki:

uyarı: +18, reşit olmayanlar, kal/sinir/ruh hastalarının dikkatli olması önerilir.

önemli: bugün (09.02.13 tarihinde) yeni başlatmış olduğum (bkz: ücretsiz kısırlaştırma projesi) ile ilgili detaylar ve yeni bilgiler içeren yazılar yazmayı, tüm günümü bu konuya ayırarak, projeyi geliştirmeyi/duyurmayı v.s. özetle bu proje için çalışmayı hedeflemişken, gecenin bir yarısında tevafuk eseri ilgili videoyu izlemiş olmanın verdiği dehşetle geceyarısı hayvan hakları blogumda yazı yazıp, görsel hazırlayıp yayınladıktan sonra sözlüğe de gelerek buraya da ekleyince, gün boyu planlarım bu olayın vahşeti yüzünden ve vahşete karşı durup, bilinçlendirme yapmak gerektiği gerekçesiyle değişmiş, bu olay için uğraşmış oldum.
kaz tüyü vahşetinin de en az kürk vahşeti kadar önemsenmesi, geniş çevrelere duyurulması, çevrelerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir."

Kaz Tüyü Vahşeti - 1

günlerdir tarafımı dehşete düşüren görüntüleri sonucunda aklımdan bir an bile çıkmayan, kaz tüyü dehşeti, kaz tüyü zulmü, kaz tüyü işkencesi olarak da bilumum isimler verilebilecek olup, her zamanki gibi insan kaynaklı eziyet örneklerinden olmasına rağmen maalesef mevzuat çerçevesinde yasal olarak görülmesi nedeniyle hayvan hakları savunucuları olarak bu apaçık hakka aykırılık nedeniyle hukuki takip ve şikayet yoluna gidemediğimiz, ancak etik gerekçelerle ve açıkça hayvan hakları ihlali oluşturan yasal işkence örneklerinden olması hasebiyle bilinçlendirme çalışmaları yapılmak suretiyle toplumu bu ürünleri satın almaktan alıkoyabileceğimiz, üreticileri protesto ederek deryada katre kadar da olsa hayvan hakları adına olumlu adım atabileceğimiz, bir kaç yüz kazı kurtarsak bile kar sayacağımız acımasızlık.
"işkence sonucu elde edilen, kullanıldığı her ürünün ve ürünü üreten ve/veya kullanan üretici ve/veya satıcıların ivedilikle protesto edilmesi gereken, yasal işkence örneklerinden birisi.


hayvanların etinden, sütünden, derisinden, kürkünden, tüyünden, özelliklerinden v.s. yararlanan, bunu yaparken de bu canlara çeşitli ve akılalmaz eziyetler etmekten geri durmayan insanoğlunun doymak bilmeyen açgözlülüğü ve ne pahasına olursa olsun lüks düşkünlüğü örneklerinden birisi, en dayanılmazlarından bir numunesi kaz tüyü işkencesidir. aynen deneyler, kürkler gibi kaz tüyü endüstrisi de canlara acı vermesine, işkence ve eziyet içermesine, ölümüne sebep olma pahasına yasal işkencelerdendir.
önemli: kaz tüyü dehşetine katkıda bulunmamak, kaz tüyü endüstrisini büyüterek daha fazla canın ölümüne sebep olmamak için, arz talep dengesinin tarafı olarak talebi artırmak suretiyle arzı - yani bu canlara uygulanan bu işkenceleri artırmamak için kaz tüyü ürün satın almaktan vazgeçin. zaten bilinçli bir tüketici iseniz, lüks karşıtı ve hayvan haklarına duyarlı bir bireyseniz de, çevrenize bu kaz tüyü işkencesini aktararak, onların da kaz tüyü ürünler satın almasını engelleyin, çevrenizi bu konuda bilinçlendirin.
kaz tüyü ürünlere örnekler: montlar, kabanlar, yastık ve yorganlar, yataklar v.s.
çok sayıda üründe bu işkence sonucunda elde edilen tüy kullanılmaktadır. ürünün dışında tüy olmamasına aldanmamak, etiketi mutlaka okumak ve söz konusu üründe kaz tüyü kullanılıp kullanılmadığını araştırıp iyice emin olmak gerekmektedir hayvan haklarının iyileştirilmesi, hayvana karşı zulümlerden olan kaz tüyü zulmünün önlenmesi adına. mont/kaban/yatak/yastık/yorgan v.s. için canların tüyleri videodaki şekilde yolunuyor, canlar çoğunlukla bu işlem sonucunda yaralanıyor, ölüyor.
uyarı: önemli: görseller +18 olup, kalp, ruh ve sinir hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir.

http://www.turseng.com/...cesi-kaz-tuyu-urunleri.html

ilgili linkteki videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. şiddet içerikli olup, duyarlı insanlar olarak kalbimizi acıdan ve şefkatten sızlatsa da, canların maruz kaldıkları acıyı içimizde hissetsek de, gözümüzün tamamen açılması, kaz tüyü vahşeti ve işkencesini yakinen görüp, öğrenip anlamak ve çevremizi bilinçlendirmek üzere çalışmaya teşvik etmek, kaz tüyü karşıtı eylemlerde bulunmak, kaz tüyü üreticilerini protesto etmek, bu firmalara kaz tüyü üretimini durdurmaya yönelik talep içerikli email/mektup/faks göndermek için bu ve benzer algı ve göz ve de ruhu açıcı görsellerin izlenmesi/görülmesi/okunması gerekmektedir, önemlidir, elzemdir."
bu yazı kendi hayvan hakları blogumdan alıntıdır.*
ek: hayvan haklarına yönelik çalışmalarda görsellerin - video/resim/broşür v.s. öneminin son derece fazla olduğuna inanmaktayım. zira, yukarıdaki linkte bulunan kaz tüyünün nasıl edildiğini gösterir videoyu izleyen, normal, makul ve ortazekalı ve de sadist, acımasız, şiddet eğilimli olmayan her bireyin bu videoyu izledikten sonra kaz tüyü ürün alıp kullanmayacağından eminim.

Kaz Tüyü Vahşeti - 5.VİDEOLAR İZLENMELİ SONUNA KADAR

2. VİDEO da İZLENMELİ MUTLAKA

kazların ilk canlı yolum işlemine bir kaç haftalıkken başlanmakta ve periyotlar halinde yine canlı olarak devam edilmekte olduğundan, tavuklardan farklı olarak hem kaz eti tüketiminin düşük olması, hem de yine tavuklardan farklı olarak tüylerine sürekli ihtiyaç duyulması, sürekli bir yolma durumuna tabi tutulmaları hasebiyle kesinlikle ilgili video, görsel ve yazılarda belirtildiği şekilde canlı iken yolundukları ve yolunmaya devam ettikleri tüm dünya hayvan hakları savunucuları tarafından bilinen ve protesto edilen ve de her türlü akıl bulandırmaya rağmen protesto edilmeye devam edilecek olan cinnet.
 ilgili videoda yine bir amerikan kanalının hem kaz vahşetine yönelik bilinçlendirici haberi, hem de mağazaları gezen muhabirlerin kaz tüyü ürün satın almak isteyenlere yönelik söz konusu kaz tüyü işkencesinden haberdar olup olmadıklarını sordukları röportajların yer aldığı görülmektedir.
bu vahşet eylemi maalesef hiç bir ülkede yasaklanmamıştır, aynen diğer yasal işkence örnekleri olan hayvan deneyleri, mezbahalar gibi (özellikle türkiye gibi helal yani acılı kesimin uygulandığı ülkelerde) gayet yasal bir şekilde devam etmekte, hatta devlet tarafından yaygınlaştırılması için teşvik edilmektedir. bu yüzden kaz tüyü vahşetini unutmamak, kaz tüyü ürün üreten/satan/kullanan firmaları protesto edip, ürünlerini satın almamak gerekmektedir/elzemdir.

ilaveten, tarım ve köy işleri bakanlığının avrupa uyum yasaları çerçevesinde geçtiğimiz senelerde çıkardığı şoklama ile acısız kesim yöntemi yönetmeliğinin tüm mezbahalar için zorunlu hale getirilmiş olduğunu, ancak uygulamada bu hususta eksiklikler olabileceğini, mevcut mezbahalarda halen yönetmelik hükümlerine aykırı olarak şoklamasız kesim yapıldığını düşündüğümü ve mezbahalarla ilgili olanların buralarda ilgili yönetmelik hükmüne uygun olarak kesim yapılıp yapılmadığını denetlemesini ve devamında hükme aykırılık mevcutsa il tarım ve köy işleri müdürlüğüne söz konusu mezbahaları şikayet edebileceğini eklemek isterim. ayrıca, (bkz: şoklama yöntemi ile acısız kesim)

ek: kazların canlı canlı yolunduğuna yönelik çok sayıda materyal, peta tarafından yayınlanan görsel ve yazılar mevcutken ve de herkesçe bu işlemin kazlar sağken yapıldığı ve yapılmaya devam ettiği, hiç bir şekilde yasaklanmadığı yakinen bilinirken, kaz tüyü üreticileri ve/veya yakınlarının bunun aksini iddia etmesi, iddialarını görsel ve diğer kaynaklarla kanıtlayamaması da ilginçtir. kaz tüyü üretiminin hayvan haklarına uygun olarak yapıldığına yönelik tek bir kanıt bile yoktur, olamaz da zira böyle bir hayvan haklarına uygunluk hali de yoktur. kaz tüyü vahşetine yönelik yayınlanan tüm videolar tv kanalları, peta, ida gibi önemli hayvan hakları kuruluşlarının elde ettiği yasal görüntülerdir.
kaz tüyü vahşettir! kaz tüyüne hayır! kaz tüyü üreticilerine/kullanıcılarına/satıcılarına da hayır!

http://www.turseng.com/...cesi-kaz-tuyu-urunleri.html - linkte yayınlanan kaz tüyü vahşetinin delili olan ilk video peta resmi yayınıdır, bu entry'de linkini de verdiğim 2. video amerikan bir tv kanalının vahşetle ilgili yaptığı haberin videosudur.

kaz tüyü vahşeti sadece gelişmemiş ülkelerde değil, gelişmiş ve gelişmekte olan, özetle kaz tüyü üretimi yapılan tüm ülkelerde aynı şekilde ve aynı süratla devam etmektedir. bizler bu vahşete karşı çıkıp, toplumsal bilinç uyandırıp, canların bu acıya maruz bırakılmasına engel olmaya vesile olana kadar.
ilgili tüm video/resim/yazı gibi kaynaklar istisna değil, mutattır kaz tüyü üretiminde.


kürk ve kaz tüyü


göz ardı edilen, pek bilinmeyen, bu yönüyle de fazla tepki verilmeyen benzer bir vahşet örneği de bulunan bize göre hayvanın canı, kürk giyenlere göre güzel bir giysi!, gösteriş aracı.
benzer vahşet örneği için: (bkz: kaz tüyü/@earthlings)
bu entry'lerde kaz tüyü temel entry'mden alıntı yapmış olduğum için, burada belirtme nedenim sadece bilinçlendirme amaçlıdır, yoksa içerikleri kaz tüyü entry'min içeriği ile aynıdır.
kaz tüyü yastık, kaz tüyü kaban, kaz tüyü yorgan, kaz tüyü mont v.s.
bellona, istikbal gibi yatak yorgan yastık üreticileri maalesef kaz tüyü ürünler üretmektedir. ilgili videoyu izledikten sonra, şimdiye kadar kullanan varsa kullanmaktan vazgeçeceğinden, çevresini de satın almaması, kullanmaması gerektiğine yönelik bilinçlendireceğinden eminim. bununla birlikte, ilgili kaz tüyü üreticilerine (google'da kaz tüyü ürünleri aratılarak geniş ve tam listelerine ulaşılabilir) protesto maili gönderilmesi son derece yerinde olup, amacauygun bir davranış barındıracaktır bünyesinde.
+18 mutlaka sonuna kadar bu videonun izlenmesini önermekteyim. zira insanoğlunun şerrinden ancak bu acı ve yalın gerçeklerin tam ve yakinen görülmesi, bilinmesi ve öğrenilmesi yoluyla kurtulabileceğine inanmaktayım tüm insan kaynaklı vahşete/eziyete/şiddete maruz kalan canların.
http://turseng.blogspot.com/...tuyu-urunleri.html?m=0 kaz tüyü ile ilgili detaylı yazı ve görsel linki.
bu da canlı canlı yolunmak suretiyle eziyet edilen zavallı kazların akibetini gösterir video linki: http://www.youtube.com/...ayer_embedded&v=kznv7n8bmau
uyarı: +18, reşit olmayanlar, kalp/sinir/ruh hastalarının dikkatli olması önerilir.

önemli: bugün yeni başlatmış olduğum (bkz: ücretsiz kısırlaştırma projesi) ile ilgili detaylar ve yeni bilgiler içeren yazılar yazmayı, tüm günümü bu konuya ayırarak, projeyi geliştirmeyi/duyurmayı v.s. özetle bu proje için çalışmayı hedeflemişken, gecenin bir yarısında tevafuk eseri ilgili videoyu izlemiş olmanın verdiği dehşetle gece yarısı hayvan hakları blogumda yazı yazıp, görsel hazırlayıp yayınladıktan sonra sözlüğe de gelerek buraya da ekleyince, gün boyu planlarım bu olayın vahşeti yüzünden ve vahşete karşı durup, bilinçlendirme yapmak gerektiği gerekçesiyle değişmiş, bu olay için uğraşmış oldum.
kaz tüyü vahşetinin de en az kürk vahşeti kadar önemsenmesi, geniş çevrelere duyurulması, çevrelerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

baumax - kaz tüyü satan marka

 • "işkence sonucu elde edilen kaz tüyü ürünler üretmekte/satmakta bir beis görmeyen, hayvan haklarına duyarlı ve aldığı ürünün elde edilme sürecine yönelik hassasiyeti bulunan herkes tarafından kaz tüyü ürün üreticisi/satıcısı olarak bilinmesi ve kaz tüyü satışından vazgeçene kadar boykot edilmesi gereken marka. 
detaylı bilgi için: (bkz: kaz tüyü vahşeti)"
 • bu entry kaz tüyü kullanan üreten satan markalar başlığındaki entry'mden alıntıdır. google'da araştırıp sözlükteki başlığına ulaşanların, bu markanın kaz tüyü işkencesine katkı sağlayan markalardan olduğunu bilmesi/öğrenmesi amacıyla buraya da eklenmiştir. bu kurumun kaz tüyü ürünler satmasına email/faks/tel yoluyla tepki gösterilebileceği gibi mağazadaki şikayet formları da doldurulmak suretiyle tepki verilebilir. 
 • ek: kuş tüyü bilindiği üzere diğer hayvan tüylerinden farklı yapıda olup, kökü mevcuttur, tırnak yapısındadır. azericede bu özellikleri nedeniyle tüy denmez, özel adı vardır - lelek denir. açık "e" harfi ile yazılır ve okunur. 
 • tüy vahşeti tam yansıtmıyor, sanki vücut üzerindeki tüycükler çekiliyormuş gibi canlı canlı. öyle değil halbuki, zavallı kazların vücudundan bu lelekler kökleri ile birlikte sertçe çekilerek alınmaktadır ve bu işlem maalesef son derece acı vericidir. ilgili başlıktaki video'da zaten çoğu kazın bu acıya dayanamayarak nefessiz kaldıkları, yaralandıkları, öldükleri görülmektedir. 
 • sıklıkla blog'daki ilgili yayına yoğun şekilde ilgi gösterildiğini fark ediyor ve bunca çabaya rağmen halen çok sayıda insanın maalesef bu kaz tüyü işkencesi gerçeğinden bihaber olduğunu, yeni öğrendiklerini ve yaymaya çalıştıklarını anlıyorum. 
 • bir kaç kez vurguladığım gibi özellikle soğuk havalar gelirken kaz tüyü yorgan/yastık/mont/tulum v.s. satışları başlayacağından, buna engel olmak, her yerde kaz tüyü vahşetini tekrar tekrar duyurup hatırlatmak, insanları kaz tüyü dehşetine katkı sağlamaktan alıkoymak gerekmektedir. 
 • bu arada 1 adet yorgan için tam 75 kaz canlı canlı yolunmaktadır. bunu bilelim, buna göre davranalım. bildiklerimizi çevremize aktaralım. hayvan hakları ihlallerini önlemek adına, hayvan haklarıyla ilgili öğrendiğimiz her bilgiyi diğerlerine aktarmakla yükümlüyüz, unutmayalım!

KAZ TÜYÜ VAHŞETİ - 1 YORGAN 75 KAZ DEMEK


 • kaz tüyü vahşetinin unutulmaması, her daim hatırlanması gerekmektedir. bir süre önce sitenin istatistikler bölümünde kaz tüyü işkencesi başlıklı makaleme şu anahtar kelimelerle ulaşılmış olduğunu görünce, tekrar hatırlatma zamanı geldiğini farkettim. anahtar kelimeler özetle şu şekildeydi: "kaz tüyü mont mağaza ankara" .
 • bunu görünce ya toplumun tamamına ulaşılarak kaz tüyü vahşeti hakkında bilgilendiremediğimizi yada daha kötüsü herkese ulaşılmış olduğunu ancak bazılarının satın aldığı ürünün nereden geldiği konusunda hassas olmadığını düşündüm. umarım ilk düşüncem geçerlidir ve bu yayınla tekrar hatırlatarak toplumun ulaşılamayan kısmına da ulaşarak, kış da yaklaşırken kaz tüyü ürünler satın alınmasına engel olmayı başarırız. çevremize kaz tüyü vahşetinden sıkça bahsedip, ilgili makale ve görsellere yönlendirmek, hatta sadece türkiye toplumu ile sınırlı kalmamak ve tüm dünyaya ulaşarak, bilgileri ulaştırarak tüm dünyada kaz tüyü ürün satın alınmasına engel olmak, böylece talebi azaltarak arzı ortadan kaldırmak, son kertede kaz tüyü üretimini tamamen yasaklatmak gerekmektedir. ilgili makalem, diğer dillere çevrilerek kaynak linkini fikri haklar yasası hükümleri gereği mutlaka belirtmek koşuluyla yabancı site/blog/forumlarda yayınlanabilir. bu izin yalnızca yabancı yayın organları için geçerli olup, türkiye'deki şahıs/kurum/kuruluşlar verilen bu izinden yararlanamazlar. link verilse dahi makalelerimi kopyalayarak başka mecralarda yayınlayamazlar. aksi takdirde fikri hak ihlali uyarınca ilgili hukuki prosedür takip edilir.

http://www.turseng.com/2013/02/kaz-tuyu-iskencesi-kaz-tuyu-urunleri.html - ilk makale, detaylı bilgi edinmek için linke gidin.

 • kaz tüyü vahşetine yönelik ilgili video'yu tekrar yayınlamaktayım. mutlaka çevrenize duyurun, kaz tüyü işkencesinden haberdar olmayanları haberdar edin. hayvan haklarına yönelik bilip de anlatmadığımız bilginin vebali üzerimizde kalmaktadır zira bu durumda bilmeyen şahıslar örn kaz tüyü ürünler satın almakta ve böylece çok sayıda kaz işkenceye maruz kalarak nefessiz bırakılarak yaralanmakta, ölmektedir.
 • 1 adet yorgan için 75 kazın işkenceye tabi tutulduğu gerçeğini öğrenen herkes bunu anlatmakla, toplumu bilinçlendirmekle yükümlüdür.MADAME COCO

kaz tüyü ürün satın almayın
(bkz: kaz tüyü vahşeti)
(bkz: kaz tüyü kullanan üreten satan markalar)
(bkz: boykot)
kaz tüyü vahşetine rağmen ürün portföyünde, üstelik çeşitli yollarla reklamını da yaparak kaz tüyü ürünlere yer veren mağaza. 
tv izlemediğim için doğrudan kaz tüyü ürün reklamını çeşitli kanallarda yapmakta olduğundan geç haberdar oldum. hayvan hakları adına son derece vahim bir olayken, diğer yönüyle şahsımı sevindirmiştir, şöyle ki, eskiden kaz tüyü ürünlere yoğun talep olduğundan, bu tür ürünlerin özellikle vurgulanarak reklamı yapılmazdı. son yıllarda hayvan haklarına dair bilgilerin öncelikli olarak hayvan hakları bloglarında/sitelerinde ve sözlüklerde ortaya çıkmış ve devamında buradan sosyal ağlara ve ulusal yayın kurumlarına yayılmış olması suretiyle bilinçlenen toplum kaz tüyü ürünlerden uzak durmaya başladı. böylece her zaman belirttiğimiz üzere talep azalınca arz da azaldı. gelinen son aşamada, kaz tüyü üreten, satan, kullanan markalar ellerinde kalan ürünleri satmak için reklam bile vermeye başladı. bu da şahsımı hayvan haklarının iyileşmesi, gelişmesi adına bir hayli umutlandırdı, çok şükür. 
bu tür durumlarda altta belirttiğim şekilde tepki verilmesi, harekete geçilmesi gerekmektedir.
"aşağıdaki metnin kopyalanarak iletişim bölümünden veya daha iyisi müşteri hizmetleri kısmından gönderilmesini önermekteyim.
" kaz tüyü vahşeti hakkında bilgi sahibi olmadığınızı düşünmekteyim zira satış portföyünüzde bu vahşet ürününe yer vermekte olduğunuzu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. kaz tüyünün hayvan haklarına aykırı bir şekilde elde edildiğini bildirmekte, buna yönelik delil niteliğinde 2 videonun linkini göndermekte ve bu vahşet ürünlerini satıştan çekmenizi ve bir daha asla mağazanızda satmamanızı talep etmekteyim. aksi takdirde hayvan hakları savunucusu olarak, sitenizi hayvan haklarını ihlal etmeniz hasebiyle protesto edeceğimi ve çevremin de protesto etmesini sağlayacağımı bildiririm. 
http://www.youtube.com/watch?v=vqil-7njhfy
http://www.youtube.com/watch?v=kznv7n8bmau "KAZ TÜYÜ VE KÜRK TİCARETİNİN YASAKLANMASI

türkiye ve dünyada yasal olan bu ve kürk vahşetinin hayvan hakları ihlali oluşturması hasebiyle gerekli yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle tamamen ortadan kaldırılması. kaz tüyü ve kürk ticaretinin yasaklanması amacıyla hakkında imza kampanyası düzenlenmiş olan şiddettir kaz tüyü ve kürk.
hayvana yönelik şiddetin dini, dili, ırkı yoktur.
kaz tüyü ve kürk ticareti yasaklansın talepli imza kampanyası: linke tıklayarak ilgili imza sitesine gidebilir, 2 dk.da kolayca imza verebilir, bu kaz tüyü ve kürk dehşetine duyarsız kalmayabilir, sadece üzülmekle yetinmeyip, eylemde bulunabilirsiniz.
tüm dinlere mensup, tüm ırklara ait, farklı dilleri konuşan herkes tarafından uygulanmaktadır bu zulüm bu canlara. üreterek, kullanarak, satın alarak herkes bu şiddete katılmaktadır.
ama, artık bu vahşetlere dur demenin zamanı geldi de geçiyor.
bu tür vahşet ve işkenceler sonucunda elde edilmesine rağmen, hayvan haklarına aykırı olmasına rağmen mevzuatta hayvan hakları ihlali olarak görülmemesi sebebiyle tamamen yasal çerçevede gerçekleştirilen, yasal işkence dediğim, devletlerin izin vermiş olduğu, endüstriyel hayvanlara yönelik tüm bu vahşet ürünü kaz tüyü ve kürk ürünlerine yönelik her türlü ticaretin gerekli yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle tamamen yasaklanması için imza kampanyasi düzenlenmiştir. kampanyayı düzenleyen resmi hayvan korumacı ve hayvan hakları savunucusu arkadaşım olup, kendisine hem bu çabası için teşekkür etmekte, hem de destek vermekteyim.

bu kaz tüyü ve kürk vahşetine üzülen, videolarını ve ilgili yazıları defalarca paylaşarak duyarlılık gösteren herkese bu imza kampanyasına katılarak sadece ad, soyad ve email ekleyerek imza vermesini ve devamında çevresine duyurmasını önermekteyim. bu şekilde atılan imzalar kampanya düzenlenirken eklenmiş bulunan bu kaz tüyü ve kürk ticaretini yasaklama yetkisine sahip ilgili makamların email adreslerine anında gönderilmekteymiş. hedef - bu yolda 100.000 imza.
100.000 imza kararverici mevkiinde bulunan bu insanlara toplumun kaz tüyü ve kürk vahşetine tepkisini gösterecek ve toplum duyarliliğini dikkate alarak kaz tüyü ve kürk ticaretinin yasaklanmasina yönelik gerekli düzenlemeleri yapmaya zorlayacaktir.
bu nedenle bu kampanya önemlidir. hayvan haklarına duyarlı herkese mutlaka katılınmasını önermekteyim.

KAZ TÜYÜ VE KÜRK TİCARETİNİN YASAKLANMASI TALEPLİ İMZA KAMPANYASI

08.02.13 tarihinde gece yarısı, hayvanlara şiddet içerikli görsellere bakamıyor/izleyemiyor olmama rağmen, ilginç bir şekilde tamamen tevafuk eseri izlemiş olduğum KAZ TÜYÜ İŞKENCESİ - KAZ TÜYÜ ÜRÜNLERİ SATIN ALMAYIN (yazı için linke tıklayın) başlıklı yazımı gece yarısı oturup blog'da yazmama, devamında yine gece vakti yazarı olduğum ekşisözlük'e eklememe sebep olacak kadar yoğun bir şekilde üzülmeme sebep olan ilgili video: + 18

bu da kürk vahşetini anlatan, kürk vahşeti hususunda bilgi edinmemizi, devamında çevremizi bilinçlendirmemizi sağlayan videolardan birisi:
+ 18 Türkiye'de de bu vahşetler söz konusu. Kaz tüyü İşkencesi başlıklı makalemin altına yapılan ve hukuka aykırı içerik nedeniyle yayınlamadığım yorumlardan birisinde bu vahşetin sadece diğer dinlere mensup halklar tarafından, diğer ülkelerde yapıldığı, islam dinini geçerli olduğu ülkelerde yapılmadığı gibi yanlış bir söylem vardı. bu elbette ki, doğru bir söylem değil, zira hem Türkiye'de, hem de diğer müslüman halkların yaşamakta olduğu ülkelerde, yine bizzat müslümanlar tarafından gerçekleştirilmekte ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir hem kaz tüyü, hem kürk, hem de hayvan deneyleri denen vahşetler. 
özetle, hayvana yönelik şiddetin dini, dili, ırkı yoktur. 
tüm dinlere mensup, tüm ırklara ait, farklı dilleri konuşan herkes tarafından uygulanmaktadır bu zulüm bu canlara. üreterek, kullanarak, satın alarak herkes bu şiddete katılmaktadır.
ama, artık bu vahşetlere dur demenin zamanı geldi de geçiyor.
bu tür vahşet ve işkenceler sonucunda elde edilmesine rağmen, hayvan haklarına aykırı olmasına rağmen mevzuatta hayvan hakları ihlali olarak görülmemesi sebebiyle tamamen yasal çerçevede gerçekleştirilen, yasal işkence dediğim, devletlerin izin vermiş olduğu, endüstriyel hayvanlara yönelik tüm bu vahşet ürünü kaz tüyü ve kürk ürünlerine yönelik her türlü ticaretin gerekli yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle tamamen yasaklanması için İMZA KAMPANYASI düzenlenmiştir. kampanyayı düzenleyen resmi hayvan korumacı ve hayvan hakları savunucusu arkadaşım olup, kendisine hem bu çabası için teşekkür etmekte, hem de destek vermekteyim.
bu kaz tüyü ve kürk vahşetine üzülen, videolarını ve ilgili yazıları defalarca paylaşarak duyarlılık gösteren herkese bu imza kampanyasına katılarak sadece ad, soyad ve email ekleyerek imza vermesini ve devamında çevresine duyurmasını önermekteyim. bu şekilde atılan imzalar kampanya düzenlenirken eklenmiş bulunan bu kaz tüyü ve kürk ticaretini yasaklama yetkisine sahip ilgili makamların email adreslerine anında gönderilmekteymiş. HEDEF - BU YOLDA 100.000 İMZA.
100.000 İMZA KARARVERİCİ MEVKİİNDE BULUNAN BU İNSANLARA TOPLUMUN KAZ TÜYÜ VE KÜRK VAHŞETİNE TEPKİSİNİ GÖSTERECEK VE TOPLUM DUYARLILIĞINI DİKKATE ALARAK KAZ TÜYÜ VE KÜRK TİCARETİNİN YASAKLANMASINA YÖNELİK GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMAYA ZORLAYACAKTIR.
BU NEDENLE BU KAMPANYA ÖNEMLİDİR! HAYVAN HAKLARINA DUYARLI HERKES MUTLAKA KATILSIN!

kaz tüyü

kaz tüyü işkencesine dair en somut veri, bu resim şahsımı son derece etkilemektedir
hakkındaki işkence olduğuna dair sayısız görsel ve yazılı kanıtlara rağmen, sözlükte "oldukça konforlu" şeklinde, özellikle belli bir firmanın adı belirtilerek reklamı yapıldığına/yapılabildiğine üzülerek şahit olduğum işkence mamülü.
hakkında yazmış bulunduğum yazımın sonunda bu ürünün elde edilme yöntemlerini öğrenenlerin bir daha bu ürünü kullanmayacağından emin olduğumu belirtmiştim. kaz tüyü işkencesine dair yayınlara tek bir kaz tüyü üreticisi/kullanıcısı/satıcısından itiraz gelmediğini, ilgili ürünün bu şekilde, vahşet uygulanmak suretiyle elde edildiğine dair somut verilerin yalanlanmadığını da eklerim. bununla birlikte ilgili kaz tüyü ürünlerden yararlanan firmaların erdemli olmak adına kaz tüyü ürün kullanımından vazgeçtiğine, diğer ikame ürünlere yöneldiğine dair herhangi bir açıklama da gelmedi.
özetle, kaz tüyü işkencedir, kaz tüyü ürünleri satın almamak gerekmektedir.
madem bu kadar çabuk unutuluyor veya bilinçli şekilde çeşitli yöntemlerle unutturulmaya çalışılıyor, o zaman bir kez daha: http://www.turseng.com/...cesi-kaz-tuyu-urunleri.html - kaz tüyü işkencesi, ilgili çalışmayı okuyalım, görselleri izleyelim.

kaz tüyü vahşeti - kaz tüyü üreten satan kullanan markalar

katlanabilir kaz tüyü mont ürünüyle bu kanlı ticarete koşar adımlarla katılan mango. satın almayın, aldırmayın, kaz tüyü işkencesini olabildiğince fazla insana ulaştırarak bilmeyenlerin bilmesini sağlayın.


*****
 the north face


kelimenin asla mecazi değil, tamamen gerçek anlamıyla kanlı ticaret çarkının dişlilerinden olan, asla tercih edilmemesi, protesto edilip, toplumun hakkında bilinçlendirilmesi için uğraşılması gereken ticari kurum.*****
kaz tüyü vahşeti 

(bkz: kaz tüyü kullanan üreten satan markalar)
(bkz: mango)
(bkz: penelope)
(bkz: the north face)
(bkz: ikea)
(bkz: bellona)
(bkz: istikbal)
(bkz: taç)


kelimenin asla mecazi değil, tamamen gerçek anlamıyla kanlı ticaret çarkının dişlilerinden olan, asla tercih edilmemesi, protesto edilip, toplumun hakkında bilinçlendirilmesi için uğraşılması gereken ticari kurumlar. *****
 kaz tüyü vahşeti - kaz tüyü üreten kullanan satan markalar
 (bkz: zara)
(bkz: benetton)
(bkz: işbir yatak)
(bkz: kaz tüyü vahşeti)
(bkz: boykot)

*****

penelope - istikbal - ikea - bellona - taç ve kaz tüyü ürün kullanan diğer markalar

"işkence sonucu elde edilen kaz tüyü ürünler üretmekte/satmakta bir beis görmeyen, hayvan haklarına duyarlı ve aldığı ürünün elde edilme sürecine yönelik hassasiyeti bulunan herkes tarafından kaz tüyü ürün üreticisi/satıcısı olarak bilinmesi ve kaz tüyü satışından vazgeçene kadar boykot edilmesi gereken marka.
detaylı bilgi için: (bkz: kaz tüyü vahşeti)"

kaz tüyü kullanan üreten satan markalar başlığındaki entry'mden alıntıdır. google'da araştırıp sözlükteki başlığına ulaşanların, bu markanın kaz tüyü işkencesine katkı sağlayan markalardan olduğunu bilmesi/öğrenmesi amacıyla buraya da eklenmiştir.


ek: kaz tüyü ürün kullanan/satan/üreten firmalara/mağazalara/markalara denk gelenler turseng@gmail.com adresine bu hayvan düşmanlarının adını gönderebilirler (bu yayının veya diğer yayınların altına yorum olarak da bırakmak mümkün). bu durumda bu marka/firma/şirket ve mağazalar blog'a ve sözlüğe eklenecek, kaz tüyü ürün kullanan kurumlar olarak duyurulacak, toplumun bilinçlendirilerek uzak durulması, boykot etmesi sağlanacaktır.

Kaz Tüyü Vahşeti - 3.


yukarıda da belirtildiği üzere aynen kürk ürünleri gibi arz talep eğrisinin yine hayvan haklarına duyarlı şahıslar ve bilinçlendireceği toplum tarafından hayvanlar lehine düzenlenmesi suretiyle tamamen ortadan kaldırılamasa da azaltılabilecek olan kabus.
şöyle ki, aynen kürk ürünlerinde olduğu gibi, satın alınmazsa üretilmez. bu yüzden çevremizin, toplumun her yolla uyandırılması gerekmektedir. zira toplumda gözlemlediğim ve bildiğim kadarıyla hakkında en az bilgi sahibi olunan vahşettir bu kaz tüyü vahşeti.
video'yu izledikten ve bu konuda bilinçlendirici yazıları okuduktan o kazların yolunduktan sonraki halini, mecalsizce ve çaresizce (ki yüreğimi en fazla dağlayan kısım bu olmuştur ilgili videoda, o apaçık görülen ve insanoğlundan kaçışın mümkün olmadığını ve de insanoğlunun zalimliğini açıkça gösteren bir çaresizlik) başını yere koymasını izleyen ve kalbi bulunan herhangi bir insanın bir daha kaz tüyü ürün satın alması mümkün görülmemektedir.
bu yüzden kaz tüyü ürüne hayır! kaz tüyü ürün kullanılmasına da hayır!
kaz tüyü ürün kullananların kürk ürünlerini kullananlardan farkı bana göre bilinçsiz olmalarıdır bu konuda. ki, bu yönüyle de bilinçlendirilirlerse kaz tüyü ürün kullanmaktan vazgeçerler gibi gelmektedir tarafıma.
bu yüzden aynen kürk kullanımına olduğu gibi kaz tüyü kullanımına da tepki gösterilmeye devam edilmeli, insanların kaz tüyü ürünler satın alması her yolla engellenmeli.
önemine binaen tekrar vurgulamaktayım: özellikle twitter/facebook gibi sosyal medya araçlarında hesapları bulunanların toplumun geri kalanını konuya vakıf eylemek için evleviyetle paylaşması hayvan hakları adına son derece önemli olacaktır. sözlükteki ve blog'daki butonlardan yararlanılarak bir çok mecrada konu daha geniş çevreye yayılabilir, kamuoyunun ve yazılı/görsel basının yanısıra sosyal medyanın da dikkati konuya yönlendirilebilir.

kaz tüyü kullanan / üreten / satan markalar

işkence sonucu elde edilen kaz tüyü ürünler kullanmakta/üretmekte/satmakta bir beis görmeyen, hayvan haklarına duyarlı ve aldığı ürünün elde edilme sürecine yönelik hassasiyeti bulunan herkes tarafından kaz tüyü ürün kullanıcısı/üreticisi/satıcısı olarak bilinmesi ve kaz tüyü kullanımından/üretiminden/satışından vazgeçene kadar boykot edilmesi gereken markalar.
detaylı bilgi için: (bkz: kaz tüyü vahşeti)


    
ve denk geldikçe ekleyeceğim diğer onlarca marka.

türkiye'ye kaz tüyü yoğun şekilde macaristan ve sibirya'dan ithal edilmektedir. son yıllarda maalesef yoğun talep nedeniyle ithalat artmıştır, bunun yanısıra kars gibi şehirlerde de yoğun devlet teşviki nedeniyle kaz tüyü üretimi son hızla devam etmektedir. 

örneğin, ta 2008 yılında 5 milyon yastık, 500 bin adet de yorgan üretimi gerçekleştirmiş bu firmalar ithal ettikleri kaz tüyünü kullanarak. 1 adet yorgan için 75 kazın canlı canlı yolunduğunu belirten peta verileri dikkate alındığında, bu 500 bin yorgan ve 5 milyon yastık için kaç canın işkence ve eziyete maruz bırakıldığı rahatlıkla hesaplanabilmekte, apaçık görülmektedir. 
her zaman belirtildiği üzere talep olmazsa arz da olmaz. bu kadar yastık ve yorgan talep edilmiş ki, firmalar da bu kadar ürünü üretmiş. bu nedenle toplumu bilinçlendirmeye, kaz tüyü üreten firmaları protesto etmeye özellikle kış günleri yaklaşırken, bu tür ürünlerin tüketimi artarken son hızla devam etmek gerekmektedir.


kaz tüyü vahşeti - yeni yazı

bu da başka bir eziyet, türkiye'de bu tür eziyet ederek taşıma işlemine rastlanması halinde hemen bulunduğunuz ilin orman ve su işleri müdürlüğüne ilgili embesili plaka no. ile şikayet edin.
 • aralıklarla hatırlatılması gereken yasal işkence.
  özellikle hayvan haklarına bigane ve sorumsuz ulusal medyada sıklıkla "x şehrinde kaz tüyü üretimi arttı", "beyaz altın" v.s. şeklinde abuk ve düşüncesiz, o "beyaz altın"daki kanı/işkenceyi/acıyı/ölümü görmezden gelen cümleler içeren haberlerle empoze edildiğini dikkate alarak unutmamak/unutturmamak, her daim her yolla herkese hatırlatmak gerekmektedir bu vahşeti/eziyeti.

  havalar soğurken kaz tüyü üreten/satan/kullanan markaların reklamlarının da etkisiyle zaten hayvan haklarına duyarsız olması nedeniyle kullandığı ürünün nereden geldiğine, nasıl elde edildiğine önem vermeyen tüketim toplumu yine kaz tüyü mont, kaban, yelek, tulum, yorgan v.s. almaya başlayacaktır. buna engel olmak, kaz tüyü ürünlerin nasıl elde edildiğini hatırlatmak hayvan haklarına yönelik atılmış önemli ve amacauygun adımlardan olacaktır.

  özetle, kaz tüyü işkencedir/vahşettir! asla kullanılmamalı, satın alınmamalı, üreten firmalar çeşitli yöntemlerle uyarılarak üretimden vazgeçmeleri talep edilmeli, üretime devam eden firmalar boykot edilmelidir!
  ilaveten bilinçlendirici yayınlar geniş çevrelere ulaştırılmalı, herkes kaz tüyü ürünlerin nasıl üretildiğinden haberdar edilmelidir.
  bilenler olarak bilmeyenlere anlatmak bizim yükümlülüğümüz.
  bilmediklerinden sorumlu değiller, bilseler yapmazlardı!

  http://www.turseng.com/...cesi-kaz-tuyu-urunleri.html - kaz tüyü vahşeti yazı ve videolar linkte.

KAZ TÜYÜ VAHŞETİ DESTEKÇİSİ BİM'i BOYKOT!!!

satış portföyünde kaz tüyü yorgan ve kaz tüyü yastığa yer vereceğini broşürlerle duyuran, kan kokulu ticaret destekçisi. 
telefon: 0216 564 03 03
faks: 0216 311 79 78
e-posta: iletisim@bim.com.tr

bir kaç gün içinde satışa sunulacak olan kaz tüyü vahşeti örneklerini geri çekmek için belirtilen iletişim yollarından irtibata geçilmesi ve ivedilikle tepki gösterilmesi gerekmektedir. müşteri tepkisine önem verecek kadar ticari basirete sahip olduğunu umut ettiğim bu kurumun, gelen tepkiler üzerine vahşet ürününü satmaktan vazgeçeceğini düşünmekteyim.

uyarı: video'lar +18 olup, kalp, ruh ve sinir hastaları ile reşit olmayan şahısların dikkatli olması önerilir. 
email atarak tepki gösterecek olan hayvan haklarına duyarlı şahıslara 
http://www.youtube.com/watch?v=kZNV7n8bMAU ve http://www.youtube.com/watch?v=vqIL-7njHFY bu linkleri eklemelerini önermekteyim. 

(bkz: kaz tüyü vahşeti)
(bkz: kaz tüyü kullanan üreten satan markalar)
(bkz: boykot)
)

ey bim, sen kime kaz tüyü yorgan satıyorsun? kaz tüyü yorgan ve yastıkların nasıl elde edildiğini biliyor musun? bilene/anlayana kadar BOYKOT! 

Kaz Tüyü Vahşeti - 10

türkiye ve dünyada yasal olan bu ve kürk vahşetinin hayvan hakları ihlali oluşturması hasebiyle gerekli yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle tamamen ortadan kaldırılması, ticaretinin yasaklanması amacıyla hakkında imza kampanyası düzenlenmiş olan şiddet.
hayvana yönelik şiddetin dini, dili, ırkı yoktur.
kaz tüyü ve kürk ticareti yasaklansin talepli imza kampanyasi - linke tıklayarak ilgili imza sitesine gidebilir, 2 dk.da kolayca imza verebilir, bu kaz tüyü ve kürk dehşetine duyarsız kalmayabilir, sadece üzülmekle yetinmeyip, eylemde bulunabilirsiniz.
tüm dinlere mensup, tüm ırklara ait, farklı dilleri konuşan herkes tarafından uygulanmaktadır bu zulüm bu canlara. üreterek, kullanarak, satın alarak herkes bu şiddete katılmaktadır.
ama, artık bu vahşetlere dur demenin zamanı geldi de geçiyor.
bu tür vahşet ve işkenceler sonucunda elde edilmesine rağmen, hayvan haklarına aykırı olmasına rağmen mevzuatta hayvan hakları ihlali olarak görülmemesi sebebiyle tamamen yasal çerçevede gerçekleştirilen, yasal işkence dediğim, devletlerin izin vermiş olduğu, endüstriyel hayvanlara yönelik tüm bu vahşet ürünü kaz tüyü ve kürk ürünlerine yönelik her türlü ticaretin gerekli yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle tamamen yasaklanması için imza kampanyasi düzenlenmiştir. kampanyayı düzenleyen resmi hayvan korumacı ve hayvan hakları savunucusu arkadaşım olup, kendisine hem bu çabası için teşekkür etmekte, hem de destek vermekteyim.
bu kaz tüyü ve kürk vahşetine üzülen, videolarını ve ilgili yazıları defalarca paylaşarak duyarlılık gösteren herkese bu imza kampanyasına katılarak sadece ad, soyad ve email ekleyerek imza vermesini ve devamında çevresine duyurmasını önermekteyim. bu şekilde atılan imzalar kampanya düzenlenirken eklenmiş bulunan bu kaz tüyü ve kürk ticaretini yasaklama yetkisine sahip ilgili makamların email adreslerine anında gönderilmekteymiş. hedef - bu yolda 100.000 imza.
100.000 imza kararverici mevkiinde bulunan bu insanlara toplumun kaz tüyü ve kürk vahşetine tepkisini gösterecek ve toplum duyarliliğini dikkate alarak kaz tüyü ve kürk ticaretinin yasaklanmasina yönelik gerekli düzenlemeleri yapmaya zorlayacaktir.
bu nedenle bu kampanya önemlidir! hayvan haklarina duyarli herkes mutlaka katilmalı!

hepsiburada.com veya kaz tüyü vahşeti veya kaz tüyü satan markalar

kaz tüyü vahşetine rağmen bünyesinde tam 71 adet kaz tüyü ürüne yer veren site.http://www.hepsiburada.com/…rch.aspx?stext=kaz tüyü
aşağıdaki metnin kopyalanarak iletişim bölümünden veya daha iyisi müşteri hizmetleri kısmından gönderilmesini önermekteyim.
" kaz tüyü vahşeti hakkında bilgi sahibi olmadığınızı düşünmekteyim zira satış portföyünüzde bu vahşet ürününe yer vermekte olduğunuzu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. kaz tüyünün hayvan haklarına aykırı bir şekilde elde edildiğini bildirmekte, buna yönelik delil niteliğinde 2 videonun linkini göndermekte ve bu vahşet ürünlerini satıştan çekmenizi ve bir daha asla sitenizde satmamanızı talep etmekteyim. aksi takdirde hayvan hakları savunucusu olarak, sitenizi hayvan haklarını ihlal etmeniz hasebiyle protesto edeceğimi ve çevremin de protesto etmesini sağlayacağımı bildiririm.

http://www.youtube.com/watch?v=kznv7n8bmau

http://www.youtube.com/watch?v=vqil-7njhfyme "kaz tüyü vahşeti - güncel


(bkz: kaz tüyü kullanan üreten satan markalar)
(bkz: reebok)
(bkz: othello)
(bkz: english home)
(bkz: boykot)
(bkz: #37587238)
(bkz: #37877991)


ek: "türkiye'ye kaz tüyü yoğun şekilde macaristan ve sibirya'dan ithal edilmektedir. son yıllarda maalesef yoğun talep nedeniyle ithalat artmıştır, bunun yanısıra kars gibi şehirlerde de yoğun devlet teşviki nedeniyle kaz tüyü üretimi son hızla devam etmektedir.

örneğin, ta 2008 yılında 5 milyon yastık, 500 bin adet de yorgan üretimi gerçekleştirmiş bu firmalar ithal ettikleri kaz tüyünü kullanarak. 1 adet yorgan için 75 kazın canlı canlı yolunduğunu belirten peta verileri dikkate alındığında, bu 500 bin yorgan ve 5 milyon yastık için kaç canın işkence ve eziyete maruz bırakıldığı rahatlıkla hesaplanabilmekte, apaçık görülmektedir.
her zaman belirtildiği üzere talep olmazsa arz da olmaz. bu kadar yastık ve yorgan talep edilmiş ki, firmalar da bu kadar ürünü üretmiş. bu nedenle toplumu bilinçlendirmeye, kaz tüyü üreten firmaları protesto etmeye özellikle kış günleri yaklaşırken, bu tür ürünlerin tüketimi artarken son hızla devam etmek gerekmektedir."

kaz tüyü kullanan üreten satan markalar başlığındaki kendi entry'mden alıntıdır.